Protesty "ochránců klimatu" Extinction Rebellion v Londýně.

Protesty "ochránců klimatu" Extinction Rebellion v Londýně. Zdroj: Reuters

Na sítích se o Reflexu šíří zelená nenávist. Co vlastně napsal Karel Kříž, že se mohou alarmisté pominout?

Napsal mi pan Jiří Malík, že nás ode dneška považuje za hloupý Reflex. Hrubě se mu nelíbí článek ekonoma Karla Kříže „Nový feudalismus na postupu“. Proč? „Článek je obrovským nesmyslem a Reflex se přiblížil k zastáncům dutosti a placatosti Země,“ tvrdí Malík. Zároveň mě upozornil: „Možná to nevíte, ale ani BBC již neposkytuje prostor popíračským blábolům.“ Přestože si pan Malík a spousta dalších klimaalarmistů má potřebu kopnout do Reflexu a textu Karla Kříže, nikdo z nich, jak je jejich dobrým a zavedeným zvykem, vůbec nediskutuje o konkrétních Křížových argumentech, číslech a východiscích.

Pana Malíka zde uvádím jako typického představitele tohoto postupu; on by totiž byl nejraději, kdyby se takové texty nesměly vůbec tisknout. Aby měli lidé jeho typu klid na práci. A že jí má mnoho, je zjevné. Vede spolek Živá voda, bojuje proti výzkumu břidlicových plynů, proti azbestu, je člen výboru pro trvale udržitelný rozvoj při Ministerstvu životního prostředí.

Jako šéfredaktor Reflexu mu tedy vzkazuji: Je mi úplně jedno, jaké argumenty, fakta a názory o klimatu BBC zakazuje šířit, Reflex bude rozhodně prostor racionální diskusi o klimaalarmismu dávat i nadále. Například už dnes zveřejníme text o Evropské klimatické deklaraci, adresované už loni generálnímu tajemníkovi OSN Guteressovi. Pětistovka významných vědců v ní mimo jiné varuje, že klimatické modely, na kterých jsou založeny katastrofické vize, předpovídají mnohem větší oteplování, než odpovídá realitě.

Procházel jsem si jména petičníků a jejich erudici a nenašel jsem jediného, kdo by tvrdil, že Země je placatá a dutá… Ale v BBC si ani tak zjevně neškrtnou. Dokládají na číslech a faktech něco úplně jiného, než si pan Malík myslí.

Lidé, čtěte!

Protože se na sociálních sítích stále šíří takříkajíc předsudečná zelená nenávist vůči článku Karla Kříže a proti všem, kteří si nemyslí totéž, co zapálení zelení aktivisté, kteří straší děti, že do deseti let shoří planeta, doporučuji ctěnému publiku tři následující možnosti:

1) Sežeňte si na stáncích aktuální Reflex s klimatickým tématem Karla Kříže, dá se koupit ještě dva dny.

2) Zakupte si Křížův článek (spolu s dalším obsahem) v prémiovém obsahu na Reflex.cz. Je to levné, jednoduché a pohodlné.

3) Nevyhovuje-li vám ani jedna z předchozích možností, přečtěte si náš výběr z předmětného článku Nový feudalismus na postupu, abyste mohli posoudit, jestli zhloupnul Reflex, nebo někdo úplně jiný:

Kupředu, levá, hlavně bez uhlíku!

Na lavici obžalovaných tentokrát je oxid uhličitý. Fanatici chtějí bezuhlíkovou ekonomiku skoro hned (2025), vykolejený Brusel jen o trochu později. Předseda Evropské rady Donald Tusk – za tichého smíchu politiků z ostatních kontinentů – vyhlásil, že: „Evropa vyhraje závod, aby se stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě.“ Tomu se říká střelba do vlastní nohy…

- Pokud by se oxid uhličitý, tento bezbarvý, nepáchnoucí, neškodný – a v atmosféře vlastně raritní – plyn (ve vzduchu je ho obsaženo pouze 0,04 %) dostal péčí EU mimo zákon, pak vítejte na prahu nového feudalismu…

- S takzvanou bezuhlíkovou „ekonomikou“ se totiž rázem dostaneme do světa, v němž elektřina bude na příděl, bude násobně dražší a mnohdy nebude vůbec. Její produkce se bude řídit nikoli poptávkou, nýbrž momentálním počasím…

- Oxid uhličitý je naprosto okrajový plyn. Zatímco dusíku je v atmosféře 78 %, kyslíku 21 %, pak všechny zbývající plyny dohromady tvoří zbylé jedno procento. Oxid uhličitý už zmíněných 0,04 %. Veškerým průmyslovým úsilím lidstva zvýšil se za dvě stě let obsah oxidu uhličitého v atmosféře o 0,012 procentního bodu…

- Jsou skleníkové plyny pro život na Zemi důležité? A jak moc významný mezi nimi je právě CO2? Skleníkové plyny důležité jsou, protože udržují na naší planetě cca o 33 stupňů vyšší teplotu a snižují rozdíly mezi dnem a nocí. Bez nich by všechno zmrzlo a život, jak ho známe, byl by nemožný. Zdaleka nejvýznamnější skleníkový plyn je ovšem vodní pára. Celkově má vodní pára zřetelně větší vliv na skleníkový efekt než všechny ostatní plyny dohromady. Když už chceme ještě víc mrznout, proč nebojujeme s ní?...

Doba ledovcová

- Ve skutečnosti nevíme, zda ledovců na Zemi opravdu ubývá. Sotva. Horské ledovce v Evropě se vesměs v poslední době sice zmenšily, ale v Americe Severní i Jižní tomu je v řadě míst naopak. Krom toho hrají horské ledovce v bilanci světového ledu nicotnou roli. Podstatný vliv má rozsah a tloušťka ohromných ledovců pevninských. Ty se svou váhou rozpínají k pobřeží a padají do moře. Je to sice pro kameramany efektní, ale jak se ty ohromné spousty ledu mají fyzikálně chovat? Přibývá jich, roste jejich tloušťka, sunou se k pobřeží. Dokud na Zemi bude jedno jediné místo, kde nebude mrznout, doputují i tam a budou tát, někam téci a padat. Co v těch věčných televizních klimatických estrádách vlastně ukazujeme?

Zločinný kapitalismus?

- Na globálně oteplovacím cirkusu ale není úplně nejhorší onen prolhaný kolovrátek různých kampaní, varování, fabulací a výzev. Nejhorší je to, jaký „nový svět“ nám zelení blázni, extremisti a klimahysterici chystají.

- Jak nevyrábět, jak necestovat, jak neobchodovat, dokonce jak neexistovat. A pro tyto své cíle vymýšlejí i společensko-ekonomický systém, kterým chtějí zlikvidovat přirozený tržní řád. Vrátit civilizaci do středověku, do předkapitalistického politického a ekonomického uvažování, konání a žití.

- Základem politiky všech odpůrců kapitalismu je široce založená manipulace s cenami. Komunisté si hospodářství představovali jako jednu kancelář a jednu továrnu, v níž není místo pro trhem generované ceny a není tam místo pro konkurenci. Aby tržní systém fungoval správně, potřebuje ceny jako vnější parametr, výsledek působení nabídky a poptávky. Celá ekonomie se vlastně točí kolem téhož: je to věda o optimálním rozmístění (vždy) omezených zdrojů. Co, kolik a pro koho vyrábět? O tom musí rozhodovat neosobní síly, celé populace – svými penězi.

- Máme co do činění s novým nastupujícím takovým zlořádem. Noví dogmatici, noví elitáři, vědci a aktivisté vnucují lidstvu své potrhlé – a naprosto vykolejené – představy, jak se má vyrábět elektřina, co se má jíst, na jaké palivo, či dokonce motor má se jezdit. Klimatické cíle, procenta, závazky, normy. Subvence, dotace, podpory, povolenky, pokuty… rozvrat trhu. Ať to stojí, co to stojí. Klimatický český velekněz Radim Tolasz radí politikům nastavit ceny tak, aby se kapitalistům produkce všech hovadin vyplatila. Čistý bolševismus.

A dotování zelené šlechty závěrem…

- Solární elektrárny. Další zelená prasárna. Veškerý potenciální výkon solárů v Česku je lehce nad 2000 MW, což je přesně i instalovaný výkon Temelína. Jenže Temelín za rok vyrobí skoro desetkrát více elektřiny, přitom za méně než desetinu ceny.

- Fotovoltaika navíc zabírá velké množství půdy, ničí ji nadobro betonovými úchyty a pro její naprostou nespolehlivost je potřeba souběžně udržovat stoprocentní zálohu výkonu v tradičních zdrojích.

- Fotovoltaika je v Česku dotována celkem 35 miliardami korun ročně (12,15 Kč za kWh) a přitom je úplně zbytečná. Nic neřeší.

- Za ty peníze by se každý rok dalo postavit přes sto kilometrů dálnic, nová linka metra nebo deset tisíc bytů. Každý rok. Jenže my všichni fotovoltaické šílenství nebudeme dotovat rok, nýbrž celkem let dvacet.

- Takže tato akce vyjde na zbytečných 700 miliard korun, které vesměs mizí – v zahraničí. Kdo ty panely plné jedů bude jednou sanovat?

- A hlavní architekt této katastrofy Bursík už z pražského magistrátu vyhrožuje opět: Máte-li auto se spalovacím motorem, bude to vaše poslední.

- Ani ve středověku se po nikom nechtělo, aby si kupoval u ševce třikrát dražší boty, které by byly jedovaté a vydržely by polovinu času. Teď se to chtít bude. Oxid uhličitý přitom jedovatý není, je to potrava pro rostlinstvo. A vlastně kvůli všemu výše zmíněnému se bude jen chtít, abyste auto už vůbec neměli. Abyste dotovali šlechtu, protože vy už nikdy na nové boty (auto) mít nebudete. Budete chodit na boso a kolem vás občas profrčí nějaký ten Bursík v elektrickém autě, na které jste se mu složili.

Reflex 42/2019Reflex 42/2019|Archív