Po zavření volebních místností práce členů 14766 okrskových volebních komisí rozhodně neskončila. Hlasy je potřeba sečíst a odevzdat na Český statistický úřad

Po zavření volebních místností práce členů 14766 okrskových volebních komisí rozhodně neskončila. Hlasy je potřeba sečíst a odevzdat na Český statistický úřad Zdroj: Blesk:MICHAL PROTIVANSKÝ / CZECH NEWS Michal Protivansky/CNC

Výsledky voleb do Senátu 2020: Kde dopadlo druhé kolo nejtěsněji?

V pátek 9. a sobotu 10. října proběhlo druhé kolo senátních voleb. Nový senátor byl volen celkem ve 26 obvodech. Kandidovat se rozhodla řada známých a zkušených politiků, ale i kandidátů, kteří si své místo ve všeobecném povědomí musí teprve vybojovat. Druhé kolo přineslo jasné favority i velmi vyrovnané souboje. V tomto článku naleznete průběžné i celkové výsledky voleb do senátu 2020.

V druhém kole senátních voleb se volební místnosti ve všech obvodech uzavřely v sobotu 10. října ve 14 hodin.

Druhé kolo se konalo ve 26 obvodech. Senátní volby 2020 ve volebním obvodu Děčín vyhrál již v prvním kole Zbyněk Linhart (za STAN). Získal nadpoloviční počet hlasů. Je jediným úspěšným kandidátem zvoleným v dnešních senátních volbách v prvním kole. Prvního kola voleb se v obvodu Děčín zúčastnilo přibližně 30,02 procenta voličů, o hlasy usilovalo sedm kandidátů.

Výsledky voleb do Senátu >>>

Volila se třetina senátorů

Volby do Senátu se konají každé dva roky, kdy je vyměněna jedna třetina senátorů. Horní komora parlamentu čítá 81 senátorů, každé dva roky je tedy voleno 27 zástupců. Funkční období senátorů je 6 let. Historicky první volby do Senátu České republiky proběhly v roce 1996. Byly velmi specifické – třetina senátorů byla tehdy volena na 6 let, třetina na 4 roky a poslední třetina na 2 roky.

Senátorem se stane kandidát, který ve svém obvodu obdrží více než 50 % hlasů. V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu v prvním kole, koná se v daném obvodu druhé kolo. Do toho postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Termín druhého kola senátních voleb 2020 byl stanoven na 9. a 10. říjen. Do Senátu může kandidovat občan České republiky, kterému je nejméně 40 let a u něhož nedošlo k omezení svéprávnosti. Usilovat o opětovné zvolení může i stávající senátor.

Letošní volby s důrazem na hygienická opatření

Letošní volby do Senátu byly poznamenané pandemií koronaviru. Voliči i volební komise museli dodržovat zvýšená hygienicko-protiepidemická opatření. Kromě povinného vydezinfikování rukou po příchodu do volební místnosti, museli mít všichni zúčastnění nasazené roušky. Zároveň bylo nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy. Za tímto účelem měly být na zemi vyznačeny čáry, které vzdálenost naznačí. Při identifikaci položil volič průkaz totožnosti na stůl a od komise poodstoupil do bezpečné vzdálenosti. Stolek a propisky za plentou byly pravidelně dezinfikovány.