Video placeholde

Německý cirkus nechce zneužívat zvířata. Používá místo nich hologramy a je to skvělá podívaná!

Circus Roncalli už od loňska svoji show staví pouze na artistech, klaunech a fascinujícím holografickém zážitku. Slony, koně a další zvířata, kvůli jejichž utrpení do cirkusu spousta lidí odmítá vkročit, nahradil holografickými dvojníky.

Německý cirkus funguje od roku 1976. Už v 90. letech minulého století ustoupil od drezury volně žijících divokých zvířat. Zlatým hřebem jejich představení byli ale koně a poníci elegantně kroužící manéží. Od roku 2018 po pilinách běhají jen lidé a paprsky projektoru, který navozuje iluzi cirkusu, jak ho známe. A v lecčems ji předčí.

11 špičkových projektorů ZU850 Optoma s objektivy BX-CTA03 zprostředkovává divákům nezapomenutelný prožitek. Tradiční cirkusový zážitek se mění v moderní, imaginativní zkušenost, která nemá zatím ve světě obdoby. Cirkusová aréna o průměru 32 metrů je kompletně v celé šíři naplněna vizualizovanou fantazií.

Sloni v cirkuse Roncalli se sice staví na hlavu, ale jejich kůži ani duši kvůli tomu nikdo nepoškodil při tvrdé drezuře. Koně, kteří spořádaně cválají kolem arény, nikdy nezažili vynucování poslušnosti bitím. „Většinu čísel v celé show už stejně dělali umělci a klauni. Cirkus Roncalli se zaměřuje na poetická a akrobatická vystoupení,“ vysvětlil na sklonku minulého roku ředitel cirkusu Markus Strobl. Toto řešení má kromě etického rozměru i praktické opodstatnění. Cirkus často hraje v centrech měst, např. na radničních náměstích, kde nejsou vhodné podmínky pro ustájení zvířat.

Primárním důvodem ale byla snaha o to, ukázat světu, že to jde i jinak. „Toto je budoucnost cirkusu – skvělý výkon, který si každý může užívat, a pro který nejsou inteligentní a vnímající bytosti zneužívány jako předměty zábavy,“ řekl Jan Cremaer, prezident organizace Animal Defenders International.

Momentálně platí úplný zákaz využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech v 15 evropských zemí: v Belgii, Bosně a Hercegovině, Estonsku, Chorvatsku, Irsku, na Kypru a Maltě, v Lucembursku, Makedonii, Norsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku, a také ve Slovinsku a Srbsku.

K podobnému opatření se už téměř schylovalo i v České republice. Ministerstvo zemědělství ale od plošného zákazu drezury zvířat v cirkusech upustilo. Nejnovější návrhy počítají s nutností licence pro krotitele kočkovitých šelem a medvědů. Chystaná novela zakáže pouze cvičení delfínů a tzv. „mazlící ZOO“, ve kterých se návštěvníci mohou dotýkat volně žijících zvířat chovaných v zajetí za účelem zisku. Zakázáno bude i venčení vybraných druhů šelem a lidoopů na veřejných prostranstvích. Už od roku 2004 pak platí zákaz drezury primátů, nosorožců, hrochů a žiraf.