nahoru

Spor o Zeď nářků: V Bibli jsou chyby!

Jiří X. Doležal15. října 2016 • 09:00
Zeď nářků
Zeď nářků
• foto: 
profimedia.cz

Západní zeď, známější jako Zeď nářků, UNESCO deklarovalo, stejně jako celou Chrámovou horu, jako území patřící muslimům. Je to fajn názor, ale bude se kvůli němu muset přepsat Bible. Tam je to fakt jinak, než že by na Chrámové hoře bydleli Arabi.

UNESCO je nekompromisní. Tohle dalo na papír: „UNESCO vyzývá Izrael, okupační sílu, ke znovunastolení historického statu quo z doby před zářím 2000, podle které je jordánská náboženská nadace Awqaf výhradní autoritou v mešitě Al Aksá/komplexu Haram al Šaríf,“ uvádí ve schválené rezoluci, kterou předložilo sedm arabských zemí vedených Palestinci. Jinak řečeno - Západní zeď, původní obranný val židovského Chrámu zbořeného Římany, nemá s Židy nic společného a spadá výhradně pod muslimskou správu. Je to zajímavá myšlenka, ale doporučuji podle rezoluce také zredigovat Bibli do politicky korektnější a k muslimům vlídnější podoby. Takže nově by se měly v Tóře vyskytnou například tyto pasáže:

Královská 8:17: Můj otec David toužil postavit mešitu Al Aksa jménu Hospodina, Boha Izraele.

Letopisů 7:11: Tak Šalomoun dokončil Hospodinovu mešitu Al Aksa i královský palác. Vše, co chtěl uskutečnit, ať už šlo o Hospodinovu mešitu Al Aksa nebo o jeho palác, se zdařilo.

Ezechiel 44:4: Poté mě přivedl severní branou před mešitu Al Aksa, a hle – spatřil jsem, jak Hospodinovu mešitu Al Aksa naplnila Hospodinova sláva. Padl jsem na tvář.

Královská 7:48: Šalomoun také nechal zhotovit veškeré vybavení pro Hospodinovu mešitu Al Aksa: zlatý oltář, zlatý stůl pro chleby předložení.

Královská 9:10: Šalomoun vystavěl oba domy, Hospodinovu mešitu Al Aksa i královský palác, během dvaceti let.

Ale abych nezapomněl na katolíky, ono bude potřeba podle UNESCO přepsat i Nový zákon:

Matouš 21.12: Ježíš pak vešel do mešity Al Aksa a vyhnal všechny, kdo tam prodávali a nakupovali. Zpřevracel stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic.

Prostě - Palestinci v čele delegace arabských států podpoření UNESCO nám konečně vysvětlili, jak celou Chrámovou horu Hospodin tisíc let před narozením proroka Mohameda jasně přidělil muslimům. Není už načase ty trapárny jménem OSN a UNESCO zrušit?

Diskuse ke článku

 

Nejčtenější