Ilustrační kresba

Ilustrační kresba Zdroj: Marek Douša

Karel Steigerwald: Černá smrt, druhé kolo

V poslední době se dozvídáme, že nejsme v přírodě tak bezpeční, jak jsme mysleli. Predátory, kteří nás dříve lovili a požírali, jsme vytlačili do klecí a za náš obzor. Ohrožuje nás už jen rakovina a hrst civilizačních, zatím nesrozumitelných chorob. Zahnali jsme černou smrt a další pandemie, které lidstvo decimovaly. Likvidujeme poslední pandemii. Je to hračka. Lidský rozum opět zabral. Nasadil vakcíny s neobvyklou rychlostí. Až budeme všichni očkovaní, pandemie sklapne. Bát se, my lidé, budeme už jen lidí.

Jako ve středověku

Není tomu tak. Pandemie se problematizuje, místo aby končila. Zjevují se varianty viru, očkovaní nejsou zcela bezpeční. Očkování oslabuje sílu nemoci a zpomaluje její šíření, ale ukončit celou pandemii nedokáže. Mnoho lidí vakcíny zpochybňuje. S iracionální energií jako ve středověku vznikají hnutí proti očkování.

Bojovat proti černé smrti, moru, ve středověku bylo takřka nesmyslné. Jedinou zbraní bylo uprchnout a jinde čekat, až se neštěstí přežene. O virech a bakteriích nevěděl nikdo nic. Nešťastní lidé viděli příčinu v nemravnosti doby, v božím trestu. Podezírali a vraždili Židy, protože nebyli křesťané. Vykuřovali příbytky, modlili se, pojídali bezcenná léčiva a chránili se svěcenými škapulíři. Protože nic nefungovalo, očekávali konec světa. Z jejich hlediska oprávněně, protože mor dokázal velikou rychlostí vyhubit ohromné množství živých lidí. Nikdo nevěděl proč, kdo a jak tu hrůzu páchá. Nezabíraly ani léky, ani pogromy, ani modlitby nebo sebemrskačství, jindy tak spolehlivé. Vysvětlování nemoci se opíralo o mystické představy, o trest boží či o zlo satanovo. Umírali hodní i zlí, mladí i staří, léčení i neléčení, modlící se, neznabozi, organizátoři veřejné nenávisti i pogromů. Řád v tom nikdo neviděl.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!