nahoru

Nový český hymen: A to je ten krásný zem!

Jiří X. Doležal10. března 2018 • 16:30
Česká vlajka
Česká vlajka
• foto: 
Arz

Benecacatistické paradigma cloumá západní Evropou a řada států již změnila své státní hymny za jejich genderově korektnější obdobu. Naposledy se k tomu chystá Německo. Česká republika by neměla zaostat, a tak je potřeba i naši hymnu genderově vyvážit.

Benecacatismus se stává hlavním myšlenkovým proudem západní Evropy a dostává se i do oblastí, kde je to tak hloupé, až je to směšné. Momentálně v Německu uvažují o změně státní hymny, protože je genderově nekorektní. Je to sice úplná blbost, ale v západní Evropě už několik zemí svou hymnu změnilo. Tak, aby vyhovovala iracionálním progresivistickým požadavkům genderových aktivistek.

Kanada a Rakousko

  Země, ve kterých je benecacatismus pokročilejší než u nás, k genderovému přehodnocení státní hymny již přikročily v minulosti. Například náš jižní soused – Rakousko – provedlo následující změny: místo „vlasti velkých synů“ zpívá o „vlasti velkých dcer a synů“. Ke změně došlo již před pěti lety a díky ní se zcela evidentně výrazně zlepšila pozice rakouských žen na trhu práce i zábavy. Stejně tak vysoce benecacatisticky uvědomělá Kanada změnila svou hymnu. Konec druhého verše hymny „Láska pravého vlastence vede všechny tvé syny“ byl z genderových důvodů vypuštěn a namísto něj se pohlavně vyváženěji zpívá „vede všechny z nás“.

Německo nezůstává pozadu

Je samozřejmé, že evropská bašta benecacatismu – Německo – nesmí v těchto progresivistických trendech zůstat pozadu. Německá zmocněnkyně pro rovnoprávnost Kristin Rose-Möhringová (SPD), která působí pod spolkovým ministerstvem pro rodinu, na počátku března identifikovala pohlavně závažné chyby v německé hymně. Slovo „Vaterland“ by mělo být nahrazeno neutrálnějším „Heimatland“. Důvody jsou zřejmé – v otrockém překladu totiž současné znění znamená „země otců“, což hluboce uráží matky, a proto to musí být změněno. Nová formulace – opět otrocky přeloženo – znamená „země domova“, což se vztahuje i na ženy. Iniciativa paní zmocněnkyně je zcela legitimní, protože změna, podobně jako v Rakousku, zlepší postavení žen jak na trhu práce, tak i v oblasti vzdělání.

Česko nesmí zůstat stranou!

  Když uvážíme, jak jsme malá země a jak malý máme význam ve světě, je nasnadě, že bychom k novým módním trendům měli přihlédnout i my a že bychom katastrofickou genderovou nevyváženost naší hymny měli také změnit. Naše hymna však – na rozdíl od těch zahraničních – nediskriminuje ženy, ale muže. Už samo slovo „hymna“ je ženského rodu a stejně tak verš „a to je ta krásná země“ mluví o Česku v ženském rodě. Přitom Česká republika je krásná i pro muže a současné znění hymny je proto diskriminační. Považuji tedy za nezbytné, aby odbornice/íci z Gender institutu, redakce A2armu a od paní ombudsmanky okamžitě navrhli úpravy. Především rod slova hymna by se měl změnit na mužský, takže bychom v republice měli mít národní hymen. A v něm by se mělo zpívat „a to je ten krásný zem“. Dokud k těmto změnám nedojde, nelze Českou republiku považovat za genderově vyvážený stát.

Diskuse ke článku

 

Nejčtenější