Pláž Tsampika

Pláž Tsampika Zdroj: Lukáš Lhoťan

Pozůstatky akropole Lindu na Rhodosu
2
Fotogalerie

Kam vyrazit, až se začne cestovat? Rhodos nabízí nádherné pláže i starobylou akropoli

Pokud uvažujete, kam vyrazit, až se uvolní omezení cestování, tak bych pro vás měl jeden zajímavý tip, který je vhodný hlavně pro víkendové turisty. Doporučil bych totiž řecký ostrov Rhodos, který je ideální pro odpočinkovou pěší turistiku. Ostrov má bohatou historii a naleznete zde mnoho hradů a archeologických nalezišť starých několik tisíciletí. Kdybyste měli zájem, můžete se vydat pravidelnou lodní linkou na nedaleké turecké pobřeží do oblasti turistických letovisek Fethiye a Marmaris.

Během svého pobytu na Rhodosu jsem byl ubytován v městečku Archangelos, což je nějakých 30 kilometrů od hlavního města ostrova nesoucího stejné jméno jako samotný ostrov – Rhodos. Z Archangelu jsem druhý den po příletu vyrazil na výlet do proslaveného městečka Lindos, což je historické místo s citadelou zhruba 50 kilometrů od hlavního města Rhodosu.

Městečko Lindos s akropoli

Protože Archangelos leží na trase linkových autobusů rhodské autobusové dopravy, zvolil jsem cestu hromadnou opravou, která do Lindu přes den jezdí každou hodinu. Autobus zastavuje na parkovišti ve svahu nad městečkem; do městečka jsem se vydal po cestě, která vede po svahu dolů do úzkých uliček města pod citadelou. Nejprve jsem si prohlédl městečko s jeho úzkými uličkami a nepřeberným množstvím obchůdků a prošel jsem se až k pozůstatkům antického divadla ve svahu pod citadelou.

Poté jsem se vrátil zpět městečkem k cestě vedoucí až nahoru k citadele. Během chůze je možné pozorovat nádherný výhled na zátoku s pláží na okraji městečka Lindos. Před vstupem do samotné citadely je schodiště, u jehož spodní části je možné spatřit ve skále vytesaný reliéf rhodské válečné lodě; reliéf se datuje do roku 180 př. n. l. O podobě reliéfů a jeho autorech je možné v různých průvodcích najít velmi protichůdné informace. Zdá se, že reliéf byl asi součástí pomníku na oslavu jednoho z námořních vítězství rhodského námořnictva.

Když vystoupáte po schodech do brán citadely, dostanete se zároveň na původní starodávnou akropoli. Kdo by nechtěl jít na akropoli pěšky, tak proslavené je využití oslíků v Lindu pro dopravu turistů na vrchol citadely. V citadele naleznete pozůstatky chrámu Atheny Lindie, což je chrám vybudovaný nejspíše nad kultovním místem místní bohyně. Vznik chrámu se odhaduje na dobu 6. století před. n. l. Na konci 4. století n. l. byl chrám zrušen během pronásledování nekřesťanských náboženství v Římské říši.

Dále na akropoli nalezneme i pozůstatky křesťanského chrámu z 12. či 13. století, pozůstatky římského chrámu apod. Z vrcholu citadely je panoramatický výhled do okolí a pod citadelou se nachází i malá zátoka svatého Pavla, kde se podle místní pověsti skryl apoštol Pavel během mořské bouře. Akropole postupně sloužila i jako pevnost za vlády Byzantinců, rytířského řádu Johanitů (kteří na místě akropole vybudovali mohutnou pevnost na ochranu před útoky osmanských muslimů) a následně po dobytí ostrova Rhodos zde vznikla osmanská pevnost. Na počátku 20. století bylo místo citadely a akropole dosti nešetrně restaurováno Italy, kteří v roce 1912 získali ostrov Rhodos do správy.

Kult Athény byl v Lindu významným regionálním kultem a římský sofista Philostratus z Lemnos (také zvaný Philostratus starší) o kultu Athény na ostrově Rhodos píše: „Narození Athény (…) Dva národy, Athéňané a Rhoďané, muži [zrození z moře] a muži zrození ze země, již Athéně obětují [v den jejího narození] na akropolích dvou měst, jedné na zemi a jedné na moři. Ti první nabízejí oběti bez ohně, jež jsou neúplné, ale obyvatelé Athén nabízejí oheň, jak vidíte v dáli, a vůni spáleného masa. Kouř je prezentován jako voňavý, stoupající s vůní obětí. Proto přišla bohyně k Athéňanům jako k mužům mimořádné moudrosti, kteří přinášejí výtečné oběti. Jak však bylo řečeno, pro Rhoďany z nebe teklo zlato a zaplnilo jejich domy a úzké uličky, když Zeus způsobil, že se nad nimi protrhl mrak, protože i oni dbali Athény. Na jejich akropoli také stojí bůh Plútos, který je zobrazen jako okřídlená bytost, která sestoupila z mraků, a jako zlatý kvůli látce, ve které byl zjeven.“

Po sestoupení z citadely se ještě můžete vydat směrem k pláži Vlicha a kolem ní jít na druhou stranu zátoky, kde jsou archeologická naleziště s hrobkou; je zde i panoramatický výhled do okolí. Cestou na pláž minete také místo s troskami původně muslimského hřbitova, který zde nejspíše zůstal po tureckých muslimech vyhnaných do Turecka na počátku 20. století. Jinak jsem nenalezl žádné zmínky, že by dnes v Lindu nějací muslimové žili. Jistou zajímavostí je také skutečnost, že v městečku Lindos se natáčely i některé scény ze slavného válečného americko-britského filmu Děla z Navarone, v němž hrál například držitel filmového Oscara Anthony Quinn. V úzkých uličkách městečka taktéž naleznete množství restaurací a kaváren, kde si můžete odpočinout a nasávat příjemnou atmosféru městečka Lindos.

K Lindu bych ještě dodal, že je to město původně založené jedním z helénských kmenů zvaném Dórové zhruba v 10. století před n. l. Zakladatelem města má být mýtický král Tlepolemus, který se účastnil i bojů v Trojské válce. Lindos byl významným obchodním centrem, kde se setkávali obchodnici z Řecka s fénickými obchodníky. Lindos je také známý jako rodiště autora Rhodského kolosu – Chárése z Lindu, a jednoho ze sedmi uznávaných mudrců starověku – Kleobúla z Lindu.

Řecký historik a filozof Díogenés Laertios připisuje Kleobúlovi verše na hrobě frýgijského krále Midase:

„Jsem nestoudná dívka ležící zde

Na hrobě Midase. A tak dlouho,

Jak poteče voda, stromy se budou zelenat listovím,

Slunce bude svítit a stříbrný měsíc bude přibývat,

Dokud budou řeky téct a vlny burácet,

Tak dlouho budu na této tolik oplakávané hrobce.

Řekněte kolemjdoucím: ‚Tady leží pohřben Midas.“

Jako mudrc proslul Kleobúlos také například různými radami o správném životě. Například radil: „Míra je nejlepší. Je třeba ctít otce, ochotně naslouchat a ne mnoho tlachat, nenávidět bezpráví, zachovávat zbožnost, občanům radit co nejlépe, ovládat rozkoš, nedělat nic násilím, vychovávat děti, odklízet sváry, odpůrce lidu pokládat za nepřítele, brát si ženu z rovných, neboť vezmeš-li si ji z mocnějších, dostaneš pány, ne příbuzné.“ (Citováno podle překladu Karla Svobody, Zlomky předsokratovských myslitelů.)

Pláž Tsampika

Na ostrově Rhodos je velké množství různých pláží, ale asi jedna z nejznámějších je pláž Tsampika, která se nachází mezi městy Archangelos a Afantou (přesněji mezi letovisky Kolymbia a Stegna). Jde o jemně písčitou pláž, k níž se dá pohodlně dojet i automobilem. Pláž ocení hlavně rodiny s dětmi, protože je tam na jedné straně mírný sestup do moře. V okolí se nachází i mnoho barů a restaurací. Nad pláží na kopci leží klášter Panny Marie z Tsampiky, ke kterému vykonávají náboženské poutě ženy, které chtějí otěhotnět a nemohou.

Hrad Feraklos

Mezi další zajímavá místa k výletům na Rhodosu doporučuji trosky pevnosti Feraklos u vesnice Charki. Trosky se nacházejí na strmém kopci nad zátokou a vesnicí a je z nich impozantní výhled do širokého okolí. Hrad byl původně postaven v dobách Byzantské říše a přestavěn Řádem rytířů svatého Jana. Muslimská Osmanská říše jej dobyla v roce 1523 až po dobytí města Rhodos, a od té doby zůstal hrad v troskách.

Akropole Ialylos

Na druhé straně ostrova Rhodos nedaleko hlavního města Rhodos leží akropole v městě Ialylos patřící mezi tři nejvýznamnější starověká místa ostrova. Osobně jsem se vydal k akropoli pěšky z města Ialylos, kam jsem dorazil z města Rhodos autobusem. Výstup k akropoli vede po cestě v strmém svahu a těsně před vrcholem se nachází trosky vojenských pozorovatelen, které z vrcholu umožňují výhled do širokého okolí s pobřežními plážemi. Samotný kopec, na kterém akropole leží, se dnes jmenuje Filerimos – což je jméno, které dostal v době Byzantské říše.

Na vrcholu kopce se nachází nálezy trosek byzantského kostela, chrámu Athény Polias, kostel Ai-Yorgis Chostos s malbami z 15. století n. l. a pozůstatky opevnění. Nachází se zde také budova pro poutníky a klášter z 10. století n. l. Na jedné straně kopce je také umístěn velký kříž s vyhlídkou. Celkově doporučuji toto místo navštívit, i pokud vás nezajímá historie vykopávky, protože z vrcholu kopce je opravdu nádherný výhled do širokého okolí.

Z osobní zkušenosti mohu říci, že ostrov Rhodos nabízí nenáročnou a příjemnou dovolenou, kdy se bez větší námahy můžete pokochat středomořskou krajinou, památkami nebo jen tak lenošit u moře.