Policejní zásah

Policejní zásah Zdroj: Profimedia.cz

JIŘÍ X. DOLEŽAL: Udej svého gestapáka!

Po konzultaci se svým nadřízeným Markem Stonišem jsem dnes, s jeho souhlasem, podal podnět Generální inspekci bezpečnostních sborů ve věci neadekvátního zásahu policie proti technařům.

Udávání je poměrně hnusná věc, přesto mi můj dnešní počin udělal docela dobře. Protože budu radši udávat policajty, než abych žil v policejním státě. Podívejme se ale na malý exkurs do oblasti policistosloví.

První, nejčastěji se vyskytující poddruh policisty je policista, kterého do policejní služby tak nějak zavál život a nálada. Oženil se do cizího města a potřeboval byt. Nemohl se chytit ve svém oboru, tak se stal policistou. Kamarád nastupoval k policii a ukecal ho. Nějaký typ náhody, která ostatně je jedním z nejdůležitějších faktorů našich životů. Prostě normální lidi.

Druhým poddruhem policistů jsou správňáci. Rychlošípáci, kteří šli k policii proto, aby hájili pravdu, zákon, spravedlnost a všechny ty hezké věci, za které je dobré bojovat. Někdy tahle odrůda policistů působí trochu naivně, ale také to jsou normální lidi.

A konečně třetí skupinou policistů jsou gestapáci. Lidé, kteří šli k policii proto, aby mohli mlátit bezbranné a dokazovat si svou moc. Takoví lidé jsou v každém sebedemokratičtějším policejním sboru, a nelze je účinně odfiltrovat předem. Je však možné donutit je - veřejným dohledem, pomocí medií a prostřednictvím účinných stížností na jakýkoliv projev brutality ze strany policie - aby svoje nitro ve službě neukazovali. Aby se prostě a jednoduše chovali jako muži zákona, a ne jako banda násilníků.

Příští čtvrtek si v tištěném Reflexu přečtete reportáž o brutálním rozehnání technopárty v pražských Holešovicích. Policie tam bezdůvodně a surově zbila několik lidí a rozbila obličej mladé dívce. Takže jsem - se souhlasem svého šéfa - sednul a napsal následující text:

Věc: Oznámení o skutečnostech ukazujících, že mohlo dojít k spáchání trestného činu policisty

Vážení pánové! Jako novinář jsem při přípravě článku o rozehnání technoparty v pátek 29. listopadu v Praze získal řadu výpovědí očitých svědků a poškozených, kteří všichni popisovali, že policie při zásahu bezdůvodně bila lidi, co nekladli žádný odpor. U východu z haly, kde party probíhalo, docházelo podle svědků k opakovanému cílevědomému bití účastníků, a policie svým postupem při zásahu podle svědků jednoznačně porušovala zákony - zásah byl brutální, neadekvátní a surový. Proto považuji za svou povinnost toto možné porušení zákona ohlásit úřadům. Nejsem očitý svědek, proto nemůžu k věci podat žádné další informace. Níže ale uvádím jména a telefonické spojení na čtyři svědky a poškozené, kteří jsou ochotni vypovídat.

No a text jsem poslal na Generální inspekci bezpečnostních složek - GIBS, což je policie na policajty. Orgán, který hlídá trestnou činnost policistů. Udal jsem tam gestapáky v policejních uniformách, kteří mlátili do obličeje dívky. Pokud jste byli účastníky rozehnané party a viděli nějakou policejní brutalitu, udejte ty policejní gestapáky taky. Kontakt na GIBS naleznete ZDE!