Zdroj: Integrační centrum Praha, o.p.s.

4
Fotogalerie

Otestujte si svou odolnost vůči dezinformacím, vybízí Integrační centrum Praha

Stále sílící hrozba dezinformací, fake news a hoaxů o cizincích přiměla obecně prospěšnou organizaci Integrační centrum Praha (ICP) varovat českou společnost před jejich možnými důsledky.

Integrační centrum Praha, o.p.s.

„Na vývoji domácích a světových událostí můžeme pozorovat, že dezinformace jsou velkým neštěstím, které se díky moderním technologiím šíří stejně rychle jako pravdivé údaje. Lidé, kteří našli v České republice nový domov, jsou častým terčem různých manipulací, předsudků a lží. Náš projekt chce nastolit kultivovaný dialog a umožnit českým občanům získat relevantní a ověřené informace,“ říká koordinátorka projektu (DEZ)INFORMACE Jekaterina Gazukina.

Kampaň poukazuje na nejčastější předsudky o cizincích, které kolují v českém veřejném a mediálním prostoru. Tři videospoty zachycují interakci mezi českými občany a cizinci v různých prostředích – jako je kancelář, domov pro seniory či hospoda, kde k šíření dezinformací může snadno docházet. Předsudky jsou transformovány do podoby animovaných příšerek, které mezi jednotlivci přeskakují a našeptávají jim různá zjednodušující a zobecňující tvrzení o cizincích.

Integrační centrum Praha, o.p.s.

„Kampaní rozhodně nechceme nositele předsudků urážet. Smyslem je ukázat, jak snadno dezinformace vznikají a následně se šíří,“ vysvětluje koordinátorka projektu a dodává: „Chceme diváky inspirovat k tomu, aby si fakta ověřovali před tím, než napíší příspěvek na sociální sítě nebo přepošlou řetězový email.“ Za tímto účelem vznikl informační web www.atlaspredsudku.cz, který nabízí návštěvníkům možnost otestovat si svou „imunitu“ vůči dezinformacím, nahlédnout do galerie nejčastějších předsudků a získat pravdivé informace.

Samotné kampani předcházela analýza veřejného mínění, ze které vyplynulo, že se lidé příliš nevyznají v tom, proč cizinci do Česka přicházejí, co musejí na základě požadavků úřadů plnit a jaké jsou klady a zápory společného soužití. Příliš tomu nepomáhá ani mediální obraz cizinců a způsob, jakým téma prezentují někteří veřejně působící osobnosti.

„Naší informační kampaní jsme se snažili na tyto otázky odpovědět a zároveň upozornit na existenci sítě center na podporu integrace cizinců, která naplňují českou koncepci integrace cizinců, a tak napomáhají k lepšímu soužití mezi většinovou společností a cizineckými komunitami,“ vysvětluje koordinátorka.

Integrační centrum Praha, o.p.s.

Za kreativním řešením kampaně i její samotnou realizací stojí agentury Goodkin a AZN kru., jejichž týmy mají s problematikou integrace cizinců bohatou zkušenost. „Téma kampaně je pro nás velmi důležité, o to více, že já sám jsem přišel do ČR z bývalé Jugoslávie v devadesátých letech, kdy zde vnímání cizinců nebylo tak kontroverzní, jako je tomu nyní. V agentuře jsme rádi, že naší společnou informační kampaní můžeme přispět k veřejné diskusi a napomoci k objasnění některých polopravd a informací s touto problematikou spojených,“ komentuje svou motivaci pro tvorbu kreativního řešení Mladen Grebo, komunikační stratég reklamní agentury Goodkin.

Tomáš Bláha za režisérskou dvojici novak & nguyen (Tomáš Bláha a Dužan Duong) přidává svoji osobní zkušenost: „Vzhledem k tomu, že je náš tým česko –vietnamský, každý se s předsudky setkal z trochu jiné perspektivy. Jakožto milovník všemožných náleven jsem často od sousedních stolů slýchával podobné řeči, jaké jsou užity ve spotu z hospodského prostředí. Když jsme s týmem hledali pro tenhle spot vhodnou lokaci, poznal jsem, jaké je to stát na druhé straně barikády. Prolezli jsme asi 30 lokálů, do každého jsem vstupoval já, jakožto "místní" jako první, abychom nezpůsobili povyk hned na začátku. Přeci jen, když vstoupí do čtyřky Vietnamci, může to kdekomu narušit klidný den.“

Na celonárodní informační kampaň bude ve školním roce 2021/2022 navazovat série vzdělávacích workshopů, které posílí informovanost dětí základních a středních škol o tématu dezinformací, fake news a předsudků ve vztahu cizincům, žijícím v Česku.

Integrační centrum Praha je obecně prospěšná společnost, která byla založena Magistrátem hl. m. Prahy v roce 2012. Účelem organizace je napomáhat bezproblémovému soužití cizinců s většinovou populací prostřednictvím poskytování bezplatných služeb – právního a sociálního poradenství, kurzů českého jazyka, tlumočení, doprovodů do institucí či pořádání vzdělávacích seminářů a kulturních akcí.

Kampaň a připravované workshopy jsou financovány Evropskou unií a Ministerstvem vnitra České republiky.