Maturita

Maturita Zdroj: Profimedia.cz

JAN JANDOUREK: Povinná maturita z matematiky je nesmysl. Stop galejím!

Společnost EDUin podrobila zdrcující kritice ministerstvo školství. Návrh ministra Marcela Chládka zavést od roku 2019 povinnou maturitu z matematiky potvrzuje nekoncepční trend. Místo snahy změnit výuku a teprve poté hledat prostředky hodnocení celý proces obrací a změně tak brání.

Společnost EDUin upozorňuje, že řada odborníků na výuku matematiky, jako jsou Milan Hejný, Oldřich Botlík, David Souček, Ondřej Šteffl a řada lidí s matematickým vzděláním (Jana Straková, Petr Matějů) upozorňují na to, že matematika je na českých školách vyučována nevhodným způsobem. Místo soustředění se na matematickou gramotnost a použitelné dovednosti nutí český systém děti k akademickým výkonům, které jsou pro drtivou většinu z nich nepodstatné, neužitečné a jejichž znalost se velmi rychle vytrácí.

Čeští žáci patří mezi ty, kdo mají k matematice – v porovnání s dalšími zeměmi OECD - vysoce negativní vztah. Získané znalostí a dovednosti si navíc neumí udržet. Jde tedy o zbytečné mrhání stovkami hodin, které žáci na základních a středních školách výukou matematiky stráví.

Za takové situace je podle EDUin návrh na povinnou maturitu z matematiky v roce 2019 kontraproduktivní. „Ministr Chládek, který návrh tvrdě prosazuje, nenavrhuje žádný způsob, jak předtím výuku matematiky zlepšit. Tento postup je zcela nesmyslný, závěrečné zkoušce by měla předcházet změna výuky a teprve na ni by měla navázat diskuse o vhodném způsobu měření výsledků vzdělávání.“ Profesor Milan Hejný říká: „Udělám všechno pro to, abych zamezil tomu, aby se matematika stala intelektuálním kladivem na děcka. Celý život jsem zasvětil tomu, aby bylo matematické vzdělání, ale ne matematické galeje. Proti tomu jsem velice silně.“

Bohumil Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Je zarážející, že ministr školství ignoruje tak silné hlasy, které ho vyzývají, aby návrh přehodnotil. Je otázka, jakým motivem je veden, zda poněkud jednohlasně nenaslouchá těm zástupcům českého průmyslu, kteří považují povinnou maturitu za dobrý nástroj.“ Proč je matika pohroma? Tolik EDUin. K tomu můžeme dodat, že matematika je pohromou pro celé generace. Vzhledem k tomu, že pro některé je životní vášní, je zřejmě chyba někde jinde. Možná si pleteme matematiku a počty a týráme lidi zcela zbytečně. Bez matematiky se vyspělá společnost neobejde. Pokud tu nebude dost lidí, kteří jí budou rozumět, skončíme jako rozvojová země a montovna. Na druhou stranu, pokud se má naše školství ubírat tím směrem, jak si právě vzpomenou nějací kapitáni průmyslu podle toho, jak se ráno vyspali, daleko to nedopracujeme. Vypadá to občas jako sled náhlých osvícení. Jednou někoho napadne, že máme málo učňů a zjistí, že máme příliš vysokoškoláků. Nikdo už neřeší, co bude jednou dělat s učni, kteří se vyučí oboru, který za deset let nebude potřeba, a ti lidé už nebudou schopní dělat nic jiného. Internet je plný naříkajících lidí, kteří si stěžují, že se vyučili foukat sklo a nemohou foukat sklo, protože to po nich nikdo nechce a jsou dnes nezaměstnaní. A také budou, protože české sklo nikdo nechce a chtít ani nebude, aspoň ne v tom množství, na jaké byl zvyklý socialistický průmysl. Proti tomu stojí rozumování jitého prognostika, tč. prezidenta republiky, který má dojem, že je u nás příliš mnoho kulturních antropologů. Neznám jediného nezaměstnaného kulturního antropologa, ale vím o jednom zbytečném prognostikovi.

Povinná maturita z matematiky je nesmysl. Jen mechanicky připomínám svůj kacířský názor, že celá maturita je nesmysl. Ví to každý, ale každý se to bojí říct. Maturita není nějaká vědecká nebo částečně vědecká práce, jako třeba bakalářská práce nebo disertace. Je to prostě jen další zkoušení navíc, které nikomu nic nepřináší, spíše vzdělání škodí. Mnoho energie vynaložené k ničemu. Leda by někdo soudil, že je to nutné psychodrama a kdo neobstojí, nemá ve společnosti dospělých co dělat. Jenže psychodramat bude mít každý dost po celý život až do svého skonu.

Tohle ať si ale vyřeší další generace, my budeme mít jiné problémy. Zatím bude stačit, když se zarazí kutilství ministra školství ohledně povinné maturity z matematiky. Naše děti jsou pokusná morčata už po několik desetiletí.