Voličský průkaz pro prezidentské volby 2018

Voličský průkaz pro prezidentské volby 2018 Zdroj: MČ Praha 4

Voličský průkaz pro prezidentské volby: Jak si ho zařídit, kde a kdy

Volit prezidenta můžete jako vždy v místě trvalého bydliště. Jedinou možností, jak volit jinde, je vyřídit si voličský průkaz. Nejpozději do 11.01.2023. Co pro to musíte udělat?

Voličský průkaz vás opravňuje k odevzdání hlasu v jakékoliv volební místnosti jak v České republice, tak i v zahraničí na zastupitelském nebo konzulárním úřadě. Podrobné informace k volbě v zahraničí najdete na stránkách ministerstva vnitra.

O průkaz můžete žádat buď osobně, dopisem, nebo skrze datovou schránku.

Osobní žádost

Výhody osobní žádosti jsou dvě: Nemusíte ji podávat písemně a čas máte až do 11.01.2023 16:00. Stačí dojít na obecní úřad s dokladem totožnosti a domluvit se, jak si průkaz převezmete.

Žádost datovou schránkou

Výhoda datové schránky je, že žádost obecnímu úřadu pošlete z pohodlí domova. Doručit ji však musíte už do 06.01.2023. Také tady je potřeba zvolit způsob převzetí hotového průkazu.

Písemná žádost

Poslat obecnímu úřadu dopis je patrně nejotravnější varianta a na úřad musí přijít do 06.01.2023. Žádost (její podoba je na vás, žádný jednotný formulář neexistuje) musí obsahovat úředně ověřený podpis - musíte tedy ještě na některý z úřadů, který podpisy ověřuje. A ani tady nezapomeňte uvést, jak si průkaz vyzvednete.

Vydání voličského průkazu

Obecní úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dní před volbami, a to buď přímo žadateli, nebo osobě, která má žadatelovu plnou moc k vyzvednutí průkazu. Anebo úřad průkaz zašle na žadatelem uvedenou adresu, i do zahraničí. V tomto případě lze voličský průkaz zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde vám jej vydají i přímo v den voleb. 

Voličský průkaz pak v každém případě odevzdáte ve volební místnosti.

Druhé kolo

Úřad vydá automaticky voličské průkazy na obě kola prezidentské volby (pokud žadatel výslovně nepožádá jen o průkaz na jedno kolo).