nahoru
Komentáře
Odpověď

Pravdoláska v Brně neútočí. To jen tajemník úřadu chrání citlivé osobní informace

Svatopluk Bartík25. prosince 2015 • 12:24
Žít Brno ještě jako aktivisté. Uprostřed Matěj Hollan, vedle něj Barbora Antonová a vpravo autor článku, Svatopluk Bartík
Žít Brno ještě jako aktivisté. Uprostřed Matěj Hollan, vedle něj Barbora Antonová a vpravo autor článku, Svatopluk Bartík
• foto: 
ČTK/Václav Šálek

Petr Kolman v článku "Hey hipstře, vstaň bystře. Brněnské Palermo aneb pravdoláska útočí" šíří některé nepradivé informace.

Držitelem domény brnenskepalermo.cz je Jindřich Zechmeister, opoziční zastupitel MČ Brno-střed za ČSSD. Všechny příspěvky na tomto webu jsou zveřejňovány výhradně bez podpisu autora. Některé příspěvky nejsou zcela pravdivé, například údajné mzdy členů samosprávy.

Pravděpodobně od 20. září visely na tomto webu po dobu asi 4 týdnů v neanonymizované podobě kompletní zápisy z jednání Rady Městské části Brno-střed, tedy včetně stovek osobních údajů fyzických osob. Typicky šlo o následujcí typy osobních údajů:

- Kdo kdy umřel, jaký byl ročník, kdo po zemřelém - a z jakého příbuzenského titulu - předchází do nájmu a kdo další je součástí domácnosti (vše včetně jmen a příjmení, ročníku narození, adresy bytu a vzájemných rodinných příbuzenských vztahů)

- Kdo se s kým o čem soudí, či hádá (včetně citlivých osobních údajů)

- Kdo, kolik a proč (zpravidla konkrétní osobní příběhy) dluží a kolik žádá v rámci příslušenství o prominutí (včetně citlivých osobních údajů)

- Výjimečně i zdravotní stavy žadatelů, uvedené jako důvody některého z rozhodnutí rady v oblasti bytové či sociální (včetně citlivých osobních údajů)

Zveřejněna byla řada dalších osobních, leckdy až intimních osobních údajů.

Když na webu brnenskepalermo.cz tyto citlivé osobní údaje visely zhruba měsíc, tajemník Úřadu MČ Brno-střed Petr Štika podal jménem úřadu trestní oznámení. Stalo se tak bez vědomí Rady MČ Brno-střed, protože ani souhlas, ani vzetí na vědomí nebylo třeba. Tajemník úřadu tak činí z úřední povinnosti.

Dále pan tajemník požádal majitele domény pana Zechmeistera, aby balík dat s citlivými osobní údaji odstranil, což pan Zechmesiter - jak se sám vyjádřil pro Brněnský deník - neprodleně učinil.

Trestní oznámení bylo podáno na neznámého pachatele, nikoliv na pana Zechmeistera, protože pan tajemník samozřejmě neví s jistotou, kdo osobní citlivé údaje zveřejnil. Nikdo z politiků ani netvrdí, že to byl právě pan Zechmeister a v tomto ohledu jsem se ho i zastal minulý týden na zastupitelstvu, protože žádný důkaz o tom nikdo nemá.

Jelikož Kolman v článku napadá jen politiky z hnutí Žít Brno, tak podotýkám, že koalice na Brně-střed se skládá ze čtyř politických subjektů a Žít Brno má v 11-členné radě celkem 4 hlasy. Sami radní za Žít Brno za radu nic nerozhodnou, k přijetí každého usnesení je třeba minimálně celkem 6 hlasů.

Zastupitelé a úředníci, kteří s citlivými osobními údaji přicházejí z titulu svých funkcí do styku, mají ze zákona povinnost mlčenlivosti. Porušení má - dle rozsahu a závažnosti - samozřejmě i případné trestně-právní konsekvence.

V tomto případě byly zveřejněny citlivé osobní údaje do velmi až "pikantních" detailů, v širokém kontextu a dotýkaly se nejméně stovek občanů, včetně nezletilých, zemřelých, vážně nemocných, seniorů, lidí žijících v sociálních bytech a podobně.

Veškerá přijatá usnesení Rady MČ Brno-střed jsou samozřejmě průběžně zveřejňovány na webu městské části v souladu s § 101/3 zákona o obcích, konkrétně zde: http://www.brno-stred.cz/rmc-zapisy-z-jednani

K dalším invektivám ("mnozí ze členů a sympatizantů Žít Brno poprvé v životě nalezli dobře placené zaměstnání") a hysterii pana Kolmana se nevyjadřuji, jen upozorňuji, že jde z jeho strany o pokus o satiru, ne vždy opět postavenou na pravdivých základech.

Děkuji, že tuto nešťastnou záležitost mám možnost vysvětlit vašim čtenářům stejným způsobem, jako sdělil svoje názory pan Kolman.

Autor je radním pro legislativu a informatiku

Svatopluk Bartík


Klíčová slova: BrnoDiskuse ke článku

 

Nejčtenější