Na filmovém festivalu v Karlových Varech proběhla premiéra dokumentu o JXD Nepřesaditelný.

Na filmovém festivalu v Karlových Varech proběhla premiéra dokumentu o JXD Nepřesaditelný. Zdroj: Zbyněl Pecák

Čulík: Reflex jsou náckové a Doležal nejvíc!

Je zajímavé, jak se po uvedení filmu o mé maličkosti mezi novináři rozšířily útoky na mou osobu. Kromě skupiny kolegů, kteří mne označili za rasistu, protože se bojím ostravských Romů, mne nově napadl i Jan Čulík, vydavatel celointernetově oblíbených Britských listů.

Pan Čulík, známý český novinář působící v Británii a píšící odtud nekompromisní odsudky nejrůznějšího českého dění, se nyní pustil i do Reflexu. Na svém serveru Britské listy napsal: „Je neuvěřitelné, co zveřejnil za prasárnu na webu Reflexu J. X. Doležal. Je velmi obtížné na toho ohromující svinstvo jakkoliv reagovat. Doležal je známý blázen a Reflex je už řadu let naprosté svinstvo. Přesto, že je známa jejich nízká úroveň, tento nejnovější Doležalův výplod opravdu přesahuje všechny meze a je bezpochyby naplněním skutkové podstaty trestného činu vyvolávání nenávisti proti etnickým a náboženským skupinám. Kdy začnou české trestní orgány jednat?

Doležalův výplod svou konstrukcí podřadných kategorií mezi lidmi je na úrovni nacistické propagandy. Lidé z jiných zemí a jiných kontinentů nejsou jiný "živočišný druh" než Češi. Falešná iracionální konstrukce údajných podlidí z ciziny je nehorázná a trestná.“ Pokud vás celý tento klenot zajímá, najdete ho na Britských listech.

Čtenář tohoto blistu (specifický název pro text zveřejněný na Britských listech, odvozený od slova blitek) zcela zákonitě musí dojít k tomu, že jsem úplný kreten a neonacista. Psát o podřadných kategoriích lidí? Lidé z jiných kontinentů jsou jiný druh? A užívat termín podlidi? Ten jxd, co tohle napsal, je prostě blb a rasista, podobně se vyjadřovat je neúnosné!

Pokud je ovšem čtenář Čulíkova blitku zvídavý, nalezne si můj text a podívá se, o čem jsem to vlastně psal. A bude se nejspíš divit. Psal jsem o tom, že EU si dělá starosti s invazními druhy zvířat, a není schopna nějak účinně pojmout migrační vlnu, která se do Evropy valí. Nazval jsem ty lidi invazivními populacemi - a plně si za tím termínem stojím.

Jde o velmi velké skupiny jedinců, přemisťujících se víceméně společně z místa svého původního výskytu na jiné teritorium - a to znamená, že to prostě invazní populace je. Pokud se nějaká populace - nejen lidí, ale třeba i rostlin - hromadně šíří na novém teritoriu, je to populace invazní, a basta. Pokud se to někomu nelíbí, může si jít stěžovat na přírodovědnou fakultu, ale to je vše, co s tím může dělat. Invazní populace je odborný - a nijak emočně nepodbarvený - termín, který se v ekologii užívá.

No ale co ti podlidé a ostatní hnusy, zeptá se zvídavý čtenář. A pokud si pročtě můj text pozorně, tak tam skutečně žádný z Čulíkem uváděných termínů nenajde. Vůbec nepoužívám termíny jako „podřadné kategorie lidí“, „jiný živočišný druh“ či „podlidé v ciziny“, které mi Čulík vkládá do úst. V mém textu prostě nejsou. Čulík si je vymyslel sám, aby mohl mne a Reflex obvinit z nacismu. Fakt dobrý, etický a profesionální. Čím to ale je? Proč už - po vlně nařčení, že píšu rasisticky o Romech - teď přichází úplně vyfantazírovaný útok dokonce zpoza kanálu La Manche? Zvážil jsem všechny okolnosti, a došel k překvapujícímu závěru: Jan Čulík má v podstatě pravdu. Je to totiž opravdová drzost, že Reflex nechal natočit dokument o mně, a ne o něm!