Miloš Zeman trefený rajčetem - plakát Reflexu s koláží Jana Ignáce Říhy

Miloš Zeman trefený rajčetem - plakát Reflexu s koláží Jana Ignáce Říhy Zdroj: Jan Ignác Říha

Klub na obranu demokracie vyzývá poslance a senátory: Žalujte prezidenta!

V dlouhých tahanicích o obsazení funkce ředitele BIS se výrazně angažoval prezident Zeman, který to vůbec nemá v kompetenci. Nyní vše vyvrcholilo rozhodnutím vlády. Pan Michal Koudelka, jemuž mandát právě vypršel, „byl vládou pověřen zastupováním na služebním místě ředitele BIS“ až do doby, kdy nová vláda, jež získá důvěru občanů a Sněmovny, rozhodne o definitivním řediteli.

V citlivém období před volbami, v nichž se bude rozhodovat o velmi zásadních věcech a v nichž lze očekávat tlaky zvnějšku i zvnitřku, které mohou ohrozit stabilitu České republiky, tak může být ohrožena i výkonnost velmi významné instituce.

To je bohužel hotová věc. Zároveň však je tu další důvod pro to, aby se Ústavní soud zabýval otázkou, zda se prezident Zeman teď stejně jako dřív nedopouští jednání proti demokratickému řádu ČR podle čl. 65 odst. 2 Ústavy České republiky. Může tak učinit jen na základě ústavní žaloby, kterou podá Senát a odsouhlasí Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

Říjnové volby rozhodnou o příštím složení Poslanecké sněmovny. Náš Klub na obranu demokracie už v červnu t.r. vyzval kandidující politické strany, aby:

- obnovily dnes poničenou parlamentní demokracii, právní stát a posílily naši příslušnost k západnímu demokratickému společenství,

- zabránily zneužívání událostí jako „koronakrize“ k ochromení politického života a k potlačení svobodné diskuse,

- a v neposlední řadě se zasadily o takové složení Poslanecké sněmovny, jež by umožnilo podání ústavní žaloby na prezidenta.

Pod tyto požadavky sbíráme od června podpisy těch, kdo s námi souhlasí. Prosíme, připojte se i Vy! Plný text naší výzvy najdete zde, seznam dosavadních signatářů zde, podepsat se můžete zde.