Autorka knihy Jindřiška Rosenbaumová

Autorka knihy Jindřiška Rosenbaumová Zdroj: archiv

Nová kniha popisuje historii židovské komunity v Dobříši

Dne 6. listopadu 2016 vyjde kniha Židé v Dobříši. Publikace zaznamenává historii židovské komunity v Dobříši od poloviny 17. století až do druhé světové války. Autorka knihy Jindřiška Rosenbaumová popisuje soužití dobříšských Židů s většinovým obyvatelstvem, vyjmenovává význačné dobříšské občany židovského původu, připomíná jejich osudy a upozorňuje na přínos židovských podnikatelů pro rozvoj města. Ten je nejlépe symbolizován faktem, že to byli právě Židé, kdo v Dobříši položili základy rukavičkářského průmyslu, kterým se později město proslavilo i v zahraničí. 

V samostatných kapitolách se kniha věnuje i významným památkám židovské kultury, spojeným s Dobříší. Popisuje osudy dobříšských synagog, židovského hřbitova i posvátných svitků Tóry. Text je doplněn mnohdy unikátními historickými fotografiemi a dokumenty. 

Podnětem pro vydání knihy byla snaha připomenout obyvatelům Dobříše osudy místní komunity, jejíž tradice byla během druhé světové války téměř zlikvidována. „Po tři sta let byli Židé nedílnou součástí města Dobříše. Šlo o komunitu, která byla velmi aktivní a pro život města důležitá – a kterou se nacistům podařilo během krátkého období zničit. Z 94 židovských občanů Dobříše a okolí, transportovaných do koncentračních táborů, přežili pouze dva. Byla bych ráda, kdyby má kniha posloužila alespoň jako malá připomínka všech těchto zbytečně zmařených životů,“ říká Jindřiška Rosenbaumová.  

Knihu Židé v Dobříši vydává Muzeum Dobříš s pomocí Nadačního fondu obětem holocaustu. Publikace vychází v nákladu 1000 ks, za cenu 100 Kč bude v prodeji v prostorách Infocentra Dobříš.

Autorka knihy Mgr. Jindřiška Rosenbaumová se narodila 26. října 1983 v Příbrami. Na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala obor Judaistika-Husitská teologie. V Muzeu Dobříš  vede odborné workshopy s tématikou židovských tradic a historie; je rovněž autorkou zdejší stálé židovské expozice. 

Kniha Židé v Dobříši Kniha Židé v Dobříši | archiv