Elektronická cigareta - ilustrační snímek

Elektronická cigareta - ilustrační snímek Zdroj: Profimedia.cz

Další protikuřácké tažení: Zakáže nám EU elektronické cigarety?

Nenápadně a pozvolně nám aktivisté rozjíždějí, podobně jako rozjeli válku proti tabáku, válku proti elektronickým cigaretám. Nově se argumentuje, že se u nás náplněmi přiotrávilo devadesát lidí. I kdyby jich bylo devět set, jsou elektronické cigarety tisíckrát méně škodlivé než ty opravdové!

Jsem kuřák natolik závislý na nikotinu, že užívám — pro místa, kde se nesmí kouřit — i plnicí cigaretu elektronickou. V rámci dalších a dalších zákazů, jimiž si vybudujeme radostné zítřky, teď vážně hrozí boj Evropské unie za zákaz elektronických cigaret, či přesněji náplní do nich. Regionální list Deník v pondělí zveřejnil, že podle toxikologického centra při Všeobecné fakultní nemocnici už se náplní do e-cigaret u nás přiotrávilo více než 90 lidí. Ze studie, kterou zpracovalo evropské Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, se dozvídáme, že k podobným malérům došlo opakovaně — a že náplně do e-cigaret mohou být nebezpečné. Vážně se obávám toho, že na základě výše zmíněného konstatování dříve nebo později eurobyrokrati vyhlásí boj elektronickým cigaretám.

Jako silný kuřák vím zcela jistě — elektronické cigarety jsou požehnání. Problémem kouření tabáku totiž není nikotin, na němž jsou kuřáci závislí a který mohou do těla dostat i z elektronických cigaret. Problémem kouření je vdechování kouře, produktu hoření, protože na rozdíl od nikotinu, jenž sice může usmrtit, ale neškodí zdraví, kouř „opravdových“ cigaret obsahuje až sedm tisíc chemických látek. O tom, že škodí zdraví, existují data asi pro tři tisícovky z těchto látek, ale jak půjde výzkum dál, nejspíše se ukáže, že rakovinu vyvolává v podstatě všechno, co v kouři je. A elektronická cigareta nekouří.

Kuřák závislý na tabáku nemá v řadě případů možnost přestat, obzvláště je-li to psychicky labilní jedinec, či dokonce jedinec užívající nějaká neuroleptika — psychiatrické léky. Labilita a užívání antipsychotik vyváznutí ze závislosti na tabáku téměř vylučují, ostatně na uzavřených psychiatrických odděleních se jako v jediném pracovišti našeho zdravotnictví smí kouřit. Elektronická cigareta tak všem na nikotinu závislým dává šanci, jak utišit jejich nevyléčitelnou závislost a zároveň při tom utéct zhoubným následkům kouření.

Argument, že se náplní do e-cigaret přiotrávili lidé (nejčastěji děti), je argumentem pro úpravu zacházení s náplněmi do nich, ne argumentem pro jejich zákaz. Uživatelé e-cigaret by se měli naučit zacházet s lahvičkami náplně stejně, jako zacházejí s alkoholem, savem nebo benzínem — jedovatými tekutinami, jež běžně používáme, ale které jsou potenciálně nebezpečné. Proto je — a je to na některých i napsáno — uchováváme mimo dosah dětí. Údaje o úrazech s náplněmi do e-cigaret tak podporují větší opatrnost při skladování náplní. Ani v nejmenším však tato čísla neukazují na to, že by se měly e-cigarety jakkoliv zakazovat. Jejich užívání je totiž alespoň pro kuřáky tabáku vyloženě zdravé.