Politolog Stanislav Balík

Politolog Stanislav Balík Zdroj: Nguyen Phuong Thao

Stanislav Balík: Nejsou Češi většími monarchisty než Rakušané?

Jak se pozná, že je nějaký národ větším monarchistou než jiný? Třeba podporou politických stran, které se hlásí k programu obnovy monarchie? Koruna česká (monarchistická strana) získala v parlamentních volbách 2021 0,16 % hlasů, z 61 780 nedávno zvolených zastupitelů má tato strana celkem jednoho. V Rakousku se tamní monarchistická strana Die Monarchisten – Schwarz-Gelbe Allianz voleb ani neúčastní.

Podíváme-li se na české průzkumy veřejného mínění, podle Medianu z roku 2021 podporuje monarchii jako preferovanou formu státního zřízení jen 10 % respondentů. Nicméně i ti jsou rozštěpení v otázce, kdo by měl být panovníkem – zda by měla být akceptována práva habsbursko-lotrinské dynastie, zda by měli nový panovnický rod vybrat občané v referendu, či zda by to měl vybírat Parlament. Rakouské výzkumy ukazují maximálně patnáctiprocentní podporu obnově monarchie – což je vlastně zanedbatelný rozdíl, vezmeme-li v úvahu, že zánik habsburské monarchie byl pro Rakousko katastrofou a že jejich meziválečnou republiku rozhodně neprovázelo to nadšení, jehož jsme byli svědky po konci „třistaleté poroby“ u nás.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!