Jaromír Staroba

Jaromír Staroba Zdroj: Archív

Služby pro podniky drží ekonomiku

Česko už není jen zemí automobilové výroby, strojírenství nebo sklářství, ale i zemí podnikových, zákaznických a IT služeb. Je to právě tento relativně mladý obor, jenž obrací zrak velkých globálních firem do české kotliny a který, jak říká nový prezident ABSL (Association of Business Service Leaders) Jaromír Staroba, dokáže podržet českou ekonomiku v době krizí.

Co stojí za odolností vašeho oboru? Díky čemu zvládá krize, jako byla například uzavřená ekonomika v době pandemie?

Tím hlavním kouzlem je vysoká míra digitalizace. Právě pandemie ukázala, jak moc důležitá je. Obory, které dokázaly ze dne na den fungovat v digitálním prostředí, nebyly nijak omezeny lockdowny a dalšími opatřeními. Náš obor díky tomu dokonce i v obou pandemických letech rostl, rozšiřoval svůj záběr a přebíral objemy práce od center v jiných zemích či kontinentech, jež nedokázaly, tak jako my, svým lidem zajistit dostatečně agilně možnost práce z domova.

Obor funguje v Česku asi 20 let, co považujete za jeho největší úspěchy?

Myslím, že samotný růst z nuly na bezmála 150 tisíc zaměstnanců je již dostatečně velkým úspěchem. Ale určitě lze zmínit i další – například transformaci z jednoduchých podpůrných služeb, které mezinárodní firmy centralizovaly do Česka kvůli nízkým nákladům, na inovativní směr, jenž pomohl vybudovat renomé České republiky jako bezpečné a stabilní země zaměřené na kvalifikovanou práci s vysokou přidanou hodnotou.

Bavíme se o podnikových, zákaznických a IT službách. Proč ke členům ABSL patří i firmy z jiných segmentů?

Ano, ke členům patří firmy z různých oborů, například Siemens, Johnson & Johnson, Accenture, Microsoft, Rohlík, Doktoři bez hranic, SAP Services, Comdata. V podnikových službách ale vlastně ani nejde o to, ve kterém segmentu firmy působí, respektive jaký je koncový produkt či služba. Důležité jsou procesy, jež k nim vedou, a způsoby jejich zpracování.

Kam podnikové služby v ČR směřují, mají ještě vůbec potenciál k růstu? Ptám se zejména kvůli možnému nedostatku lidských zdrojů.

Potenciál k růstu zde samozřejmě ještě je – a nemalý. Jsme přesvědčeni o tom, že do roku 2025 se obor zařadí mezi nejdůležitější sektory české ekonomiky, a to jak z hlediska zaměstnanosti, tak i ekonomické výkonnosti. Předpokládáme, že v tu dobu bude ve více než 500 centrech podnikových, inovačních a IT služeb v České republice pracovat již 200 tisíc zaměstnanců. Nedostatek kvalifikovaných a jazykově vybavených místních lidí je samozřejmě komplikace, ale ne překážka.

Co je tedy z vašeho pohledu důležité pro další rozvoj?

V prvé řadě podpora vzdělávání v matematice, technických, IT oborech a jazycích, intenzívnější digitalizace státní správy a zjednodušení administrativy při zaměstnávání expertů z ciziny. Zároveň je z našeho pohledu zcela klíčové zůstat členem EU. Pokud by ČR nebyla členem Evropské unie a neměla by přístup na evropský trh, český sektor podnikových služeb by během několika let přestal prakticky existovat. Nadnárodní firmy by velice rychle přemístily svá centra do jiných evropských zemí.

Kromě své nové prezidentské role v rámci ABSL řídíte pražské centrum podnikových služeb pivovarnického giganta Anheuser-Busch InBev. Čím se zabývá?

V našem pražském centru pracuje přes 900 expertů na logistiku, nákup, HR, finance a zákaznický servis. Zaměřujeme se zejména na zefektivnění procesů pro celou skupinu AB InBev. Intenzívně se například věnujeme tvorbě prediktivních datových modelů. Ty vyvíjejí datoví vědci a odborníci na machine learning a předpovídají, co se stane prostřednictvím kombinace historických dat a do budoucna zaměřených algoritmů. Tato řešení přinášejí finanční výsledky přesahující desetinásobek investované hodnoty. V roce 2021 jsme tak řídili projekty, jež přinesly mateřské společnosti hodnotu v řádu miliónů dolarů.

Na co se chcete zaměřit jako nový prezident ABSL?

Určitě bych chtěl pomoci podpořit další růst a rozvoj oboru. Zaměřit bych se chtěl zejména na spolupráci s autoritami státní správy, protože si myslím, že si náš obor zaslouží větší pozornost, ale i na sdílení znalostí a zkušeností mezi členy a další transformaci a digitalizaci sektoru.


Jaromír Staroba (39) je prezidentem asociace ABSL a ředitelem pražského centra ABInBev Digital Hub, kde vede tým 900 expertů na logistiku, HR, finance a zákaznickou a digitální zkušenost.