nahoru

Test: Dezinformace o cizincích. Ubránili byste se?

Prezentace klienta 1. února 2021 • 10:15
• foto: 
Shutterstock

Kolik je v Česku cizinců? Co tady dělají? Proč sem přicházejí? Dokáží se začlenit do naší společnosti? Znáte odpovědi na tyto a další otázky? Ověřte, zda byste se ubránili dezinformacím o cizincích v testu Integračního centra Praha. U každé otázky je správně vždy jen jedna varianta. Odpovědi najdete na konci testu.

Foto Integrační centrum Praha, o.p.s.

Česko je zaplavené cizinci!

1. Jak je to doopravdy? Víte, kolik žije v Česku cizinců?

a) méně než 300 000

b) 600 000 až 900 000

c) 2 až 3 miliony

d)  více než 4 miliony

Chtějí vysávat dávky!

2. Jak je to doopravdy? Víte, kolik procent sociálních dávek bylo v roce 2019 vyplaceno cizincům?

a) méně než 1 %

b) 3 % až 5 %

c) 15 % až 20 %

d) více než 30 %

Zvyšují u nás kriminalitu!

3. Jak je to doopravdy? Jakou měrou se v roce 2019 podíleli cizinci na kriminalitě v Česku?

a) méně než 3 %

b) 7 % až 10 %

c) 20 % až 30 %

d) více než 30 %

Foto Integrační centrum Praha, o.p.s.

Odpovědi

1.  Správně je b

V Česku žilo dle statistik Ministerstva vnitra k 30. září 2020 616 659 cizinců, tedy zhruba 6 % z celkové populace. Pro lepší představu, to je jako Brno a Ostrava (minus Jihlava) dohromady. Statistiky ministerstva ale nezahrnují všechny cizince, kteří u nás pobývají. Oficiální čísla Ministerstva vnitra nepostihují turisty ani cizince, kteří u nás pobývají méně než 90 dní. Zároveň neodráží reálné počty občanů Evropské unie. Ti nepotřebují k pobytu v Česku žádné povolení. Měli by se pouze nahlásit na cizinecké policii, pokud plánují zůstat dlouhodobě. Kolik je tedy u nás reálně cizinců? Kvalifikované odhady mluví zhruba o 900 tisících. Zajímá vás, odkud k nám cizinci přicházejí? Navštivte www.atlaspredsudku.cz.

2.  Správně je b

V roce 2019 bylo cizincům vyplaceno pouhých 3,3 % z celkového objemu všech sociálních dávek. Z toho 1,9 % obdrželi občané EU a 1,4 % cizinci ze třetích zemí. Cizinci, kteří jsou u nás zaměstnaní nebo podnikají, přitom přispívají do systému prostřednictvím povinných odvodů a daní stejnou měrou jako Češi. A jak je to s nárokem na dávky? Může o ně žádat každý, kdo u nás pobývá? Dozvíte se na www.ataspredsudku.cz

3. Správně je b

V roce 2019 bylo trestně stíháno 8 112 cizinců. To představuje 9,4 % z celkového počtu stíhaných osob. V porovnání s rokem 2018 se celkový počet trestně stíhaných cizinců mírně zvýšil, ale podíl cizinců na spáchané kriminalitě zůstává víceméně stejný (resp. došlo k mírnému nárůstu o 0,2 procentního bodu). Tento trend je způsoben mírným zvýšením kriminality v roce 2019 obecně, nikoli rapidním nárůstem kriminálních činů v cizineckých komunitách. Čísla pachatelů trestné činnosti zahrnují jak občany EU, tak cizince ze třetích zemí. Je potřeba zdůraznit, že páchání trestné činnosti má dopad na možnost cizinců pobývat na našem území. Pokud se „třetizemec“ s přechodným pobytem dopustil trestného činu a byl za něj pravomocně odsouzen, přistupuje Ministerstvo vnitra ke zrušení jeho pobytu. Která státní příslušnost je mezi pachateli trestných činů nejvíce zastoupená? A jakých trestných činů se cizinci dopouštějí? Dozvíte se na www.atlaspredsudku.cz

Foto Integrační centrum Praha, o.p.s.

Kompletní test si můžete udělat na webu www.atlaspredsudku.cz, který je součástí kampaně Integračního centra Praha „Předsudky se šíří tam, kde nejsou fakta“. Kampaň varuje před šířením různých manipulací, předsudků a lží o cizincích, kteří žijí v České republice a poskytuje základní fakta o jejich životě v České republice.

Kampaň a připravované workshopy jsou financovány Evropskou unií a Ministerstvem vnitra České republiky.