Video placeholde
Andrej Babiš na tiskové konferenci k prezidentské kandidatuře. (31.10.2022)
Generál Petr Pavel s manželkou Evou na zahájení prezidentské kampaně (6.9.2022)
Ideolog KSČM Josef Skála poskytl rozhovor Blesk.cz
ANO oficiálně představuje svého prezidentského kandidáta Andreje Babiše
16
Fotogalerie

Prezidentští kandidáti Babiš, Pavel či Skála jsou podle zákona zodpovědní za vládnutí v dobách komunismu

Od 30. července 1993 je v České republice platný Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu (č. 198/1993 Sb.), který odsuzuje komunistický režim v Československu. Mimo jiného se v něm praví, že „…Komunistická strana Československa, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1948-1989…“ Zákon nikdo nezrušil a v právním státě by se proto měl respektovat. Pokud jsou tedy i někdejší členové KSČ zodpovědní za bývalý protiprávní režim, tak se to týká i dnešních prezidentských kandidátů Andreje Babiše, Petra Pavla nebo Josefa Skály, kteří byli členy předlistopadové totalitní komunistické strany.

Proti takovému tvrzení může někdo protestovat a ohánět se tím, že jeho se zákon č.198/1993 Sb. vůbec netýká, protože nic „zločinného“ nespáchal. Může to být pravda, ale současně nelze neuznávat náš platný právní řád. Podívejme se proto, co se v zákonu v jeho úvodu píše: „Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vědom si povinnosti svobodně zvoleného parlamentu vyrovnat se s komunistickým režimem, Parlament konstatuje, že Komunistická strana Československa, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1948 - 1989, a to zejména za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazením fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, bezohledným ničením přírody, a prohlašuje, že ve své další činnosti bude vycházet z tohoto zákona.“

Takže i členové strany jsou podle tohoto zákona odpovědni „za vědomé porušování lidských práv a svobod či za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů“. Jistě, je to z dnešního pohledu přitažené za vlasy, protože většina obyčejných členů tyto zločiny nepáchala, ale zákon je zákon.

Musíme také rozlišovat. Existovali členové, kteří byli v nějakou dobu vyloučeni nebo vyškrtnuti z komunistické strany. A pak byli takoví, kteří v ní setrvali až do revoluce v listopadu 1989 a další dokonce i po ní.

Proto připomínám, že někteří dnešní prezidentští kandidáti zcela dobrovolně před listopadovou revolucí do komunistické strany vstoupili a kvůli své kariéře či přesvědčení v ni i setrvali, než přišla změna poměrů. Josef Skála vstoupil v roce 1970 (v následnické KSČM je dodnes), Andrej Babiš v roce 1980 a generál Petr Pavel v roce 1985. Odpovědnost za způsob totalitní vlády je přitom určena podle zákona až do roku 1989.

Pikantní je, že zákon se dotýká i dalšího prezidentského kandidáta, a to Jaroslava Bašty. Jenže ten stál na úplně jiné straně. Bašta studoval v letech 1967-1970 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze historickou archeologii. Zde se angažoval ve studentském Hnutí revoluční mládeže, za což byl v roce 1970 zatčen a v roce 1971 odsouzen na 2,5 roku. Byl předčasně propuštěn v roce 1972. Až do roku 1988 pracoval u státního podniku Stavby silnic a železnic jako dělník a v letech 1988–1989 jako technik. V prosinci 1976 podepsal Chartu 77 a aktivně se podílel na práci proti komunistickému režimu v disentu.

To zcela jiný „pašák“ je Skála. Dnes podporuje putinovské Rusko a kdysi velebil Sovětský svaz, který nás okupoval. Ve svém životopise v minulosti napsal: „Internacionální pomoc SSSR a ostatních socialistických zemí v srpnu 1968 jsem přivítal s nadšením a ulehčením. Sovětská vojska jsem uvítal 21. srpna na úsvitu na ruzyňském letišti… Snažil jsem se pomáhat sovětským vojákům i ve zdánlivě bezvýznamných věcech jejich každodenního života u nás. Brzy po vstupu vojsk, ihned poté, co se rodičům podařilo navázat kontakt, jsem začal pracovat jako autor článků, zpráv a poznámek pro rozhlasovou stanici Vltava…“

Zatímco Bašta byl v 70. letech minulého století v podstatě hrdina, Skála se zaprodal okupantům, a ještě byl na to hrdý. A podle všeho je na to hrdý dodnes. Babiš tvrdí, že do strany ho vlastně navedla matka a že na někdejší členství ve straně není pyšný. Pavel říká, že to byla z jeho strany hloupost. Ale platný zákon říká, že odpovědnost za činy minulého režimu je i na jejich straně. 

Video placeholde
Kandidáti na prezidenta: Petr Pavel • Videohub