Video placeholde

Co by se stalo, kdyby prezident zemřel? Krátké video vám vysvětlí postup při úmrtí hlavy státu

Ústava České republiky samozřejmě počítá s možností, že by prezident zemřel ve výkonu úřadu. Ostatně za bývalého režimu znamenala pouze smrt konec funkčního období. Jak je to ale dnes? Kdo by převzal moc a za jak dlouho by byly nové volby? Podívejte se na video!

Pokud by prezident zemřel, pak by předseda Senátu do 10 dnů vypsal nové volby, které by se konaly do dalších 90 dnů. Než by byla funkce prezidenta znovu obsazena, přešla by většina prezidentských pravomocí na předsedu vlády, ale některé by získal také předseda Poslanecké sněmovny a předseda Senátu.

Stejně by se postupovalo, kdyby se prezident vzdal úřadu do rukou předsedy Senátu nebo by ho funkce na návrh Senátu zbavilo rozhodnutí Ústavního soudu, protože se dopustil velezrady nebo hrubě porušil Ústavu či jinou část ústavního pořádku. 

Kdyby zemřel jeden ze současných kandidátů před druhým kolem, postupovalo by se jako v případě odstoupení. Kdyby nově zvolený prezident zemřel před složením slibu, do 10 dnů by byly vyhlášeny nové volby, které by se konaly za dalších 90 dnů.

Jaký plat má český prezident, jaké má náhrady, benefity a výsluhy >>>