Dva zničené německé tanky v červnu 1944 během sovětské operace Bagration

Dva zničené německé tanky v červnu 1944 během sovětské operace Bagration Zdroj: Wikipedia Commons

Operace Bagration trvala 68 dní na frontě široké 1100 kilometrů.
Operace Bagration trvala 68 dní na frontě široké 1100 kilometrů.
Operace Bagration trvala 68 dní na frontě široké 1100 kilometrů.
Operace Bagration trvala 68 dní na frontě široké 1100 kilometrů.
Operace Bagration trvala 68 dní na frontě široké 1100 kilometrů.
12
Fotogalerie

Horší než Stalingrad. Před 80 lety začala gigantická operace „Bagration“

Třiadvacátého června 1944, sedmnáct dní po úspěšné invazi Spojenců v Normandii (operace „Overlord“), začala na východní frontě jedna z největších a svými dalekosáhlými důsledky nejdůležitějších strategických operací druhé světové války.

Jelikož 80. výročí „Overlordu“ se letos v médiích dostalo plným právem náležité pozornosti, zaslouží si ji i „Bagration“, a to přesto, že vztahy s Ruskem jsou hluboko pod bodem mrazu a může být ještě hůř a že kremelská propaganda chrlí neslýchané lži. Na tom ovšem nenesou sebemenší vinu tehdejší občané mnohonárodnostního Sovětského svazu, kteří ve smrtelném boji proti nacismu, k jehož porážce vydatnou měrou přispěli, přinášeli mnohamiliónové oběti na životech a zdraví. Nenacházeli se mezi nimi zdaleka jen občané Ruské federace a příslušníci ruského národa. To, prosím, mějme na paměti.

Dvě etapy operace „Bagration“

Operace nesla pojmenování po ruském generálovi z doby napoleonských válek Pjotru Ivanoviči Bagrationovi, jenž pocházel ze starobylého gruzínského rodu a zemřel smrtí chrabrých ve vlastenecké válce roku 1812.

Uskutečnila ji vojska 1. pobaltského, 3., 2. a 1. běloruského frontu za podpory Dněperské válečné flotily. V sestavě 1. běloruského frontu operovala 1. armáda Polského vojska o síle 79 900 vojáků (čtyři pěší divize, jezdecká a samostatná tanková brigáda) pod velením divizního generála Zygmunta Berlinga, jenž díky tomu, že od roku 1940 spolupracoval s NKVD, unikl katyňskému masakru. Během operace se do ní dodatečně zapojila velitelství 2. gardové a 51. armády, 19. tankový sbor a 24 divizí. Operace se dělila na dvě etapy. V první (23. června–4. července 1944) proběhly vitebsko-oršská, mohylevská, bobrujská, polocká a minská frontová útočná operace, ve druhé (5. července–29. srpna 1944) vilniuská, šiauliaiská, bělostocká, lublinsko-brestská, kaunaská a osovecká frontová útočná operace.

Na počátku operace čítala sovětská vojska 168 divizí, 12 tankových a mechanizovaných sborů, 20 brigád a sedm opevněných prostorů – celkem 2 331 700 osob. Je zajímavé, že publikace Velká vlastenecká válka 1941–1945. Tažení a strategické operace v číslech uvádí následující poměr sil a prostředků:

Síly a prostředkySovětská vojskaNepřátelská vojskaPoměr
Divize*178**632,8:1
Početní stav1 254 300800 0001,5:1***
Děla a minomety ráže 75 mm a větší34 01676274,4:1
Tanky a samohybná děla40709004,5:1
Bojové letouny485313423,6:1

*Dvě brigády jsou počítány jako jedna divize.

**To jsou ruské údaje. Němečtí historici Alfred Philippi a Ferdinand Heim uvádějí ve svém díle Polní tažení proti sovětskému Rusku, vydaném roku 1962 ve Stuttgartu, 140 střeleckých divizí, 43 tankových a mechanizovaných sborů.

***Pokud se přikloníme k výše uvedenému číslu 2 331 700 osob, činí poměr 2,9:1.

Pozoruhodné úspěchy

Operace „Bagration“ trvala 68 dní. Šířka fronty bojové činnosti dosahovala 1100 kilometrů, hloubka postupu sovětských vojsk 550 až 600 kilometrů. Průměrné denní tempo útoku činilo v první etapě dvacet až pětadvacet kilometrů, ve druhé kleslo na třináct až čtrnáct.

Vojska útočících frontů rozdrtila jedno z nejsilnějších uskupení protivníka: německou skupinu armád „Střed“, zničila jejích 17 divizí a tři brigády. Dalších padesát divizí ztratilo víc než polovinu svého početního stavu. Alexander Werth, patrně nejlepší a nejobjektivnější západní dopisovatel v Sovětském svazu za Velké vlastenecké války, napsal ve své knize Od Stalingradu po Berlín: „Podle samotných Němců byla běloruská ofenzíva nejtěžší porážkou, jakou kdy Wehrmacht utrpěl na východní frontě. Dvacet pět až dvacet osm německých divizí bylo zničeno a nejméně 350 000 mužů ztraceno. Podle slov Válečného deníku OKW (vrchního velitelství Wehrmachtu; pozn. autora) byla porážka skupiny armád ,Střed‘ v Bělorusku ,větší katastrofou než Stalingrad‘. Tento údaj, týkající se pětadvaceti divizí a 350 000 ztracených mužů, se objevuje v jiných německých poválečných pracích. Guderian například hovoří o ,zničení skupiny armád ,Střed‘‘ a o ,totální ztrátě asi pětadvaceti divizí‘.“ 

Osvobození se dočkala Běloruská sovětská socialistická republika, části Litevské a Lotyšské SSR (místní obyvatelé těchto dvou pobaltských republik však zastávají nikoli neopodstatněný názor, že pouze německou okupaci vystřídala sovětská. Je nepopiratelné, že po obsazení Litvy a Lotyšska, ale později také Estonska zde sovětská moc nastolila režim teroru, proti němuž povstali se zbraní v ruce „lesní bratři“.).

Rudá armáda překročila při útoku velké vodní toky: Berezinu, Němen a Vislu, vstoupila na území Polska (Poláci to nazývají osvobozením bez svobody). Postup Rudé armády vytvořil podmínky pro zasazení úderu nepříteli v hloubi Východního Pruska a do centrálních oblastí Polska. Aby stabilizovalo frontu, muselo německé velení přesunout do Běloruska z jiných úseků východní fronty a odjinud 46 divizí a čtyři brigády.

Vítězství sice nesporné, ale velmi draze zaplacené

Je všeobecně známo, že sovětské ozbrojené síly až na výjimky nejen těžké porážky, ale rovněž brilantní vítězství platily potoky krve a kolosálním množstvím ztracené vojenské techniky. Nejinak tomu bylo při operaci „Bagration“. Podle oficiálních údajů, poprvé zveřejněných až v roce 1993, během ní dosáhly jejich ztráty 765 815 osob, z čehož 178 507 připadlo na ztráty trvalé (mrtví, nezvěstní a zajatí) a 587 308 na zdravotnické (ranění, popálení, postižení kontuzí a nemocní). Denně to představovalo v průměru 11 262 osob! Materiální ztráty činily 183 500 pěchotních zbraní, 2447 děl a minometů, 2957 tanků a samohybných děl a 822 bojových letounů.

První armáda Polského vojska přišla úhrnem o 5073 osob (1533 trvalé a 3540 zdravotnické ztráty).