Politolog Stanislav Balík

Politolog Stanislav Balík Zdroj: Nguyen Phuong Thao

Stanislav Balík: Náboženské války, třídní boj nebo klimatické změny. Proč a kde hledáme viníky našich potíží?

Každá doba má své univerzální zdůvodnění minulých i současných problémů, dříve to byl náboženský boj, třídní boj, rasový boj, konflikt civilizací a nyní si mainstream našel další zdůvodnění v podobě klimatických změn. Co za tím stojí?

Zkusme si představit každý svůj život. Jak často máme hned několik věcí k řešení, a přesto se soustředíme jen na jednu? A často navíc ani ne na tu nejpotřebnější, ale na tu pro nás nejsrozumitelnější. Podobně je tomu v životě různých společenských skupin, včetně národů.

Není proto náhodou, že se jej snažíme uchopit nějak srozumitelně, a především zjednodušeně. Hledání viníků, kteří za vše mohou, má dva důležité rozměry. Jednak se obvykle něco takového děje v době, kdy se nám nedaří tak, jak bychom si představovali, že by se nám dařit mohlo/mělo. V takovou chvíli je nejjednodušší najít viníka. Pro společenské problémy to přitom musí být viník dostatečně vlivný, respektive početný. Pro naše vlastní stačí něco našeho osobního – špatný původ, špatná škola, nepochopení manželky, smůla...

To ale přirozeně nestačí pro zdůvodnění celospolečenské. Je-li společnost postavena na náboženských základech, může být viníkem kacíř – někdo, kdo věří jinak než my, přičemž vzhledem k síle pohoršení, respektive narušení posvátné jednoty stačí i jen několik málo, aby na ně byla svalena vina za to, že zmizela boží ochrana.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!