nahoru

JIŘÍ X. DOLEŽAL: Guru Jára má zastání

Jiří X. Doležal 26. října 2014 • 16:00
Guru Jára
Guru Jára
• foto: 
jaroslavdobes.org
Do medií se dostalo prohlášení zastánkyně gurua Járy, která jej považuje za politického vězně! "Soudní proces vedený lidmi jiného než tantrického vyznání 7. října 2014 odsoudil - ukřižoval avatara Guru Járu za jeho víru a její praktikování. Před dvěma tisíci lety se přibíjelo železnými hřeby na kříž ze dřeva. Dnes se přibíjí zlými slovy na internet."

Její prohlášení přinášíme bez redakčních úprav a komentářů:

Zbičování a ukřižování každého, kdo přináší novou podobu víry, je zřejmě nějaký lidský zvyk. Snad proto, že - slovy mystika Eduarda Tomáše - „Mystik, který neprojde srážkou s protivenstvím materialismu, není považován za skutečného mystika“ musel Guru Jára a jeho stoupenci projít tímto obrovským utrpením trvajícím celé roky. Vyzývám proto všechny stoupence a příznivce avatara Guru Járy, aby své hlasy připojili k jeho obhajobě a očištění jeho jména. Zlé jazyky už řekly vše, co chtěly – teď je řada na nás zvednout svůj hlas a vyslovit svůj názor. Nás, příznivců avatara Guru Járy jsou jen v České republice tisíce ! Jen já sama osobně znám několik tisíc lidí, kteří se účastnili od roku 1996 do současnosti seminářů a kurzů Guru Járy a jsou jeho obdivovatelé a zastánci. Přátelé, je čas zvednout hlavu a promluvit na obranu avatara Guru Járy!

Ve jménu vyššího principu mravního protestuji proti odsouzení Guru Járy a žádám očištění jeho jména. Guru Jára je žijící Avatar, tj.zhmotnění něčeho nadpozemského, božského. Guru Jára je mezinárodně uznávaný guru a jezdí za ním lidé z celého světa včetně uznávaných učitelů tantry z USA, odborníci z oborů Astrologie a Feng shui, mistři bojových umění,léčitelé, umělci, lidé praktikující duchovní směry tzv. Suché i Mokré duchovní cesty a další. Vysvětlovat božskou podstatu avatara Guru Járy lidem vyznávajícím materialistické náboženství je zbytečné, protože to nemají čím pochopit. Materialismus, jehož bohem jsou peníze a místo kostelů a modliteben mu slouží supermarkety, skutečného Boha evidentně není schopen rozpoznat.

Soud s Avatarem Guru Járou je bezprecedentním porušením Ústavy České republiky,respektive do ní zahrnuté Základní listiny lidských práv a svobod, která ve svém Článku 2 tato Listina proklamuje zásadu demokracie a vylučuje vázanost státu na výlučnou ideologii či vyznání. Přesto už řadu let jsme svědky brutálního pronásledování a šikanování vyznavačů tantrického náboženství a jejich gurua Guru Járy, kterého jeho stoupenci považují za Avatara. Pro vyznavače tantrického vyznání je sex modlitbou k bohu a bohoslužbou zároveň. Zpochybňování božské podstaty pohlavního spojení muže a ženy je pro tantriky stejně nepřijatelné podobně jako například pro křesťany je nepřijatelné zpochybňování neposkvrněného početí Panny Marie. Nikdo nemá žádné právo zpochybňovat víru tantriků v to, že přijme-li žena během tantrického rituálu do svého lůna lingam Gurua, který naplnil nejvyšší realizaci Vama Marga Tantry a dosáhl plného osvícení, mohou božské síly během tohoto rituálu takzvaného „odháčkování“ zrušit – odstranit karmické a další škodlivé vazby způsobené sukubickými háčky uloženými v jejím těle všemi sexuálnímu partnery - muži.

Mnohaleté pronásledování Guru Járy a jeho nejlepšího žáka Barbory Pláškové, která po letech studia u Guru Járy dosáhla osvícení, je státem podporovaný teror proti vyznavačům tatntrického náboženství a náboženská válka proti tantrikům. Se vší naléhavostí proto žádám, aby byla znovu obnovena demokracie v tomto státě, pronásledování tantriků bylo ukončeno a jméno Guru Járy očištěno a Barbory Pláškové rovněž.

Dagmar Světlovská, Fengshuistka, certifikovaná lektorka Artantra®feng shui s dlouholetou prací a absolventka nejnovějších Spiritual trekking®kurzů a Astrofocus® kurzů Guru Járy.

(S autorkou připravujeme rozhovor do tištěného Reflexu)



Klíčová slova: guru jára



Diskuse ke článku

 

Nejčtenější