Video placeholde

Rusové v pražské MHD: My jízdenku nepotřebujeme!!!

Jízda v tramvaji z redakce. Ničím zajímavá, jenom snad návštěvou revizora dopravního podniku. Vstoupil do tramvaje na Letné. A reakce některých turistů byla skutečně zajímavá.

Revizor procházel tramvají, až došel ke skupině mladých, rusky mluvících lidí. Ukázal odznak a jedna z Rusek mu oznámila, rusky, že si nechala jízdenku doma. Zbytek cesty se odehrával za zvuku vřeštění azbukou, až jsme dojeli na Hradčanskou.

Vystupoval jsem tam a stejně tak revizor vysazoval dívku, že budou volat policii. Nechtěla zaplatit pokutu - za žádnou cenu. Když ji revizor vysadil, tak ho začala jednoduše třískat. Když jsem začal točit, jeden z jejích kumpánů mi tělem zakrýval objektiv, ale aspoň chvilku hysterie té černé pasažérky jsem zachytil.

Prostě - Rusové jízdenku nepotřebují, protože matička Rus je veliká.