nahoru
Komentáře
Analýza

Souhlasím se senátory: Prezident Zeman velezradu nespáchal

Petr Kolman 18. prosince 2015 • 18:07
Zeman, vrchní velitel české armády, ve vojenské bundě
Zeman, vrchní velitel české armády, ve vojenské bundě
• foto: 
ČTK/Josef Vostárek

Lidé rádi zaměňují velezradu za vlastizradu. Stejně jako holínky a hodinky, i když se obojí natahuje, nejsou totéž. Velezrada: pachatelem tohoto ústavního deliktu může být pouze a jen prezident republiky.

Velezrada není a ani být nemůže typem trestného činu, neboť prezident je podle článku 54, odst. 3 ústavy z výkonu své funkce trestně neodpovědný.

Prezident republiky může být stíhán pro velezradu Ústavním soudem, a to na základě žaloby Senátu. Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt.

Velezradou se dle zákona o Ústavním soudu rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Velezrada je zakotvena v čl. 65 naší ústavy.

Ústavní žaloba proti prezidentu republiky musí obsahovat přesné vylíčení jednání, jímž se měl prezident republiky dopustit velezrady, spolu s uvedením důkazů, o které se ústavní žaloba opírá. Ústavní žalobu o velezradě projednává Ústavní soud přednostně před ostatními návrhy.

Vlastizrada je méně exkluzívní, může se jí dopustit každý, kdo má trestněprávní způsobilost. Tedy každý smrtelník mimo prezidenta republiky.

Vlastizrada je trestný čin dle § 309 trestního zákoníku, jejž spáchá ten občan ČR, který ve spojení s cizí mocí (jakýkoliv stát mimo Českou republiku) nebo s cizím činitelem (osoba, jež sice není oprávněna jednat jménem cizího státu, ale má na politické dění v něm významný vliv) spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314).

Za takový čin zákon stanovuje trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutí majetku nebo výjimečný trest.

V praxi se setkáváme s tím, že v povědomí lidí je výjimečný trest spojován pouze s tzv. doživotím, což ovšem není úplná pravda. Pod pojmem výjimečný trest se rozumí totiž ex lege jednak trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let, jednak zmíněný trest odnětí svobody na doživotí.

Senátoři před pár dny odmítli jako nedůvodnou petici skupiny občanů, která považovala za protiústavní výroky prezidenta Miloše Zemana k roli Ruska na Ukrajině a podezírala hlavu státu z velezrady.

Souhlasím s názorem senátorů, že žádný z předmětných Zemanových výroků samostatně ani jejich souhrn nepředstavují ústavní delikt. Jde o výroky bez doložitelných dopadů na svrchovanost a celistvost naší krásné republiky, jakož i na její demokratický právní řád.

Ačkoliv s mnohými Zemanovými výroky též nesouhlasím, nevidím v nich velezradu. Mám za to, že je Zemanovy napadené výroky nutno pokládat za prezentaci jeho politických názorů, za hodnotící soudy, jež jsou mnohdy ostré, ale které není možné považovat za hrubé porušení ústavního pořádku.

K institutu velezrady by se mělo přistupovat s maximální opatrností a rozhodně ho nenadužívat. Ač se nám to možná nezdá, Česko nyní zažívá z pohledu dějin velmi klidné časy. Šermování s velezradou si ponechme jako ultima ratio. U velezrady platí třikrát měř a jednou řež.

Autor je právník a pedagog

 Klíčová slova: zeman, velezrada, Senát


Česko bez prezidenta?

Miloš Zeman je v nemocnici a detaily o jeho zdravotním stavu zůstávají tajné. I přes to vydala ÚVN informaci, že prezident není schopen vykonávat pracovní povinnosti.

Indispozice hlavy státu může ztížit povolební vyjednávání a formování nové sněmovny a vlády. Navíc se ukazuje, že prezidentovo okolí nejedná čestně a vyvstává podezření, že kancléř Mynář a lidé okolo něj porušili zákon.

Co se stane když prezident nemůže vládnout? Jsou oprávněné důvody pro zbavení Zemana funkce? Jak se k prezidentovi chová jeho okolí?


Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.
 

Nejčtenější