E-cigareta

E-cigareta Zdroj: Profimedia.cz

Ministerstvo zdravotnictví je proti inhalátorům nikotinu. Zakážou příště inzulín?

V sobotu přinesly Události ČT skutečně šokující novinu: Ministerstvo zdravotnictví zahajuje kampaň proti užívání inhalátorů čistého nikotinu, jediného léku, kterým lze skutečně efektivně léčit těžkou závislost na kouření tabáku. Je normální, aby ministerstvo zakazovalo léky?

 

Substituční léčba je u těžkých závislostí většinou jedinou cestou, jak nemocného stabilizovat a ukončit jeho permanentní autodestrukci. Jde o to, že nemocný užívá látku, na níž je závislý, v čisté podobě a nerizikovou formou. Kouření tabáku z důvodu závislosti na nikotinu má v ČR ze všech drogových závislostí, které se u nás vyskytují, nejvyšší negativní dopady na zdraví obyvatelstva. Následkem kouření tabáku umírá jeho každý druhý chronický uživatel.

 

Substituční léčka — podávání čistého nikotinu ve formě žvýkaček či náplastí — je zcela běžně rozšířena v celé populaci, ostatně naše podzimní reality show s odvykači kouření a substitucí ukázala PĚTASEDMDESÁTIPROCENTNÍ úspěšnost při odvykání kouření u slabých kuřáků. U silného kuřáka však tyto formy substituce zaberou s menší pravděpodobností, protože uživatel potřebuje „ránu do hlavy“, to jest invazívní podání nikotinu, jaké umožní buď vdechování tabákového kouře do plic, nebo užití inhalátoru.

 

Inhalátorům se u nás souhrnně a mylně říká „elektronická cigareta“, toto zařízení je však jen jedním typem ze sortimentu inhalátorů. Některé se prodávají v lékárnách (ty od renomovaných farmaceutických firem), ty levné se kupují přes internet či v řadě obchodů se vším možným, jež nově inhalátory, především elektronické cigarety, zařadily do svého sortimentu.

 

Princip spočívá v tom, že si závislý — když pocítí potřebu nikotinu — nemusí zapálit a vdechovat jedovatý tabákový kouř. Ten sice obsahuje nikotin, ale také dehet s tisíci karcinogenů. U inhalátoru si kuřák nainhaluje bez ohně a kouře potřebné množství nikotinu, a pokud použije značkový výrobek, má jistotu, že inhaluje pouze čistý nikotin. A — což je ještě důležitější — protože inhalátor nehoří a není kouře bez ohně, uživatel inhalátoru absolutně neobtěžuje okolí smradem a dýmem. Vydechne z plic jen trochu aerosolu bez pachu, který není toxický a nikomu nemůže vadit.

 

 

Teď se ministerstvo zdravotnictví rozhodlo legislativně postavit inhalátory na roveň cigaretám a vykázat je do prostor, kde je povoleno kouření. Důvodem snad má být vyšší riziko předávkování nikotinem při užívání inhalátoru, ale na jasné zdůvodnění od mluvčího Ministerstva zdravotnictví zatím čekáme.

 

A nyní jednoduchá aritmetika: Pokud závislý užívá v nekuřáckém prostředí inhalátor, vykouří mnohem méně cigaret, každé užití inhalátoru znamená o cigaretu méně. Pokud bude muset i s inhalátorem vybíhat z vlaku — kanceláře — restaurace — baru — čekárny u zubaře, prostě z prostředí, kde se nesmí kouřit, ven, tak už si dá mnohem spíš cigáro než inhalátor.

 

Proto je pokus ministerstva zcela pochybný a je potřeba se mu rázně postavit. Inhalátory s nikotinem — podobně jako například inzulínová pumpa — léčí těžké nemoci a není možné tolerovat, aby proti nim vystupoval úřad, jenž má chránit veřejné zdraví. Pokud ovšem na ministerstvu nerozhodli, že slabí a nemocní mají vychcípat, a pokud proto nemají v úmyslu propříště také zakázat v nekuřáckých prostorech užívání inhalátoru proti astmatu či inzulínu.

Důvodem snad má být vyšší riziko předávkování nikotinem při užívání inhalátoru, ale na jasné zdůvodnění od mluvčího MZ zatím čekáme.