Rumunský prezident Victor Ponta

Rumunský prezident Victor Ponta Zdroj: Reuters

ANDREA HOLOPOVÁ: Příklad pro českou vládu: Revoluce v Rumunsku - daně se snižují o třetinu, rozpočet je přebytkový

Rumunský premiér Victor Ponta oznámil revoluční plán privatizace a snižování daní. Rozpočet země je v přebytku a vláda tak chce silně podpořit ekonomiku. DPH se má snížit z 24 na 18 procent. Snížit se má i daň z příjmu a pojistné na sociální zabezpečení. Některé daně se zruší zcela. Rumunsko tím ukazuje světu, že chápe, jak funguje ekonomika.

Premiér Ponta oznámil, že přebytek rumunského rozpočtu za první čtvrtletí je 30 miliard korun, což je pro vládu ideální doba pro snižování daní. Kabinet chce také zahájit privatizaci letiště v hlavním městě Bukurešti, přístavu v Konstanci a elektrárenské společnosti Hidroelectrica. Navíc na posílení bezpečnosti hodlá vláda zdvojnásobit počet vojenských stíhaček.

Přes všechny škrty v daních chce vláda dodržet letošní limit pro deficit státního rozpočetu na úrovni 1,7 procenta hrubého domácího produktu.

Daň z přidané hodnoty chce vláda snížit v prvním roce z 24 na 20 procent a do roku 2018 na 18 procent. DPH na základní potraviny se má snížit dokonce na 9 procent. Pokud jde o daň z příjmů a firemních zisků, Rumunsko v současnosti uplatňuje rovnou daň ve výši 16 procent. Tu chce snížit na 14 procent. Snížit se mají i daně z benzínu a alkoholu. Pojistné na sociální zabezpečení se má snížit z 10,5 na 7,5 procenta na straně zaměstnance a z 15,8 na 13,5 na straně zaměstnavatele. Zcela se zruší daň z dividend.

Před rozsáhlými daňovými škrty ale varovala Rozpočtová rada – orgán zřízený zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Ta vítá iniciativu vlády zjednodušit daňový zákoník, zároveň ale varuje, že by škrty mohly ohrozit udržitelnost veřejných financí. Kabinet si ale od škrtů slibuje nalákání investic a omezení daňových úniků.

Rozpočtová rada je nezávislým pětičlenným orgánem voleným parlamentem na devět let. Posuzuje návrhy zákonů z hlediska dopadu na rozpočet a dává doporučení. O návrzích vlády bude nyní hlasovat parlament. Ve svém hodnocení rada ale uvádí, že „není možné skloubit plán na snížení daní s cílem zavést v roce 2019 společnou evropskou měnu euro“.

Přesto, bylo by dobré, kdyby se podobným způsobem chovala i česká vláda.