nahoru

Právní gramotnost celé společnosti je na nízké úrovni. Změnit to mají advokáti ve školách

Dušan Šrámek 16. září 2020 • 12:20
Soud
Soud
• foto: 
Blesk:Karel Janeček

Česká advokátní komora představila minulý týden projekt Advokáti do škol. Hlavním cílem projektu, který ČAK zkušebně spustila již v roce 2018, je zvýšit právní povědomí a právní gramotnost dětí a mládeže a také předcházení sporům. Pro školy už bylo zpracováno i „Právní desatero pro žáky, studenty a učitele“ a pracovní manuál „Advokáti do škol“. V průběhu prvního roku se do projektu přihlásila zhruba stovka zájemců, nyní eviduje ČAK již více než dvojnásobný počet.

Zapojení advokáti po předchozí domluvě se školou debatují se žáky a studenty o právu a jeho roli ve společnosti, o právních principech, o tvorbě zákonů a dalších právních předpisů a pomocí praktických příkladů ze života a z vlastní advokátní praxe jim pomáhají orientovat se v právu.

Ačkoliv se u veřejnosti občas udržuje představa o advokátech coby supech, kteří zadarmo neudělají ani ránu, advokáti navštěvují školy na své náklady a ve svém volném čase, dělají to v rámci pro bono aktivit, tedy zdarma. Na konkrétních příkladech pak mohou advokáti s ohledem na věk školáků či studentů vysvětlit, jaká úskalí právní svět přináší, jaká jsou rizika nedodržování či přímo porušování zákonů. Žáci se mohou dokonce zúčastnit i praktické ukázky uplatňování práva v praxi – návštěvy soudního jednání.

Vedle obecně právnických témat, jako jsou volby, tvorba práva, Ústava, Listina práv a svobod, zákony, účast na rozhodovacích procesech, se věnují advokáti i konkrétním tématům, které mohou ovlivnit život dětí nejenom v jejich věku, ale na mnoho let dopředu. A tak nejčastější témata, která žáky a studenty zajímají, jsou jednak otázky z trestněprávní oblasti, například na sex před dovršením 15 let, šíření pornografie mezi mládeží, marihuanu a právní důsledky jejího pěstování, přechovávání, ale i na šikanu ze strany učitelů a obranu proti ní, zveřejňování citlivých fotografií na sociálních sítích, ale také rodinné vztahy a problémy. Vždyť i děti mohou vystupovat na obou pomyslných stranách právní barikády – jako oběti protiprávního jednání, ale také jako jeho pachatelé, i když v trestněprávní i finanční rovině jsou pochopitelně postižitelné až od patnácti let věku. A tak se v tématech můžeme setkat s tím, jak reagovat například na sexuální obtěžování, a to i v citlivé atmosféře rodinných vztahů, na internetové predátory skryté pod cizí identitou, na dluhy způsobené lehkovážným jednáním, vše doprovázeno konkrétními případy, které mohou v reálném životě nastat. O tom, že projekt míří do černého, nakonec svědčí i enormní zájem, kdy za advokáty i po skončení přednášky chodí děti se svými příběhy, starostmi, problémy. 

Právní gramotnost celé společnosti je na nízké úrovni, nemluvě o nejmladších generacích. V televizi jsou masírovány přihlouplými reklamami, že vlastně půjčovat si je „pohádkově snadné“, různými parazitickými neziskovkami a populistickými politiky přesvědčovány, že za dluhy nemohou a že stát je nějak vyřeší. Každý počin, který vede k respektu a k dodržování zákonů a ke zvyšování právní gramotnosti, je potřeba uvítat.  

Diskuse ke článku