Ministryně financí Alena Schillerová zajišťovací příkazy hájí

Ministryně financí Alena Schillerová zajišťovací příkazy hájí Zdroj: Blesk - Jakub Poláček

Státe, nemůžeš všechno! Finanční správa zašla se zajišťovacími příkazy, které likvidují firmy, příliš daleko

Jako právníka mne zaujalo, že finanční správa, tedy orgán české veřejné správy placený z daní nás všech, aktuálně prohrála další spor o tzv. zajišťovací příkazy. Zmíněná správa v roce 2016 zabavila firmě Naryner Construction přes dva miliony českých korun ze strachu, že firma nezaplatí vyměřenou daň.

Podle rozhodnutí příslušného správního soudu však finanční správa jednala neoprávněně. Prostě na to neměla podle českého právního řádu právo!

Připomeňme si ve stručnosti nejdůležitější milníky této „zajišťovací causy“.

Krajský soud v Ostravě označil zajištění firemních peněz za nezákonné už v listopadu roku 2017. Neoprávněnost vydání zajišťovacího příkazu nyní potvrdil i Nejvyšší správní soud (NSS).

NSS se sídlem v hlavním městě justice, tedy Brně, finanční úředníky jasně upozornil, že příkazy neslouží a nesmí ani sloužit k trestání podnikatelů! Tohle by si „Babišovi lidé“, totiž nezávislí finanční úředníci, měli vzít do budoucna k srdci.

Firma nabízela zástavu, to vyvrací důvody k příkazu

Poškozená obchodní společnost navíc nabízela zřízení zástavního práva ke svým nemovitostem. Jak shledal i NSS, tyto okolnosti vyvracejí odůvodněné obavy, že v době její vymahatelnosti bude daň nedobytná.

Zajišťovací příkaz proto v tomto případě nutno chápat jako zcela nadbytečný, ve svých dopadech na podnikatele až jako šikanózní.

Netřeba myslím dodávat, že citovaná firma nebyla v Česku jediná, vůči které byl nemilosrdný zajišťovací příkaz (jak říkají praktici – „zajišťovák“) v posledních letech uplatněn.

Závěr a poučení z krizového vývoje

Předmětnou věc nutno vnímat jednak jako důvod ke smutku, že správní úřady leckdy zbytečně šikanují podnikatele a de facto šlapají po svobodě podnikání. Avšak současně možno na záležitost pohlížet i pozitivně – naše soudy se nebojí mocných finančních úřadů a státu jako takového. Jasný vzkaz státu: nemůžeš si dělat, co chceš, kamaráde!

Je mi známo, že pochválit v českém veřejném prostoru soudy je v zásadě sebevražda, nicméně zde je pochvala pro správní soudnictví za neústupnost naprosto v pořádku!

Hezké babí léto bez zbytečných zajišťovacích příkazů.

Video placeholde
Daňový poradce Jan Rambousek mluví o zajišťovacích příkazech a o kritice státní správy - video z května 2017 • Miroslav Cvrček