Policie THC

Policie THC Zdroj: Reflex.cz

JIŘÍ X. DOLEŽAL: Konec growshopů! Policie je přestává tolerovat

Vyzýváme všechny příznivce konopí k zvýšené obezřelosti! Policie deklaruje, že přestává tolerovat growshopy jako centra konopné subkultury. Dochází k zásadní změně pravidel a je v zájmu nejen každého provozovatele growshopu, ale také v zájmu každého jeho klienta.

Na počátku byl rozsudek Nejvyššího soudu. Maličký začínající growshop ve východních Čechách navštívila policie a sdělila majitelům obvinění z šíření toxikomanie za to, že společně na jednom pultě prodávali papírky, pěstební systémy, semínka potentního konopí a časopisy s návody na pěstování a užívání marihuany. Po dvou letech, kdy byli pánové stíháni a odsouzeni u soudů nižších instancí, se věc dostala před Nejvyšší soud a ten dovolání zamít. Pánové dostali rok podmínku. Celý rozsudek naleznete zde. Ve věci je podána stážnost k ústavnímu soudu, ale nemá odkladný účinek.

Protože obchodů, které mají podobný sortiment, znám snad padesát, jde o věc, která se týká velkého počtu lidí. Proto jsem oslovil dva nejpovolanější lidí, zda by nám, čtenářům Reflexu a konopné komunitě vůbec, nevysvětlili, co ten rozsudek znamená.

Očima advokáta Tomáše Sokola

„Tímto rozhodnutím se nyní budou řídit orgány činné v trestním řízení, pokud jde o posuzování obdobných situacích. Je-li skutečně v Praze asi 50 obdobných provozoven jako byla ta, jejíž vlastníci byli v řízení, jež probíhalo před Rozhodnutím NS, odsouzeni, je to pro majitele těchto provozoven velice reálný problém a obávám se, že z rozhodnutí plyne i hrozba obdobných postihů.Nebude-li Rozhodnutí NS zrušeno Ústavním soudem, pak představuje to, čemu se říká judikát. Ten je do značné míry závazný pro posuzování obdobných situací. Na tom nic nezmění žádný právní názor či fundovaný rozbor, který by snad zpochybnil právní argumentaci Rozhodnutí NS.

To, že někdo provozuje obchod, ve kterém prodává semena omamné látky a k tomu distribuuje i nejrůznější tiskoviny (vycházeje z citovaného Rozhodnutí NS), které se pěstováním, případně užíváním zmíněné omamné látky zabývají, asi opravdu nelze hodnotit jinak než jako svádění nebo podněcování ke zneužívání, respektive užívání takovéto omamné látky.“

Celou rozsáhlou analýzu věci z pera dr. Sokola, kterému za ni tímto jménem konopné komunity děkuji, naleznete pod článkem.

Šéf protidrogovky Jakub Frydrych:

„Z pohledu policie vítám, že došlo k pravomocnému rozhodnutí ve věci, která je obecně zřejmá. V české realitě formálního práva, kdy se u soudu často prokazují souvislosti u notoriet, je rozsudek o kterém mluvíme průlomový svou pragmatičností. V řeči paragrafu šíření toxikomanie je z mého dlouhodobého pohledu nemyslitelné, aby se v obchodech prodávaly komodity, které ve svém komplexu slouží k edukaci, pěstování, zpracování výpěstku a konzumaci marihuany. Argumenty o jiném účelu využití indoorových technologií, podpoře sběratelství, domácího pěstování čehokoliv a "konspirativní" diskusní či obecně internetová komunikace navázané na subkulturu považuji všeobecně za slabomyslné a již léta mě dráždí, jaký se okolo toho roztočil v pravdě bezohledný a stádní byznys, pro konzumenty opředený nimbem svobody a konspirace proti zvůli státu, potažmo policie.“

RX: Co se smí prodávat spolu s potřebami pro pěstování rostlin pod umělým světlem?

„Neočekávejte ode mne nějaký extenzivní výklad. V řeči zákona jakékoliv jednání, které kohokoliv svádí k zneužívání jiné návykové látky než alkoholu, podporuje jej v zneužívání takové látky nebo zneužívání podněcuje či šíří, je kvalifikováno jako podezření z trestného činu ve smyslu § 287 Trestního zákona. V kvalifikovaném pojetí, které zohledňuje rozsah a účinnost vlivu takového jednání na společnost paragraf pamatuje v druhém odstavci i na v případech growshopů relevantní jednání, spočívající v šíření toxikomanie prostřednictvím tisku, filmu, rozhlasu, televize a webu.“

RX: Jak je to s prodejem semen potentního psychoaktivního konopí?

„Obecně lze konstatovat, že jakékoliv jednání, které v logickém řetězci jednání (instrukce k pěstování, zpracování výpěstku, obsah THC, stavy po užití atp.) při prodeji semen konopí naplňuje skutkovou podstatu výše uvedeného, je podezřením z trestného činu ve smyslu § 287 Trestního zákona.“

Interpretace JXD

Ať to převracím z které strany chci, vychází mi interpertace slov plukovníka Frydrycha - přeloženo do řeči lidové - zní takto: Protidrogová policie se nas**la. Žrát můžeš, ale nesmíš mlaskat. Konopná komunita a growshopy začala svým zviditělňováním předmětu svého podnikání mlaskat a policii opravdu principiálně vadit. Judikát Nejvyššího soudu dal policii účinný nástroj, jak v průběhu pár týdnů celou konopnou scénu zásadně změnit.

Může k tomu dojít dvěma scénáři. Buď cestou dalších a dalších obvinění a odsouzení majitelů growshopů. Anebo tím, že konopná scéna sama přistoupí na autoregulaci podle tezí, které plukovník Frydrych sdělil.

Pravidla podle Jakuba Frydrycha vypadají - a jde jen o mou interperetaci, možná je to trochu jinak - zhruba takto:   Současný sortiment growshopů nadále není možné prodávat v jednom obchodě. Pokud má současná konopná kultura přežít, je třeba:

- aby vznikly samostatně „hydroshopy“ (česky pak zahradnictví), kde se bude prodávat vybavení pro pěstování rostlin pod umělým světlem a nebude tam nikde ani zmínka o konopí a nebudou se tam ani náhodou prodávat semena, konopné časopisy a kuřácké potřeby. Takový prodej by měl být legální.

- aby vznikly samostatné smokeshopy (česky trafika), ke se bude, jak je v trafice zvykem, prodávat tisk včetně subkulturního a kuřácké potřeby včetně vaporizérů, drtiček, pouzder na jointy a dalších kuřáckých parafernalií konopné subkultury. Slůvko parafernálie je nejlépe česky vyjádřeno slovem pičičinka

- aby vznikly samostatné seedshopy (česky semenářství), možná jen internetová, které nebudou ale na svých výrobcích udávat žádné údaje návody k pěstování ani informace typu „účinek zaručen“, „541 procent THC v sušině“ nebo „zhuluje na sračky“.

Pokud budou provozovny jednoznačně odděleny - to jest ne různé zboží na dvou pultech v jednom obchodě, ale na různých adresách - tak by měl provoz takových obchodů být legální. V obchodech s květináči se ale nebude smět o konopí ani špitnout, a v seedshopech zase o konzumaci konopí a o tom, že zhuluje.

Pokud dobře chápu, není cílem akce nějaká likvidace konopné subkultury, jen jsme prostě už protidrogovou polici příliš dlouho s**li a doba tolerance skončila judikátem. Growshopy jako centra konopné kultury byly kromě Španělska u nás evropskou výjimkou. Stát chce, abychom jako konopná subkultura nebyli tak viditelná, a aby zmizely growshopy v současné podobě - kde si od semínka přes květináč a návod k pěstování až po krabičku na hulení a papírky koupíte celý řetěz věcí, které člověk potřebuje k tomu, aby si vypěstoval a vyhulil svých pár jointů.

Prosba nakonec

Upřímně prosím všechny growshopáky, a vůbec osoby, kterých se to týká - zkuste tahle pravidla přijmout sami. Přes judikát nejede vlak, nelze s ním diskutovat, a kdo se výšeuvedeným pravidlům nepodřídí, tak ho zavřou. Pokud se ale dokáže konopná komunita zachovat příčetně a pravidla přijme, můžeme doufat, že tím celé úsilí policie skončí a nezačne nesmyslné, škodlivé, ale třeba už na Slovensku zcela běžné pronásledování běžných uživatelů.

Diskutujte o tom, co zde píšu, pod článkem a na interentových fórech, nadávejte na tu změnu poměrů, vysvětlujte, jak jsou podobné rituální tanečky v době nástupu 73 nových syntetických drog do Evropy neúčelné a zbytečné, ale zkuste se novým pravidlům přizpůsobit. Pokud bude někdo stíhán za „řetěz“ od semínka k jointu, nedostanu na to téma ani prostor v Reflexu. Koledoval si prostě. A velmi, velmi důrazně vás prosím, aby se neopakoval scénář z mého článku o řízení a trávě. Ta nová pravidla jsem nevymyslel já, jen jsem je u kompetentních vyzískal a vás informuji. Jsem novinář a píšu o novinkách na konopné scéně. Takže za nová pravidla prosím nepište sprosté dopisy mě, ale Nejvyššímu soudu.

Já sám mám možná větší problém než všechny growshopy dohromady. Je totiž notoricky známo, že jsem chodící reklama na marihuanu, a tak se vážně obávám, aby mi úřady nenařídily - abych nešířil toxikomanii tím, jak vypadám - nosit na veřejnosti pytel na hlavě.