nahoru

Velká hospodářská krize na zvláštních fotografiích

Johana Kudrnová6. března 2017 • 14:55
Velká hospodářská krize na zvláštních fotografiích
foto: Library of Congress

V roce 1935 se stal Roy Stryker vedoucím informační sekce Hospodářské bezpečnostní správy, jež měla za úkol dokumentovat výsledky programu Nový úděl, představeného administrativou Franklina D. Roosevelta. Objekty fotografů byli především chudí farmáři a jejich rodiny trpící nedostatkem během Velké hospodářské krize. Vládou podporovaný program nakonec trval celých deset let, celkem bylo pořízeno na 175 000 fotografií zachycujících všechny aspekty tehdejšího života v Americe.

Ne všechny fotografie se však díky nápadu Roye Strykera zachovaly pro příští generace. Stryker se totiž pasoval do role editora a cenzora a negativy snímků, které se mu nezdály dost dobré, ocejchoval děrovačkou. Archív byl nedávno digitalizován včetně snímků poničených Strykerem. Ačkoliv jsou mnohé nenávratně znehodnoceny, díky své výpovědní hodnotě stále představují unikátní historické svědectví.

 

 

 

 

 

Diskuse ke článku