Zdroj: Universal Robots

Výhody svařování robotem

Robotické svařování je nejrozšířenější automatizovanou výrobní technologií. Technologie využívající roboty má výhody, které hovoří ve prospěch jejího používání. Nejdůležitějšími faktory jsou zvýšení efektivity celé výroby. Je to způsobeno zvýšením kvality svarů a zvýšeným přístupem ke svařovací stanici.

Poznejte jaké výhody má svařovací robot

Svařovací roboti nedělají chyby lidské povahy, snižují riziko nutnosti oprav a odstraňují nedostatky způsobené únavou těla. Robotizace navíc umožňuje větší kontrolu nad parametry svařovacího procesu. Robotické svařování je přímo spojeno s úsporami. Minimalizací nákladů na materiál může společnost dosáhnout 10-20% úspor a zvýšení produktivity, protože svařovací robot může pracovat 24 hodin denně se stejnou přesností.

Práce prováděná roboty se vyznačuje nepřetržitou nepřetržitou úrovní efektivity. Robotické svařování zaručuje vysokou opakovatelnost. Vyrobené svary jsou identické, takže je lze použít při sériové výrobě. Svařovací roboti jsou flexibilní stroje. Po změně řídicího programu se snadno přizpůsobí nové výrobní technologii. Další výhodou moderních robotů jsou stoly a montážní díly, které umožňují fixovat několik prvků současně a umožňují implementaci složitých tvarů. Nejmodernější svařovací roboty jsou vybaveny softwarem, který umožňuje sledovat a ukládat parametry procesu v reálném čase.

Svařovací robot minimalizuje množství spotřeby svařovacího materiálu díky přesnému umístění a vhodně silným svarům. Robot provádí stehy kratší, čímž spotřebovává méně materiálu a spotřebovává méně energie. Svařovací robot také generuje menší rozstřik a méně svařovacího odpadu. Nejdůležitější výhodou robotického svařování je však rychlost svařování. Lidská bytost dokáže jedním tahem udělat jen asi 50 cm svaru a je schopna pracovat rychlostí blízkou 0,6 m / min. Roboti mohou pracovat rychlostí vyšší než 2 m / min. Jedny z nejkvalitnějších a nejspolehlivějších svařovacích robotů dodává společnost Universal Robots, která již v roce 2008 uvedla na německý a dánský trh první roboty.