nahoru

Plzeň pod bičem hákového kříže: O české kolaboraci, malosti a zbabělosti

Jaroslav Šajtar 31. května 2018 • 10:20
Plzeň pod bičem hákového kříže: O české kolaboraci, malosti a zbabělosti
foto: Kosmas

Plzeňský historik Zdeněk Roučka na sebe již upozornil svými publikacemi věnovanými osvobození západních Čech americkou armádou na jaře 1945, Plzni za německé okupace a Pražskému povstání. Našim dlouholetým věrným čtenářům není neznámý, neboť na všechny tři tituly v tištěném Reflexu vyšly pochvalné recenze. Podívejme se na ten nejnovější.

Regionální historik Zdeněk Roučka své bohaté zkušenosti a dlouholetou badatelskou práci nově zúročil v reprezentativní knize Práce je čest! Plzeň a Škodovka za protektorátu, vydané v nakladatelství ZR&T. Úvodem se věnuje katastrofálním důsledkům mnichovského diktátu, po němž za půl roku následovalo rozbití zbytkového Česko-Slovenska a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava. A právě tady Roučka lidi projevující o toto tragické historické období hlubší zájem nepochybně potěší, a naopak čtenáře nepříliš ochotné přijímat nové, mnohdy velmi nepříjemné poznatky zarmoutí, ba možná až irituje.

Kolaboranti mezi námi

Ve svém nejnovějším díle si totiž Zdeněk Roučka zevrubně všímá kolaborace. Přímo pro gestapo pracovaly asi dva tisíce Čechů; zde by ovšem bylo vhodné připomenout, kolik kolaborantů se našlo v jiných nacisty porobených zemích, a to i u tak vyspělých národů s bohatou hrdinnou minulostí, jako jsou například Francouzi, Belgičané a Nizozemci. Dokládá, že německá politika bezuzdného teroru a biče, ale zároveň i pověstného cukru slavila – hlavně zpočátku – značné úspěchy. Roučka sice neopomněl zmínit projevy patriotismu a bezmezné osobní statečnosti mnoha českých hrdinů druhého odboje, staví proti nim ovšem také případy malomyslnosti, slabošství, vyčkávací taktiky, lidsky pochopitelného strachu a neomluvitelné zrady a udavačství, ať už z pomsty, zloby, či kariérismu a touhy po osobním obohacení. To vše se – bez ohledu na to, zda se nám to líbí, či nikoli – bezesporu dělo. Pro úplnost dodejme, že s větší nebo menší měrou se totéž odehrávalo ve všech okupovaných zemích.

Škodovka, zbrojovka třetí říše

České země měly proti jiným určitou výhodu, že po dlouhou dobu zůstávaly jaksi v závětří. Autor věnuje náležitou pozornost spojeneckým náletům na Škodovku, která doslova do posledních dnů třetí říše představovala její nesmírně důležitou zbrojovku.

Roučka si je vědom faktu, že nic nepřiblíží dobovou atmosféru tak jako plakáty a fotografie. Na obrazové části tudíž vystavěl nosný pilíř své pozoruhodné velkoformátové knihy, jež se pro lokální patrioty, jakož i zájemce o dění na našem území za druhé světové války stane bez nadsázky klenotem v knihovně.

Jaroslav Šajtar
Diskuse ke článku