Polský prezident Andrzej Duda

Polský prezident Andrzej Duda Zdroj: Reuters

Polsko je jiné, než si většina Čechů myslí. Je modernější a vyspělejší, ukazuje speciální příloha Reflexu

Přestože je Polsko náš důležitý soused, převládají o něm i jeho obyvatelích v Česku často zvláštní stereotypy. Některé už neplatí, jiné nikdy neodpovídaly realitě. Speciální příloha nového tištěného Reflexu se proto na tuto zemi podívala jinou optikou. Najdete v ní reportáž o moderní Varšavě, fenomény, které dnešní Poláky charakterizují, ale i to, proč tam probíhá nám tak blízká pivní revoluce. A zde je několik věcí, které byste měli o současných Polácích vědět.

Poláci uznávají Čechy

Ano, Poláci nás uznávají a kromě Slováků neexistuje národ, který by nám byl bližší. Mnozí znají naše filmy, knihy, náš specifický humor, pivo, náš přístup k životu. Bohužel, nemůžeme říci, že to samé platí tak obecně i opačně. Samozřejmě část Poláků ale nesleduje nijak podrobně to, co se u nás děje.

Poláci jsou patrioti

Vlastenectví a patriotismus se dnes často kvůli politické korektnosti zaměňuje za nacionalismus. Většina Poláků je velmi hrdá na svoji vlast. Vedou sice mezi sebou vášnivé války o politiku, potraty a další věci, až se zdá, že jsou k sobě zcela nesmiřitelní. Ovšem jenom do okamžiku, než se jim někdo snaží sáhnout na jejich zemi. To pak drží pospolu.

Poláci jsou proevropští

V mnoha evropských státech najdeme strany, které sedí v parlamentech a chtějí vystoupit z Evropské unie. Ovšem v polském parlamentu takovou politickou stranu nenajdete. Podle průzkumů přes 80 procent Poláků nechce odejít z EU. A to přestože Brusel často na jejich současnou vládu tvrdě útočí. Tři čtvrtiny obyvatel ale současně odmítají přijetí eura.

Poláci se vidí na Západě

Naprostou většinu Poláků by ani nenapadlo, že po krutých historických zkušenostech by měli tíhnout někam na Východ. Je to většinově prozápadní země.

Poláci se nebojí

Dokázali to mnohokrát ve svých dějinách a dokazují to nadále. Polské opoziční odborové hnutí Solidarność bylo majákem svobody proti komunistickým režimům ve střední a východní Evropě. Silným hlasem proti totalitě byl i polský papež Jan Pavel II. Poláci si proto velmi cení demokracii.

Poláci a tradice víry

Vztah k církvi je v Polsku jiný než u nás. Pořád daleko více vychází z místních tradic a psychologického ustrojení lidí. Pro Poláky je církev jakousi kotvou, i když mnoho z nich už pravidelně do kostela nechodí.

Poláci jsou podnikaví

Pro mnoho států Evropy to bude znít neuvěřitelně, ale polský hrubý domácí produkt roste nepřetržitě posledních 26 let. Třeba ve Varšavě neexistuje nezaměstnanost. V zemi neustále vznikají nové firmy, obchody, restaurace, stát se rychle mění před očima. 

Poláci jsou moderní

Někteří lidé mají u nás pořád představu, že Polsko je zaostalá země, která se nám nemůže rovnat. Polská města ale v posledních dvaceti letech obdivuhodně prokoukla, Poláci mají rádi všechno moderní, nové. Miliony z nich žijí na Západě a jejich vliv je také často vidět.