nahoru

Vladimír Mertlík: Čtěte, než to smažou! Andrej Babiš sexuálně zneužil kozu soukromého farmáře

Vladimír Mertlík 24. ledna 2023 • 14:20
Vladimír Mertlík: Čtěte, než to smažou! Andrej Babiš sexuálně zneužil kozu soukromého farmáře
foto: fotomontáž Jan Ignác Říha

Zpětnému zrcátku byla nabídnuta možnost vrátit se v původním formátu sem na Reflex.cz a Zpětné zrcátko ji s radostí přijalo. V pravý čas, čtyři dny před volbou prezidenta. Zdá se být zpozdilé rekapitulovat, co přinesl čas od jara 2022, kdy se Zpětné zrcátko nuceně odmlčelo, ale opak je pravdou!

Na začátku roku definitivně dochcípala pandemie covidu. Stalo se tak naštěstí o chlup dřív, než jsme na řízení boje s ní, vedeného Andrejem Babišem, pochcípali my. Před tím v říjnu 2021 politicky dochcípala po sto letech i rakovinová metastáze komunismu u nás (KSČM). Stejný osud potkal i socany, do roku 1921 relevantní levicové partaje, později (od 1948) parazitující siamské dvojče nejkrvavějšího (ne)řádu lidské historie. Neznamená to ale, že by oba relikty slepé uličky vývoje lidstva zanikly. Diverzifikace druhů je hnací silou života bez ohledu na jejich objektivní užitečnost. Ptáme-li se na důvod existence zdánlivě neužitečného klíštěte či štěnice, které i ptáci nežerou, je odpověď nasnadě. Jde o nosiče smrtících bakterií, jimiž příroda vyvažuje existenci jiných užitečných organismů. Pravidlo této rovnováhy platí i na politické platformě. Ve chvíli, kdy se lidstvo stává vůči této hrozbě imunní a jejich nosičům hrozí zánik, uchylují se k metamorfóze či změně nositele.

V 19. století zamrzlí socani, jejichž politika vánočních kolekcí už netáhne, jsou tak vstřebáni subjekty, které si osvojily krycí mimikry užitečnosti. Nejagresivnější nosiči genů, které po proniknutí do těla společnosti startují proces jejího rozkladu, tedy komouši, užívají sofistikovanější způsob maskování. Ve chvíli, kdy razance jejich radikálnosti je úměrná razanci proudu moči pacienta s neléčenou prostatou a revoluční zápal je jen trvalým slovním průjmem, vyráží se jim dosavadní rudý internacionalismus na ksichtě jako hnědý nacionalismus.

Kudy vede hraniční linie?

Konec prvního kvartálu 21. století bude jednou vnímán jako zlom české politické scény. Nedělní prezidentská debata na ČT ukázala hloubku rozpadu naší společnosti na hranici mentální občanské války a politologové i žurnalisté vedou spory o to, zda příkop vede po linii a) vesnice/město, b) prosperující/vyloučené lokality či c) chytří/hloupí.

Ani jednu z těchto tezí nelze brát jako ultimativní, neboť mísení typů a charakterů v lidských sídlech je složité jak obsah Popelčiny misky máku s popelem. Přesto velikost množiny hraje ve výsledku roli. Jistě nelze popřít, že politická zkušenost a přehled městské populace s obvykle vyšším vzděláním, která se o politicko-sociální jevy zajímá intenzivněji, je větší než u většiny obyvatel nejmenších obcí. To ale nevylučuje vzdělance i v obcích s obyvatelstvem v řádu desítek jedinců.

Posouzení druhé teze – prosperující/vyloučené lokality – je složitější úkol. Argument, že voliči z tzv. vyloučených lokalit volí pod vlivem sociální úzkosti a strachu, navozuje otázku, z jakých příčin se vyloučenými staly. Jde totiž většinou o oblasti Sudet, které před vysídlením původních obyvatel patřily k základům prosperity země. Otázka je relevantní i v případě severomoravského kraje, neboť dnešní kraj úzkosti byl v době bolševické uhelné horečky Eldorádem. Je tedy na čase se ptát, zda otázka vyloučenosti některých oblastí nemá odpověď ve vzdělání tamního obyvatelstva, ochotě pracovat, resp. rekvalifikovat se a aktivně práci hledat s cílem zlepšit životní úroveň vlastním úsilím, bez almužny sociálních dávek. Hlubší ponor do této problematiky ukazuje, že výraz „nepřizpůsobiví“, často eufemizmus pro určení barvy pleti, zaslouží revitalizaci svého obsahu.                

Poslední teze chytří/hloupí má nejsnadnější tajenku. Snadno ji odhalí konzumace slibů věčného míru, prosperity a blahobytu zajištěných vůdcem, bez většího úsilí. Bonusem bývá trvalé zlepšování životní úrovně, v níž bývají pečení holubi do huby nahrazeni příslibem: pečené kusy husy do vaší pusy již dnes odpoledne!

Signifikantním znakem voličů socanů, komoušů, nácků a všech pohnutí, popírajících smysl naší existence v EU, NATO a západní orientace Česka, je obvykle verbální a gramatický analfabetismus. Často platí i pro reprezentanty těchto subjektů, ať je jim tento způsob vlastní či negramotnost předstírají ve snaze o snadnější komunikaci s vlastním elektorátem. Pokud si tedy znovu položíme otázku, kterou linii vede rozdělení společnosti, pak hlavně za „c“ je správně. Je ale třeba znovu připomenout, že výskyt blbů na jeden metr čtvereční nesouvisí nijak s geografií a že jejich větší hustota v oblasti nevylučuje tamtéž přítomnost chytrých vzdělaných lidí.

Šokující odhalení            

Nedělní debata kandidátů na prezidenta přinesla díky pozornosti jednoho z nich (AB) řadu šokujících odhalení a český volič je bezradný. AB odhalil, že kandidát PP byl školen KGB na vysazení do týlu NATO, našeho dřívějšího nepřítele s cílem rozvrátit struktury NATO, což se mu podařilo v letech 2015–2018, kdy pronikl až do funkce 2. zapisovatele docházky. Úniky z archivů přinesly i další důkazy o činnosti tohoto oportunisty, školení ve zpravodajském kurzu KFC. Bezskrupulózní PP pod vedením plukovníka Sanderse v kurzu připravoval agenturní síť, mající za úkol likvidaci vodňanského chovu kuřat.

Protikandidátem, vlastencem, přítelem lidu a učitelem národů AB byla rozkryta i snaha renegáta PP zavléct do špinavé války na Ukrajině naše syny, bratry, otce, dědy, strýce, bratrance, milence, snoubence a manžely bez ohledu na jejich pohlaví! Jak se však ukazuje, i kandidát AB bude mít v posledních debatách co vysvětlovat. Nejde o plytké útoky na jeho členství v KSČ, spolupráci s StB, masivní střet zájmů, neoprávněné čerpání dotací, únos syna na Krym či praní špinavých peněz při koupi nemovitostí ve Francii. To vše je moucha!

Při projevu po 1. kole volby zmínil AB, že mu signály naznačují přípravu kompro materiálu, ne-li dokonce jejich většího počtu. Konkrétně uvedl jeho možné nařčení z nevěry a vedlejšího milostného vztahu. AB pomluvu rozhodně odmítl a jako důkaz uvedl: Jak všichni víte, jsem na blondýnky! Bombu na českém mediálním trhu vzápětí způsobilo pondělní skandální odhalení, že během výjezdů AB za voliči došlo k události, která jeho slovům dává jiný význam.

Z kruhů zpravodajských služeb a policie unikla zpráva, že se AB během návštěvy u drobného farmáře v okrese Praha-západ údajně dopustil fatálního trestného činu. Během prohlídky kozích chlívků, jejichž chovem se farmář zabývá, využil AB údajně chvíle bezelstné nepozornosti farmáře a dopustil se znásilnění a pohlavního zneužití jedné z mladších členek stáda. Jak potvrdil jeden ze zaměstnanců farmy, pracujících vedle v chlívku, nebohému zvířeti nepomohl a činu nezabránil ani jeho zoufalý křik: „Néééé! Néééé! Néééé!“ Podle zprávy chuchelské veterinární kliniky je kozička po náročné operaci ve stabilizovaném stavu.

Pátrání investigativních novinářů vzápětí odhalilo jiné hrůzné tajemství AB, který se v minulých dnech rozněžnil nad čtyřmi pejsky, které údajně chová. Pravda je však jiná! Pod slibem zatajení identity údajně pátrajícím novinářům potvrdili rumunští zaměstnanci podniku Vodňanské kuře, že někteří z kolegů odmítají pokračovat ve výrobě kuřecích párků Domácí mazlíček s 98% obsahem masa. Uvádějí, že byli najati na výrobu kuřecích párků a stálé štěkání a mňoukání v areálu vodňanských jatek je znervózňuje. Na otázku novináře, který poukazoval na pejsky v rodině kandidáta AB se slovy: „A proč by tedy měl doma hned čtyři psy?“ vyhrkl tázaný zaměstnanec bezelstně: „Protože nám nedodali včas dost střívek a ve skladu už není místo!“           

Český volič je tak postaven tváří v tvář volbě mezi válečným štváčem, agentem KFC a údajným pachatelem sodomie, byť zatím neobviněným. Plnění vodňanských párků Domácí miláček policie podle informací Zpětného zrcátka vnímá jen jako přestupek chybného označení výrobní šarže. Jeden z voličů PP v anketě Zpětného zrcátka na otázku, co si myslí o vodňanských odhaleních, řekl: „Když mu žerou ty jeho kecy, můžou žrát i jeho psí a kočičí párky!“  

 A to je vše, co jsem dnes zahlédl ve Zpětném zrcátku, váš Vladimír Mertlík

Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.