nahoru

Vyšla pozoruhodná komiksová kniha, která mapuje naše dějiny - Stopa legionáře

Lukáš Nápravník2. prosince 2014 • 15:54
Stopa legionáře
Stopa legionáře
• foto: 
Archív

O tématu československých legií za první světové války se tento rok hovoří a píše daleko více než kdy jindy. Je to pochopitelně, protože uplynulo právě 100 let, kdy naše první vojenské jednotky v zahraničních armádách vznikly. Stalo se tak nezávisle na sobě na západní i východní frontě a prakticky ve stejnou chvíli. Z těchto jednotek se pak zrodili českoslovenští legionáři. O jejich historii vypráví i nová komiksová kniha „Stopa legionáře“.

Vyprávění pokrývá období mezi lety 1914 až 1921 a sleduje vznik a vývoj našich legií na všech frontách, kde bojovaly. Podívat se komiksovou formou proto můžete do Francie, Itálie, ale především do Ruska, kde se k dobrovolnickým jednotkám přihlásilo nejvíce českých vojáků a kde pro ně boje trvaly ještě dlouho po oficiálním ukončení Velké války.

Knihou provázejí dva fiktivní vypravěči, kteří o událostech vedou dialog. Prvním z nich je mladý poručík Fanda, který patří k českým legionářům v Rusku, druhou je vojenská klisna Kyra. Jsou to ale jediné dvě fiktivní postavy v celém příběhu. Vyprávění nijak neruší kompaktnost knihy a zbytek díla se věrně drží historických faktů. Mnohdy jsou tu i překresleny a do komiksu včleněny známé historické fotografie z té doby. Dodává to knize na věrohodnosti.

Příběh českých vojáků můžete vidět od jejich narukování do rakouské císařské armády, přes jejich pobyt v zajateckých táborech, až po připojení k formujícímu se československému vojsku. Jsou tu zahrnuty všechny významné bitvy legionářů, ale také poměrně do hloubky vysvětlené politické souvislosti. Jak události vedoucí k válce, tak bolševická revoluce a následná občanská válka v Rusku, ale hlavně jednání, která vedla ke vzniku samostatného Československa. Na sto stránek komiksu je tedy obsahu požehnaně.

Co ojedinělé komiksové knize vyčíst? Občasnou vizuální nepřehlednost navazujících dialogů. Logika čtení po oknech se totiž v několika místech knihy změní a čtenáři to musí dojít samo.

Kresba je jinak skvělá, obsáhlost a zpracování tématu více než dobré. Kniha je určitě přijatelná jak pro dospělého čtenáře, tak i pro starší dítě. Podobný projekt o československých legionářích tady dosud nebyl. Byl zamýšlen jako pocta našim vojákům k 100. výročí vzniku legií. V kontextu tohoto záměru funguje celé dílo vvelmi dobře.

Autoři knihy jsou Zdeněk Ležák (šéfredaktor časopisu ABC, který vydává společnost Czech News Center, která je i vydavatelem časopisu Reflex – poznámka redakce) a výtvarník Michal Kocián, který měl v ABC už několik uveřejněných komiksů.

Lukáš Nápravník


Klíčová slova: reflex, knihyDiskuse ke článku