.

. Zdroj: Maurice Ward Logistics, s.r.o.

Dotace pro firmy: 4 exkluzivní tipy, které neignorujte

Vybrali jsme pro vás 4 firemní dotace z EU. Základní podmínkou, přes kterou nejede vlak, je, aby se podpořený projekt realizoval mimo Prahu. S některými dotačními tipy mimo jiné zrekonstruujete provozovnu a brownfield!

Zatočte s vysokými účty

S dotačním programem Úspory energie můžete provozovnu zateplit a vyměnit v ní okna. Je možné i zmodernizovat osvětlení či zrekonstruovat rozvody elektřiny, plynu a tepla. Dokonce lze zrekonstruovat brownfield na nízkoenergetický podnikatelský objekt. Podporovaných projektů je přitom celá řada. Podpora se pohybuje od 500 tis. Kč do 200 mil. Kč.

Svezte se na vlně datových center

Cloudové služby hýbou světem. Vyvíjíte software, nebo vás láká vybudování vlastního datového centra? Toto vysoce perspektivní podnikání podporuje dotační program ICT a sdílené služby. Z až 30 mil. dotace uhradíte náklady na mzdy nových pracovníků, pořízení hardware a software, nájem kancelářských prostor, pozemků a budov. S dotací zaplatíte i za služby poradců a expertů.

Dotace na výzkum a vývoj

Potřebujete zrekonstruovat, nebo vybudovat výzkumné středisko, či prototypovou dílnu? S dotací Potenciál je přitom jedno, jestli se projekt bude realizovat ve stávajících prostorách, či v nově budovaných. Máte už tato střediska zařízená, ale hodila by se vám dotace na materiál a výzkumné pracovníky? Zajímejte se o program Aplikace.

 

Víte, že Operační program podnikání a inovace (OP PIK) v průběhu roku 2021 skončí? Pro období 2021–2027 ho nahradí Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Českým firmám se plánuje rozdělit bezmála 80 mld. Kč.

 

Maurice Ward Logistics nakoupil elektromobily díky EU

Maurice Ward Logistics, s.r.o. je celosvětovým poskytovatelem logistických služeb s pobočkami na území 25 evropských států. Společnost postupně obnovuje vozový park i s ohledem na životní prostředí a nové technologie a její projekt Nákup elektromobilů a nabíjecích stanic je spolufinancován OP PIK Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita IV. Výzva.

Společnost Maurice Ward Logistics, s.r.o. pořídila 7 elektromobilů a 2 nabíjecí stanice, aby šetrněji využívala energetické zdroje a podílela se tak na snížení uhlíkové stopy v rámci dopravy. Vedle tohoto ekologického dopadu společnost po 20 měsících provozu také hodnotí pozitivně i snížené náklady na provoz a údržbu vozidel. Společnost tímto krokem nepřispívá jenom k ochraně životního prostředí, ale také k osvětě veřejnosti o možnostech využívaní ekologické automobilové dopravy. Maximální uznatelné způsobilé výdaje činily 3 101 222 Kč a vyplacená dotace 1 705 672,10 Kč.

Dotační projekt se realizoval od února do září 2019.

. .