nahoru

JIŘÍ X. DOLEŽAL: Jak je možné, že v Bostonu zaútočil muslim?

Jiří X. Doležal 20. dubna 2013 • 09:56
Uvnitř mešity
Uvnitř mešity
• foto: 
Profimedia

Jak se vůbec mohlo stát, že se pachatel bostonského atentátu hlásí k islámu? Islám je přece mírumilovné, tolerantní a nedogmatické paradigma, které odmítá násilí a s radostí akceptuje odlišné, jinověrce, ženy a homosexuály!

 

Pokud nevěříte, přečtěte si Korán jako já. Viz citace níže (zdroj zde).

 

Bití žen:

"Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je!"

 

O jinověrcích:

"Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Nad těmi, kdož jsou nevěřící a jako nevěřící zemřou, bude vyneseno prokletí Boha, andělů i lidí všech. Zajisté ty, kdož ve znamení Boží nevěří, očekává trest strašný, neboť Bůh věru mocný je a pán pomsty. A ty, kdož neuvěřili, potrestám trestem přísným na tomto i na onom světě a nebudou mít žádné pomocníky. Kdykoliv se pokusí vás svést k odpadnutí, budou v tom odraženi. A jestliže se nebudou držet stranou od vás a nevzdají se vám na milost a nesloží své ruce, tedy je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! Věru ty, kdož neuvěřili v Naše znamení, My v ohni sežehneme, a kdykoliv vyschnou kůže jejich, vyměníme je za jiné, aby tak trestu okusili. A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte! A potom je buď omilostněte, anebo je propusťte za výkupné. Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil."

 

Proto - jako každý, kdo Korán a jeho notorickou mírumilovnost zná - jsem i já překvapen, že za atentátem stojí čečenský Muslim, a ne třeba nějaký zenbuddhista.

 Klíčová slova: rxrx, jirixdolezalDiskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.
 

Nejčtenější