Ilustrační kresba

Ilustrační kresba Zdroj: Ivan Steiger

Marek Stoniš: Evropská unie přichází s novým bizarním termínem „povinná solidarita“

Předesílám, že nejsem fanda srovnávání Evropské unie se Sovětským svazem, respektive někdejším soustátím loutkových režimů, včetně Československa, řízených Moskvou. Úroveň osobní svobody, blahobytu i míra suverenity jednotlivých členských zemí Unie je stále nesrovnatelná se žalářem národů, který reprezentoval reálný socialismus vzor 1948–1989. Dokládat to konkrétními příklady by bylo urážkou ctěného čtenářstva.

Což ovšem neznamená, že Evropská unie netrpí některými vážnými, někdy i veselými deficity řízení nadnárodního soustátí, jež částečně vyplývají z prosté nemožnosti vybalancovat protichůdné ekonomické a politické zájmy tohoto kontinentálního politického kolosu. Notabene, když se onen spolek potýká s těžkými ekonomickými a sociálními potížemi a je posedlý „výrobou“ unifikovaných politik pro všechny členské země.

Naposledy to demonstrovala evropská komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová. Ta se sešla s naším ministrem vnitra Janem Hamáčkem, aby s ním probrala budoucí pravidla pro přijímání uprchlíků. A jsme zase o něco poučenější: Kvůli tradičnímu odporu zemí střední a východní Evropy k povinným kvótám přichází Evropská unie s novým termínem: povinná solidarita. Co to znamená konkrétně, zatím nevíme, protože paní Johanssonová byla při osvětlování tohoto evropského novotermínu jasná a průzračná asi jako kohenzní fondy Evropské unie. „Potřebujeme určitý mechanismus povinné solidarity, v Evropské unii by solidarita neměla být ničím na výběr.“

Jak si to máme vysvětlit? Začněme tím nejjednodušším: Co je to solidarita? Sounáležitost, pospolitost, vzájemnost, podpora… Povinná? Povinná je prostě povinná. Nevím, jak vy, ale já jsem až dosud měl za to, že solidarita je založena především na dohodě, dobrovolnosti. A logicky tedy přívlastek „povinná“ vymaže pravý význam slova „solidarita“. Pokud budeme Bruselem unijními zákony donuceni povinně solidarizovat s uprchlíky, slovo solidarita včetně všech jeho odvozenin změní svůj původní význam. Můžeme mu říkat nově třeba solidární povinnost. Taky pěkná hloupost.

Ještě horší je, že tam, kde vzniká povinnost, musí někdo přesně vyjmenovat postih za porušení povinnosti. Bude něco mezi solidárností a nesolidárností? Třeba částečná solidárnost, nedostatečná solidárnost, téměř solidární solidárnost?

A jaké budou tresty za nesolidárnost? Finanční, morální? Vyřazení z hlasování o rozpočtu Evropské unie? Transporty uprchlíků bez čekání na projev naší solidárnosti? Všechno dohromady?

Já opravdu chtěl být solidární s Evropskou unií. Ale povinně pod hrozbou trestu?