nahoru

Lalok po způsobu Zeman je záruka politického úspěchu!

Jiří X. Doležal 23. července 2016 • 07:00
Lalok po způsobu Zeman je záruka politického úspěchu!
foto: Profimedia.cz, archív

Moderní věda je neúprosná. Přináší zcela nekorektní fakta, která jsou ale vědecky podložená a nezpochybnitelná. Zmapovali jsme zajímavý fyzický znak řady vrcholných politiků z Česka i ze světa. Sami vidíte, že úspěšní politici vypadají jako orangutani. 

Sledoval jsem Hyde Park Civilizace. Hovořil profesor RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., vývojový, evoluční biolog, přesněji filosofující biolog. A jemně upozornil, že čelní politici mívají stejné laloky pod bradou a faldy kolem obličeje, jako dominantní vůdci tlupy orangutanů.

Sotva Hyde park skončil, zasedl jsem k vyhledavači a začal hledat fotky. Nejprve dominantní orangutany a pak, jak jsem si vybavoval, nakolik je který politik olalokován, jsem procházel fotky politiků. A hele! Bez ohledu na příslušnost k pravici i levici se lalok u politiků ve vrcholných funkcích vysvytuje nápadně častěji, než laloky vídáme při běžné chůzi po ulici nebo při běžné sociální interakci třeba i s bohatými, vlivnými muži, ale nepolitiky. Jak je to možné? Proč tomu tak je? První, za kým jsem se vydal pátrat, byl právě ten, kdo mi první o myšlence řekl. 

Profesor Jaroslav Flegr

„Myslím, že oficiální vědecké vysvětlení jevu neexistuje. Buď je „lalok“ původně lidoopí signál pro samice – „jsem dospělý a mocný samec, mám zdroje a dobré geny“. V zájmu slabých samců je tento signál nefalšovat, neboť jeho absence jim umožňuje využívat alternativní rozmnožovací strategii (u jelenů se jí říká ministrování - podle ministrantů, nikoli ministrů) – dostat se k samicím, aniž by je dominantní samec napadl. Druhou možností je, že se jedná primárně o signál pro samce – jsem nebezpečný a mocný – jdi mi z cesty.

Jak je to s atraktivitou „laloků“ pro ženy není jasné a mám dojem, že ji zatím nikdo nezkoumal. Když jsme se ženských členů komunity Pokusní králíci v anonymním dotazníku přímo zeptali, jak jim připadají atraktivní bohatí, nebo maskulinní muži, odpovídaly, že minimálně. Když jsme však zároveň sledovali, jak hodnotily atraktivitu mužů, které následně ohodnotily jako nadprůměrně bohaté nebo maskulinní, ukázalo se, že obě tyto vlastnosti atraktivitu výrazně zvyšují.  Jestli některou z těchto vlastností rozpoznávají právě podle „laloku“ však zatím nevíme. Je klidně možné, že u člověka tento evolučně starý signál už jako signál nefunguje a že muži s „lalokem“ ženám atraktivní nepřipadají.“

Očima ekomorfologa

Pak jsem konzultoval docenta Daniela Fryntu. U orangutanů nalezla věda dvě základní životní (a sexuální) strategie samců. Jednu nazývám patriarchové, druhou příprckové. Jde o mé termíny, ne pana docenta. Patriarchální, teritorialitu dodržující orangutani mají lalok a široký obličej, a jsou velcí a tlustí. Prostě alfa samec s mohutným vakem pod bradou.

Kromě patriarchálních orangutanů ale existují i neteritoriální samci. Ti mají úplně jinou strategii sexuálního chování. Nemají své teritorium, obcházejí teritoria patriarchálních samců, a když se orangutan - patriarcha nekouká, tak mu orangutan - příprcka ojede samice a v tichosti zmizí. Tito samci nemají laloky.

Zcela stejné strategie sexuálního chování samozřejmě praktikují i samci našeho druhu. Jak praví lidová moudrost: Ten, kdo má peníze, ten má hezkou paní, a ten, kdo je nemá, ten mu chodí za ní. Příprcka - u lidí i orangutanů - nenese odpovědnost za samici, se kterou kopuloval, není povinen jí ani mláďatům zajišťovat bezpečí. Neteritoriální samec navíc obvykle páří samice hned několika teritoriálních samců (jak putuje z jednoho teritoria jiných orangutanů do druhého), takže má vyšší životní úroveň. Který z nich má větší šanci reprodukovat své geny? Ve  stabilní situaci mají potomstvo spíše teritoriální a v nestabilní neteritoriální samci. Takže v současném stavu společnosti je pro samce Homo rozhodně výhodnější být příprckou.

Profesor Stanislav Komárek nakonec

Názor slavného vývojového biologa jsem nechal na konec textu, jako trumf. Pan profesor říká: „O účelu řečeného jevu (často doprovázeného ještě zvětšováním tváří) je obtížno říci něco bližšího, v biologických kruzích je ovšem obecně znám. Za komunistické éry byl zcela nepřehlédnutelný, ale není nutně vázán na nějaké etnikum, dobu, či společenský systém.“ A je to.

Zbývá ptát se: Co bylo dřív, funkce nebo lalok? Odpověď je moje, takže jde jen o neodbornou hypotézu. Ale zkusím to: Kdyby lalok vyvolávala politická funkce, měli by jej všichni politici - což nemají. Třeba Sobotka (za koalici) nebo Fiala (za opozici) jsou oba lalokuprostí. Proto považuji za pravděpodobné, že lidé, kteří mají dispozici k tvorbě laloku, se hojně stávají politiky. Lalok byl dříve než funkce. Takže pokud máte lalok již v útlém věku a bez extremní obezity, uvažujte o politické kariéře!

Diskuse ke článku