1. Šimpanz: Je člověku nejbližší žijící příbuzný na planetě, můžeme u něho více než u ostatních živočichů vysledovat lidské aspekty chování. Je to starost o blízké osoby, spolupráce při lovu, dělí se o potravu, udržují dlouhotrvající přátelské svazky, je schopen získávat dovednosti, umějí používat nástroje, společně řeší problémy. Na rozdíl od většiny zvířat si dokáže uvědomit sám sebe.

1. Šimpanz: Je člověku nejbližší žijící příbuzný na planetě, můžeme u něho více než u ostatních živočichů vysledovat lidské aspekty chování. Je to starost o blízké osoby, spolupráce při lovu, dělí se o potravu, udržují dlouhotrvající přátelské svazky, je schopen získávat dovednosti, umějí používat nástroje, společně řeší problémy. Na rozdíl od většiny zvířat si dokáže uvědomit sám sebe. Zdroj: Archív

1. Šimpanz: Je člověku nejbližší žijící příbuzný na planetě, můžeme u něho více než u ostatních živočichů vysledovat lidské aspekty chování. Je to starost o blízké osoby, spolupráce při lovu, dělí se o potravu, udržují dlouhotrvající přátelské svazky, je schopen získávat dovednosti, umějí používat nástroje, společně řeší problémy. Na rozdíl od většiny zvířat si dokáže uvědomit sám sebe.
2. Delfín: Je u něj značně vyvinutá inteligence, někteří vědci je dokonce považuje za stejně chytré, jako jsou lidé, což se ale nepodařilo prokázat. Delfíni mají ve skupinách různá postavení, vlastní jazyk a jména. Existuje mnoho zaznamenaných případů, kdy delfíni zachránili člověka nebo jiného tvora když se topil. Stejně jako lidé i delfíni se stále rozvíjejí.
3. Slon: Největší suchozemský savec. Sloni dokážou vzájemně spolupracovat, vykazují vysoký sociální intelekt a chápou cenu týmové práce. Těchto svých schopností využívají zejména v péči a ochraně vlastních mláďat, ale například také v případě, že se snaží pomoci zraněnému členu stáda vstát.
4. Chobotnice: To, že dokáže napodobit nejrůznější zvířata (hada či platýze), aby mohla přeplavat přes nebezpečné území, je známo. Dokážou proplavat i uměle vytvořeným bludištěm a mají podle vědců i obstojnou krátkodobou paměť.
5. Vrány: Dokáže se přizpůsobit takřka všemu, zvládá i život v rušném městě. Vykazuje známky logického přemýšlení. Někteří vědci považují tyto opeřence za vůbec nejchytřejší zvířata světa. Podobně jako šimpanz, si dokáže například v zrcadle uvědomit sama sebe.
10
Fotogalerie

10 nejinteligentnějších zvířat planety

Jaká jsou nejinteligentnější zvířata na Zemi? A v čem jsou si s člověkem podobná? Pes a kočka, naši největší domácí mazlíčci, to nejsou, i když si to mnoho lidí myslí. Podívejte se na přehled deseti nejchytřejších zvířat, jak ho nedávno sestavili odborníci v britské BBC. Podivejte se v přiložene galerii.

Turista couvá před medvědicí s mláďaty:

Video placeholde
Turista couvá před medvědicí s mláďaty • Facebook.com