Odposlechy - ilustrační foto

Odposlechy - ilustrační foto Zdroj: Jan Jedlička

Nešlapme po svobodě a nerozšiřujme více odposlechy v trestním právu, jak se to teď snažili udělat Piráti a ANO

Tak to vypadá, že v trestním zákoníku brzy přibude nová skutková podstata trestného činu, a to maření spravedlnosti. Dnes (19. 9.) prošla novela Poslaneckou sněmovnou, ještě ji musí samozřejmě potvrdit horní komora – tedy Senát.

Na úvod chci podotknout, že každá změna trestního zákoníku zavádějící nové trestné činy je pro právní řád jakéhokoli demokratického právního státu naprosto zásadní událostí. Jde o zvrat, jenž výrazně zasahuje do lidských životů. Proto je dobré jí věnovat náležitou pozornost nejen v odborném právnickém tisku, ale i na stránkách Reflex.cz.

Oč tu jde?

Novinka z dílny významné poslankyně a právničky Heleny Válkové z Babišova hnutí ANO cílí zejména na předkládání falešných nebo pozměněných důkazů. A dále pak na navádění ke křivému obvinění nebo výpovědi.

Citované „maření spravedlnosti“ se nakonec „omezí“ jen na věcné a listinné důkazy, které budou muset mít podstatný (!) význam pro rozhodnutí soudu.

Pro vyšší informační komplexnost dodejme, že na návrh Jana Chvojky (poslanec za vládní ČSSD) vyřadila PSP zmíněný nový trestný čin maření spravedlnosti ze skupiny tzv. zvlášť závažných.

Budou tu možné i odposlechy?

To má jeden velice praktický dopad, nebude kvůli němu možné nasazovat odposlechy.

Zmíněnou skutečnost jako liberální právní komentátor vítám. S policejními odposlechy by se mělo nakládat velice, ale opravdu velice střídmě. Ostatně již nyní jsou v praxi hodně nadužívány, proto jsem v zásadě potěšen, že se jim neotevřela další legislativní vrata.

Nalejme si čistého piva, trestný čin maření spravedlnosti posiluje postavení státního zastupitelství a policie a logicky svým způsobem oslabuje obhajobu – tedy činnost advokátů. Někdo nad tím může jásat, koneckonců advokáti jsou neoblíbeni již od časů prvorepublikových filmů, nicméně já zas tak velký důvod k radosti nevidím.

Spatřuji zde další krok k posílení státu a činnosti jeho represivních orgánů. Naštěstí se podařilo zatáhnout za pomyslnou záchrannou brzdu v otázce možnosti nasazení odposlechů v tomto ohledu.

Jak ve sněmovně trefně vyjádřil poslanec Marek Benda (ODS): „To přece vůbec není ochrana advokátů. To je věc, které se tady opakovaně nerozumí. Ochrana advokacie, jejího tajemství, je ochrana těch obviněných, je ochrana každého občana, který má právo na obhajobu. Je to jedno z nejpodstatnějších práv zakotvených v listině, které tady v minulosti bylo mnohokrát zásadním způsobem, zejména v 50. a 70. letech, zásadním způsobem pošlapáváno a potlačeno.“

Piráti za odposlechy

Chci zde ctěné čtenáře upozornit též na jeden velice podivuhodný fakt. Největšími bojovníky za uzákonění odposlechů v této nové oblasti se stali poslanci za… Teď to přijde: PIRÁTSKOU STRANU.

Samozřejmě halící své záměry pod roušku posílení transparentnosti a boje proti korupci, jak jinak. Na plakátech udatní bojovníci za svobodu a proti státní buzeraci a ve sněmovně… Škoda mluvit. Kdo nevěří, ať si přečte aktuální stenografické záznamy jednání z PSP.

Buďme rádi, že se ve finále nepodařilo rozšířit území odposlechů do další dimenze našeho trestního práva. Pomyslnou pochvalu si zde zaslouží především Marek Benda (ODS) a Jan Chvojka (ČSSD) a všichni ostatní zákonodárci, kteří nakonec upřednostnili lidskou svobodu před posílením možností represivních orgánů.

Uvidíme, jak se k věci za pár týdnů postaví naše horní parlamentní komora.