Nejchytřejší z kurtizán: Roxelana zamotala hlavu sultánovi a podmanila si celou Osmanskou říši

Nejchytřejší z kurtizán: Roxelana zamotala hlavu sultánovi a podmanila si celou Osmanskou říši Zdroj: wikimedia commons

Nejchytřejší z kurtizán: Roxelana zamotala hlavu sultánovi a podmanila si celou Osmanskou říši
Nejchytřejší z kurtizán: Roxelana zamotala hlavu sultánovi a podmanila si celou Osmanskou říši
Nejchytřejší z kurtizán: Roxelana zamotala hlavu sultánovi a podmanila si celou Osmanskou říši
3
Fotogalerie

Nejchytřejší z kurtizán: Roxelana zamotala hlavu sultánovi a podmanila si celou Osmanskou říši

Ve třinácti letech ji zajali Tataři a jako sexuální otrokyni odvlekli do Istanbulu. Tam si jí všimla matka tehdejšího sultána Sulejmana I. Nádherného a zakoupila ji pro něj jako milou pozornost ke zpestření harému. Její krása a intrikánské dovednosti jí však brzy zajistily nejen výsostné postavení mezi konkubínami, ale i v celé Osmanské říši.

Počátkem 16. století se Osmanská říše stala obávaným nebezpečím pro evropské země. Poté, co dobyli Bělehrad i Uhry, kde v roce 1526 v bitvě u Moháče drtivě zvítězili nad vojsky českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského, začali ohrožovat i Vídeň. Málokdo tehdy tušil, že i neústupný a krvelačný vládce Sulejman má svou slabinu. Slovanskou ženu.

Kráska v nesnázích

Narodila se v roce 1505 nedaleko města Rohatyn na území tehdejší Červené Rusi a její původní jméno směřuje k Anastasji, Aleně nebo Aleksandře. Dívka z chudých poměrů bez původu, zato s výrazným zjevem a fištrónem si ke svému úspěchu došla poměrně nešťastnou náhodou.

Hraniční území Polského království a Osmanské říše bylo počátkem 16. století místem častých nájezdů Tatarů, kteří zrzavou, asi třináctiletou dívku lapili a odvezli do Istanbulu, kde se stala součástí sultánova harému.

Její krásu, inteligenci a pěvecké nadání brzy ocenil sám Sulejman natolik, že jí určil výsostné postavení mezi svými konkubínami. Zamiloval si ji dokonce natolik, že se odvrátil od své tehdejší manželky Máhidevrán, jež mu dala prvního syna Mustafu.

Podlá intrikářka

Roxelana nebyla jen krásná a chytrá. Jak už to tak bývá, byla to také pěkná potvora. S rolí právoplatné manželky, kterou oproti tradičním zvyklostem získala, se nehodlala spokojit. Toužila po přímém vlivu i rozhodovacích pravomocech. A zamilovaný sultán jí byl po vůli.

Svůj rostoucí vliv neváhala Roxelana upevňovat ani úkladnými vraždami. Kdo byl nepohodlný, musel z kola ven. A tak po sultánovu velkovezírovi a rádci Ibrahimovi došlo i na prvorozeného syna Mustafu.

Nařkla jej z kolaborace s Peršany a tím pádem z velezrady. Ani otcovské pouto ho od popravy neuchránilo. A tak se nástupcem velkého sultána mohl stát Seliman, prvorozený syn Roxelany.

Navždy nesmrtelná

Zemřela kolem roku 1560 a dosud se spekuluje o tom, co zástavu jejího srdce způsobilo. Jestli infarkt nebo jed. Sulejman její smrt dlouho oplakával, a když v roce 1566 zemřel, na jeho místo skutečně nastoupil jejich společný syn Seliman, který vládl dalších osm let. Roxelanin životní příběh přežil i jeho a dodnes žije dál v námětech umělců, spisovatelů i režisérů.