Benjamin Kuras;

Benjamin Kuras; Zdroj: Archív

Skutečný chalífát

Čím dál cáklejší Británie odpárala svým policistům ve smíšených čtvrtích z rukávu britskou vlaječku, aby neuráželi imaginární nevlastenecká etnika. Dva hlavní řetězce britských kin odmítly promítat vánoční reklamní spot, v němž se recituje Otčenáš, aby neurazily etnika a ateisty, třebaže etnika i ateisté svorně prohlásili, že by je taková pitomost nikdy nenapadla.

K odškodnění oběti a 200 hodinám veřejných prací za projev nenávisti byl v hrabství Lancashire odsouzen pan McDougal, který se zahalené muslimky ve frontě v supermarketu Tesco zeptal: „Paní, proč nesmím vidět vaši tvář?“ a ona v žalobě uvedla, že se třásla hrůzou o svůj život a že dodnes má strach vycházet z domova.

Do mrazivé listopadové vody jednoho londýnského průplavu naskákali policisté zachraňovat utonulou hromadu koránů. Při zjišťování islamofobních pachatelů se od místní mešity dověděli, že tam korány utopila sama, neboť utápění je tradiční způsob vyřazování koránů opotřebovaných. Zato v létě uniformovaní policisté odmítli v rybníce zachraňovat tonoucí dítě s vysvětlením, že k tomu nejsou kvalifikovaní ani profesně oprávnění a mohli by být disciplinováni pro porušení služebního řádu.

Nejlepší způsob, jak porazit vražedné muslimské extremisty, není porazit Islámský stát, nýbrž přetvořit jej na „skutečný chalífát“ podle tužeb tolika muslimů. Stačí nahradit jeho současného chalífu schopným a psychicky zdravým chalífou, oděným v moderním obleku a s elegantně přistřiženým vousem, jenž by nepřikazoval stínání hlav a ničení soch. Sděluje konzervativní Daily Telegraph v článku syrského historika profesora Moubayeda.

To by nejlíp šlo provést v Británii, která má dobrou tradici moderních obleků a elegantně přistřižených vousů. A kde by právě takový chalífát s právem šarí’a uvítala třetina místních muslimů.