Jan Chvojka

Jan Chvojka Zdroj: ČTK

Jan Chvojka: Šest důvodů pro setrvání Česka v Evropské unii

Reflex vyzval dva politiky z opačných politických táborů, aby uvedli důvody, které je vedou k tomu, že by hlasovali pro nebo proti vystoupení z Evropské unie. Poslanec za ČSSD Jan Chvojka v šesti bodech zdůvodňuje další setrvaní Česka v EU.

1. Brexit není Czexit

Britské referendum o odchodu z EU je zásadní událost, která změní tvář Evropy nehledě na vítěze. I když se navenek může zdát, že „should I stay or should I go“ si v obou zemích notují stejně silné hlasy, britská a česká situace se podstatně liší. Českou republiku referendum o setrvání v EU nečeká. Není zde ani žádná relevantní politická síla, jež by otázku odchodu z EU dokázala vnutit jako téma politického mainstreamu.

2. Ztráta ukotvení

Česká vláda podala přihlášku do EU před 20 lety. Potvrdila tím západní a demokratickou orientaci, která je klíčovou hodnotou určující vývoj české společnosti od sametové revoluce. Odsednout si od evropského stolu by pro naši zemi znamenalo nejen negaci polistopadového vývoje, ale i ztrátu pevného mezinárodního ukotvení a politického vlivu. Zabouchnout dveře za Evropou znamená otevřít je Rusku. Od takového gesta nás musí odradit nejen krutá historická zkušenost z dekád sovětské okupace, ale také současné mocenské výboje putinovského režimu na východ od našich hranic. „Czexit“ je synonymem pro riziko obnovení východního vazalství.

3. Neohrozit export

S politickými a bezpečnostními důvody pro udržení svazku se státy osmadvacítky jdou ruku v ruce důvody ekonomické. Evropská unie je jednotný trh, jenž nezná cla na import a export mezi členskými státy. To je pro malou, otevřenou a proexportně orientovanou ekonomiku mimořádně důležité. Vždyť více než čtyři pětiny českého exportu směřují do zemí EU, zejména do Německa. Jednotný trh EU možná není dokonalý. Jeho opuštění by ale českému byznysu postavilo do cesty bariéry, které by nezvratně přidusily hospodářský růst. Stejný efekt by měl také odliv zahraničních investic, jež do země nesměřují pouze kvůli kvalifikované pracovní síle, ale i kvůli členství v prestižním klubu a blízkosti otevřených evropských trhů.

4. Nová pracovní místa

Česká republika také profituje z obchodních dohod mezi EU a jinými světovými mocnostmi. Například v současnosti dojednávaná dohoda o volném obchodu se Spojenými státy, tzv. TTIP, přinese obchodní příležitosti malým a středním firmám, které v České republice vytvářejí většinu nových pracovních míst. Jsou zde ale i desítky dalších již fungujících dohod o odstranění obchodních bariér, jež bychom si jako nečlenové silného obchodního svazku vyjednali jen stěží.

5. Volný pohyb po Evropě

Volný pohyb zboží na evropských i neevropských trzích jistě přispívá k prosperitě, již nyní Česká republika zažívá. Prostor svobodného pohybu a usazování se však díky vstupu do EU podstatně rozšířil i pro české občany, kteří dnes mohou žít a žijí od Lisabonu po Tallinn. Více než 60 tisíc českých studentů využilo příležitost studovat za hranicemi v programu Erasmus. I to by nerozvážný odchod z EU ohrozil.

6. Neotáčet se zády

Nechci EU a českou pozici v ní lakovat na růžovo. Vážné problémy existují: migrační vlna, dluhová krize, demokratický deficit, byrokracie atd. Odvážné ale je postavit se jim čelem spolu s ostatními, ne se osamoceně otáčet zády za zvuků evropské hymny.

Budoucnosti České republiky v Evropské unii se věnujeme i v hlavním tématu nového tištěného Reflexu, který vychází 9. června.

Reflex 23/2016 Reflex 23/2016 | Archív