nahoru

Advokátka Slámová pro Reflex: Ať si užijí svou minutu slávy

Pavlína Wolfová13. srpna 2010 • 12:10
Advokátka Slámová pro Reflex: Ať si užijí svou minutu slávy
foto: internal

Zveřejňujeme kompletní vyjádření advokátky Jiřího Kajínka k věci nahrávek, které zveřejnil časopis Reflex - a které naznačují Kajínkovu nevinu.

 

Pánové Philipp Janýr a Lukáš Charvát ve shodě tvrdí, že vy jste byla první, komu nahrávky poskytli, a že jste nekonala. Nevědí údajně proč. Proč jste tedy hned nekonala?

Tvrzení pánů Charváta a Janýra je samozřejmě nepravdivé. Konala jsem ihned a plně v souladu s pokyny svého klienta. S panem Janýrem jsem nikdy o žádných nahrávkách nehovořila. V minulosti jsem od něj dostala pouze žádost (mailem), zda bych mu neposkytla stížnost, kterou jsme poslali k Evropskému soudu. Sdělila jsem mu, že bez souhlasu klienta mu nemohu nic zasílat. Následně mi přišla tato odpověď (zkopírováno i s chybami):

 

Vážená paní Slámová,

děkují Vám za rychlou odpověď a přeji Vám vše nejlepší a to především proto, že Vaši službu v případě pana Kajínka vnímám jako službu veřejnosti. Budu potěšen, když se Váš klient případně rozhodne, my stížnost poskytnout.

Pro Vaší informaci chci ještě dodat, že se snažím pomáhat panu Rostislavu Roztočilovy, … (poznámka redakce: Na žádost pana Janýra, abychom podrobnosti o Roztočilově kauze nezveřejnili, byla část e-mailu vyňata.)

Zdraví

Philipp Janýr

 

To bylo 21. 2. 2010. Další a poslední mail, který jsem od něj obdržela, byl ze dne 24. 3. 2010, který je tento (opět zkopírováno i s chybami):

 

Vážená pani Slámová,

pan Fíla mi dal svolení k zveřejnění scénáře k filmu „Prinicp K.“, přičemž obsah pojednává o panu Karásovy. Z medií jsem slyšel, že jste zastupovala pana Kajínka při uzavírání smlouvy s firmou pana Jakla. Je Vám známa skutečnost, která by mohla bránit zveřejnění uvedeného scénáře?

Zprostil Vás pan Kajínek vůči mně mlčenlivosti, tak aby bylo možné mi poskytnout důkazy, o které jsem Vás v posledním emailu žádal?

Zdraví

Philipp Janýr

 

Je tedy zřejmé, že pan Janýr se mnou nikdy o nahrávce nehovořil. Pokud jde o pana Charváta, tak od něj jsem si nahrávku vyžádala sama, neboť mi telefonoval, že se mu ozval zajímavý svědek. Když jsem si nahrávku poslechla, žádala jsem pana Charváta o zajištění hovoru s dotyčnou osobou. Následně, po nějaké době, se mi dotyčný ozval — ze skrytého čísla – a odmítal sdělit údaje ke své osobě. Zopakoval mi to, co sdělil panu Charvátovi na nahrávce. Když jsem mu sdělila, že je nutné toto stvrdit při svědecké výpovědi u soudu, odmítl to. Protože jsem však potřebovala další informace, které odmítal sdělit po telefonu, domluvili jsme se na osobní schůzce. Ve sjednaný den jsem přijela do Českých Budějovic, kde jsme se měli sejít. Bohužel se již neozval, a schůzka tedy neproběhla. O všem byl samozřejmě informován i klient — Jiří Kajínek –, se kterým konzultuji veškeré kroky v případu a jako advokát jsem povinna respektovat pouze jeho pokyny. Protože tedy svědectví dotyčné osoby zůstalo nepotvrzeno, čekala jsem, zda se opět neozve a nezmění svůj názor o odmítnutí jít svá slova stvrdit k soudu. Nestalo se tak. Přesto jsem zjišťovala, zda to, co dotyčný uvedl, může být samo o sobě důvodem pro povolení obnovy řízení, pokud by se například našly další osoby, s nimiž měl na odposleších pracovat a které by u soudu promluvit třeba mohly. Za tímto účelem jsem začala zjišťovat další informace. Ani to však bohužel nepřineslo žádný pozitivní výsledek. Panu Charvátovi jsem pak sdělila naše základní stanovisko a pouze některé skutečnosti mnou zjištěné s tím, že pokud by měly informace svědka sloužit k novému návrhu na obnovu řízení, musí být nejprve prokázáno, že odposlechy skutečně prováděny byly a dotyčná osoba by jejich obsah musela stvrdit u soudu, neboť s ohledem na dobu skartace již nebudou k dispozici. Protože jsme potřebovali čas na další ověření a panu Charvátovi jsem nemohla podat podrobné informace, protože bychom riskovali, že nezůstanou utajené (zjistila jsem totiž, že pan Charvát aktivně spolupracuje s panem Fílou, který byl ve sporu s Petrem Jáklem), sdělila jsem mu jen dílčí informace a že bez základního ověření zjištěného a bez výpovědi svědka u soudu je telefonát k ničemu, neboť ani jména, jež mi svědek uvedl, nic nového nepřinesla a to, co z nahrávky vyplývalo, k obnově řízení nestačí. Ve smyslu nabyté nedůvěry k panu Charvátovi probíhala v tomto smyslu i má komunikace s ním (pan Charvát zřejmě nedůvěru v jeho osobu vycítil), přičemž vedle toho jsem sama prováděla další šetření k nahrávce. Pan Charvát však informace o novém svědkovi následně bez dalšího předal panu Janýrovi, který podnět inspekci po dohodě s panem Charvátem podal. Inspekce následně pana Charváta navštívila a on mi sdělil i obsah jejich rozhovoru. V té době bylo šetření na počátku a bylo nutné vyčkat závěru inspekce a neohrozit jejich prověřování. Na to však bohužel pan Charvát s panem Janýrem nečekali a informaci o potenciálním svědkovi a šetření inspekce zveřejnili. Tím samozřejmě ohrozili jak šetření samotné, tak i případné důkazy, jež se mohly při šetření inspekce objevit. Bohužel ten svědek dosud nepožádal o zproštění mlčenlivosti, což je špatné a přičítám to právě tomu, že se informace o šetření inspekce, která měla zůstat před veřejností skryta, dostala masívně do médií.

 

Jak se díváte na aktivity výše zmíněných pánů? Jaké jsou podle vás jejich motivace, oba se shodují na tom, že jim jde o totéž, o co jde vám a Jiřímu Kajínkovi ...

Pokud by jim šlo o totéž, neohrozili by vyšetřování inspekce zveřejňováním informací před ukončením šetření a neohrozili by dotyčného potenciálního svědka rozesíláním nahrávky jeho rozhovoru do médií.

V této souvislosti odkazuji plně na vyjádření svého klienta, který pro Reflex k aktivitě zmíněných pánů uvedl následující:

 

„Titulky typu Policie znovu otevřela případ Kajínek jsou nesmyslné. Jistě už víte, že to neotevřela policie teď, ale že Inspekce ministra vnitra šetří souvislosti mého případu už od března. Je to dezinformace. Jestli policie něco otevře, anebo inspekce šetří, v tom je zásadní rozdíl! Teprve až případný závěr ze šetření inspekce by znovu znamenal ,otevření‘ případu. Ta informace neměla být zveřejněna dříve, než budou závěry, o tom jsem osobně přesvědčen. Je to tak, že někteří lidé své osobní ambice vydávají za argumenty, že pomáhají druhým, pravdě a spravedlnosti, dělají si reklamu. Možná se cítí nesebevědomí, nedocenění a rádi by si užili svoji chvilku slávy. Tak jim to dopřejme!“

 

Stejně tak já přeji oběma pánům, nechť si chvilku své slávy užijí. Byla bych však ráda, aby to nepoškozovalo Jiřího Kajínka. Pan Janýr si naštěstí za oběť svých útoků zatím vybral pouze mě, ne přímo Jiřího.

 

Jak se k webovým aktivitám pana Charváta a právním aktivitám pana Janýra staví pan Kajínek?

Na to je nejlepší zeptat se Jiřího.

 

Má k nim nějaký osobní vztah? Pan Charvát tvrdí, že nemá zájem se s panem Kajínkem setkat, jelikož se nechce citově angažovat, že mu jde o spravedlnost …  Co vy na to?

Jediné, co na to mohu říct, že pan Kajínek nikdy pana Charváta nepozval na návštěvu. Možná že se tím cítí být pan Charvát dotčen ...

 

Kdy jste spolu s Jiřím naposledy mluvili a jak vnímá celou tu situaci, která právě kolem něj díky filmu a zprávám o novém šetření inspekce je?

S Jiřím jsem hovořila minulý týden. Je rád, že film, který pan Janýr s panem Fílou kritizují, přinesl nové možnosti v jeho případu. Dokonce jsme získali další důkazy, jež by mohly pomoci k podání nového návrhu na obnovu řízení. Pokud jde o šetření inspekce, je Jiří rozladěn tím, že tato informace byla panem Janýrem masívně zveřejněna před ukončením šetření.


Podaří se tentokrát obnovit proces? Kolikrát jste se o to už snažila?

Návrh na obnovu řízení jsme podali pouze jednou. U soudu bylo předloženo přes třicet nových důkazů a skutečností. Návrh byl přesto zamítnut. Nyní doufáme, že v průběhu několika příštích měsíců se podaří návrh podat znovu. Chceme však vyčkat i závěru šetření Inspekce ministra vnitra, neboť čím více nových skutečností bude, tím lépe. Jde o život člověka, Jiřího Kajínka, protože ten, jaký nyní má, není k žití. Tohle by si měl uvědomit každý, kdo chce skutečně Jiřímu pomoci.

 

Pro odpověď Lukáše Charváta a Philippa Janýra advokátce Kláře Slámové sledujte Reflex.cz. (Všechny reakce uvádíme v plném znění tak, jak přišly dnes dopoledne do redakce Reflexu).Diskuse ke článku