Sekta raeliánů

Nepříliš známá sekta raeliánů údajně naklonovala prvního člověka. Tato zpráva vzbudila před časem celosvětovou pozornost. A jako by to nestačilo, po několika dnech se prý jinému homosexuálnímu páru narodilo další klonované dítě z líhně raeliánů. Takové "úspěchy" vyvolaly samozřejmě okamžité pochybnosti. Celou věcí se začala zabývat i seriózní média a politici všech světových mocností od Spojených států po představitele Evropské unie.

Pokud se nakonec prokáže, že šlo o pouhý bluf,zapíše se tato událost do dějin jako jeden z nejlepších příkladů public relations: raeliáni získali zdarma nebývalou publicitu, jež jim přiláká nové věřící i další zákazníky do jejich podniku Clonaid. Přitom se ani nechce věřit, že by většina obyvatel západních zemí brala vážně tvrzení o klonování člověka z úst lidí, kteří až dosud neprokázali na tomto poli žádné úspěchy,žijí podle hesla užívej si, co můžeš a jsou prý ve spojení s malými nazelenalými mimozemšťany.

Foto
NÁVŠTĚVA
Dějiny raeliánů začaly oficiálně ráno 13. prosince 1973. Sedmadvacetiletý francouzský sportovní novinář Claude V orilhon, ženatý otec dvou dětí, se šel proběhnout k sopečným vrcholům nad jihofrancouzským městem Clermont-Ferrand. V létě se tu procházel celkem často, ale jeho zimní výlet byl dost neobvyklý.V mlze náhle spatřil blikající červené světlo, ale neslyšel žádný zvuk. Nakonec prý uviděl létající talíř,který přistál a z jeho útrob vystoupil mimozemšťan. Své setkání popisuje Vorilhon takto: "Objevila se dvě chodidla a potom dvě nohy,což mě trochu upokojilo,protože to naznačovalo setkání s člověkem. Bytost, kterou jsem nejprve považoval za dítě, se nakonec objevila celá. Sestoupila po schůdcích létajícího talíře a zamířila přímo ke mně. Tehdy jsem si uvědomil, že ačkoli je to vysoké jen metr dvacet, nejde o dítě. Tvor měl mírně šikmé oči, dlouhé černé vlasy a krátkou černou bradku. Měl na sobě zelenou kombinézu, která zahalovala celé tělo, a přestože se zdálo,že hlavu nemá chráněnou, obklopoval ji jakýsi světelný kruh, jako by se vzduch kolem jeho tváře třepotal a chvěl, jako by to byl neviditelný štít, jemná, sotva viditelná vzduchová bublina. Pokožku měl bílou se zelenavým nádechem, jaký mívají nemocní lidé."
Po celých šest dní se pak Claude Vorilhon, jemuž dal mimozemšťan nové jméno Rael, scházel se svým vesmírným přítelem. Ten m u sdělil "pravdu" o tom, že právě mimozemšťané přetvořili naši planetu tak, abychom na ní mohli žít, a vytvořili také všec ny rostliny,zvířata i lidi. Život vznikl uměle prostřednictvím klonování před pětadvaceti tisíci lety.Jednotlivé lidské rasy jsou výsledkem soutěžení různých týmů vědců, kteří chtěli vytvořit co nejlepšího člověka. Jako mimořádně zdatná rasa byli prý ve výroční soutěži tvůrců klonů oceněni staří Izraelité, od čehož právem vyvozují svůj nárok označovat se za "vyvolený národ". Vědci mezi sebou měli i umělce, kteří jim pomáhali navrhovat co nejkrásnější živočich y a co nejvoňavější květiny,jež nemají v ekosystém u žádný jiný význam než být potěšením pro oči. Evoluce neexistuje, jde jen o připomínku toho, jak vědci pracovali od výroby nejjednodušších organismů po ty složité. Draci a rozličné druhy dinosaurů, jež vyhynuly,byli výsledkem práce špatných stvořitelů. Jeden z nich byl mimořádným pokušitelem a jmenoval se Satan. Vesmířané i nadále navštěvují naši planetu, a dokonce ji mají pod jakýmsi dozorem. Uměle přivádějí na svět zakladatele různých náboženství a také celá bible
Foto
je jen svědectvím o nich, byť zmateným a zatměným. Hebrejský název Boha Elohim je prý chybnou interpretací. Podle raeliánů jde o slovo znamenající v množném čísle "ti, kteří přicházejí z nebes" .Vesmířané se také nechávají uctívat jako starozákonní Bůh, poněvadž chtějí přesvědčit pochybovače na své vlastní planetě, že jejich klonované výtvory jim nejsou nebezpečné a neskonale milují své stvořitele.
Vorilhonovi toto tajemství sdělují proto, že pochází z Francie, země, kde se zrodila demokracie a vůbec je otevřena novým myšlenkám. Navíc je Vorilhon inteligentní a nepříliš nábožensky nebo protinábožensky založený.Jeho matka je katolička, otec židovského vyznání, ideálně tudíž spojuje "dvě důležité náboženské pospolitosti světa" .Ufoni sledovali Vorilhona již od narození a jako zvláště výhodné shledali, že se narodil v roce po výbuchu první atomové pumy.Z výše uvedených důvodů ho pověřují hlásáním "pravdy". Až dojdou k závěru, že jim nejsme nebezpeční, a zároveň pro ně bude vybudována ambasáda na neutrální půdě, kde mohou bez obav přistát a žít, vrátí se zpět na Zemi a podělí se s námi o svoje úžasné technické poznatky.

UŽÍVEJ SEXU
Vorilhon, teď již pod jménem Rael, skutečně založil celosvětové raeliánské hnutí a vydal celou řadu knih o svých stycích s mimozemšťany - mj. Co mi řekl mimozemšťan, Mimozemšťané mě zavedli na svoji planetu, Přivítejme naše otce z vesmíru, Smyslová meditace a géniokracie či Ano klonování člověka. Oficiálně je hlavní sídlo sekty v Ženevě, ale sám Vorilhon bydlí v Kanadě v malém městečku Valcourt severovýchodně od Montrealu. Hnutí zde bylo uznáno za církev a požívá tak příslušných zákonných výhod. Raeliáni otevřeli ve Valcourtu tematický park UFOland ,v němž mimo jiné vystavují repliku mimozemského létajícího talíře a gigantický model DNA. Jejich místní základna slouží zároveň jako úřední budova, "světové velvyslanectví " raeliánů a shromaždiště pro přednášky a meditace.
Foto
Sekta si vytvořila vlastní strukturu, na jejímž vrcholu je přirozeně Vorilhon-Rael označovaný jako vůdce průvodců .Následují biskupové a vůdci nebo průvodci (guides), jakási obdoba kněží či starších. Rael vybírá od svých příznivců dobrovolné příspěvky na svoji misi a stavbu velvyslanectví pro ufony.T o má údajně stát dvacet miliónů amerických dolarů a sekta už má pohromadě sedmdesát procent potřebných prostředků.
Podle oficiálních údajů mají raeliáni okolo 55 000 členů v pětaosmdesáti zemích světa. Nezávislí odborníci hovoří o dvaceti až třiceti tisících členech. Většina z nich je z Francie, frankofonní části Kanady,Spojených států a Japonska. Sám V orilhon opatrně dodává, že jen deset procent jeho následovníků je aktivními členy hnutí. Podle Martina I., oficiálního představitele raeliánského hnutí na Slovensku, je v SR momentálně pět členů a deset sympatizantů. Oficiální zastoupení sekty v České republice neexistuje, ale se slovenskou odnoží je v kontaktu šest místních příznivců mimozemšťanů.
Raeliáni pěstují takzvané smyslové meditace a další cvičení, která jim mají umožnit rozvinout potenciál a telepaticky se spojit s mimozemšťany. Každoročně probíhají semináře probuzení a semináře vůdců na čtyřech kontinentech, dále přednášky,meditace a podobně. Účast na dvoutýdenním semináři stojí obvykle kolem osmi tisíc korun. Místní semináře jsou kratší a levnější, vstupné se vybírá i na některé přednášky. Největší ohlas tisku vzbudily právě smyslové meditace. Dochází při nich k dotykům a "masážím", jež mají probudit zvýšenou citlivost smyslů. Takové meditace přerůstají často do erotického osahávání a dalších sexuálních praktik. Představitelé sekty tvrdí, že meditace rozhodně nejsou na sexu postaveny,nicméně seance se zaměřením na autoerotiku či sexuální styk s ostatními jsou doporučovány.Raeliáni totiž tvrdí, že život je třeba prožít co nejpříjemněji. Jeho smyslem je co nejvíce si užíva t. Propagují proto absolutní svobodu v sexuálních vztazích. Pokud tím není omezena svoboda druhých, doporučují vyhledáva t jakékoliv potěšení s libovolným počtem partnerů bez ohledu na jejich pohlaví. Existují zde samozřejmě i "sňatky" v jakékoliv konfiguraci, ale pokud takový svazek jednomu z partnerů nevyhovuje, má možnost jednoduše z něj odejít. Není tak divu, že právě sexuální téma přitahuje v souvislosti s raeliány pozornost bulvárního tisku, který si například smlsnul na kanadském semináři sekty o masturbaci.
Původně nepřímo prostřednictvím Vorilhona či jeho zástupců - a nyní už i přímo skrze smyslovou meditaci - je prý možné navázat styk s mimozemšťany a doufat, že člověk bude vybrán, aby se stal prostřednictvím své genetické kopie nesmrtelným a po smrti byl mimozemšťany vědeckými metodami vzkříšen. Vorilhon je momentálně ve spojení s ufony telepaticky,přičemž mu jeho vlasy a vousy slouží jako antény.V roce 1998 oznámil, že se vesmířané brzy vrátí na Zemi, a vytvořil z hezkých a mladých příslušnic sekty Řád andělů .Členky tohoto řádu mají poskytnout "komplexní služby" mimozemšťanům, kteří přiletí na Zemi. Podle časopisu Sceptical Inquirer, specializovaného na odhalování paranormálních jevů, byla také vybrána skupina děvčat, jež se chtějí sexuálně stýkat pouze s vesmířany a jejich proroky v čele s Vorilhonem. Část těchto žen se má stát nositelkami klonovaných dětí.

Foto
KOŘENY
Vzhledem ke svému kontroverznímu vystupování se raeliáni nevyhnuli několika soudním sporům a veřejnému obviňování z pedofilie. Martin I., zástupce hnutí na Slovensku, k tomu říká: "Toto obvinění pramení z naší filozofie. Uznáváme volnou lásku stejně jako svobodnou vůli každého jednotlivce. Jsme proti jakémukoli násilí a pedofilii. Založili jsme webovou stránku proti zneužívání dětí například katolickými kněžími." I děti mají totiž podle raeliánů nárok na svoje potěšení a je potřeba je naučit, jak toho - například onanií - dosáhnout. Zároveň ale celý případ ilustruje přístup raeliánů k ostatním náboženstvím. Raeliáni podle svého vlastního vyjádření respektují ostatní systémy víry,ale přesto neváhají začít s akcemi, které mohou přivést do jejich stáda další věřící, nebo jim alespoň zajistit náležitou publicitu. Raeliánské hnutí například v červenci loňského roku po skandálu s pedofilními katolickými kněžími v USA vyzvalo katolické věřící k vystoupení z církve a nepřímo i k přestupu k raeliánství. Raeliáni se ale dostali do přímé konfrontace s katolickou církví již dříve. Když vedení církevní školy v kanadském Montrealu zakázalo v listopadu 1992 instalaci automatů na kondomy ve školní budově, příslušníci hnutí zahájili "operaci Kondom" a vydali se rozdávat pánskou ochranu mezi studenty.Sem tam k tomu přibalili i letáček svého hnutí. Americký pravicový konzerva tivní časopis Commentary označil raeliány za "liberální šílence" a "děti, pokud ne klony levice". Upozorňuje na jejich snahu o zajištění sociálních jistot, anulaci větší části dědického práva, vytvoření celosvětové vlády,a zejména snahu o rozbití společenského uznání normální rodiny.Raeliáni dokonce parafrázují univerzální Deklaraci lidských práv OSN ve smyslu nároku na absolutní sexuální svobodu pro dospělé včetně polygamních sňatků. Využívají také strachu z atomové války a jejích následků a angažují se v oblasti odzbrojení, jedné z tradičních domén části západní levice. Na druhou stranu raeliáni čerpají i z opačného pólu, když přebírají "důkazy" ultrakonzerva tivních vykladačů bible trvajících na stvoření všeho živého a popírajících darwinovskou evoluci. Také snaha po zavedení vlády schopných a inteligentních, jimž to kazí prohnilí demokraté, pochází z pokladnice extrémních hnutí na pravici i na levici.

NEJLEPŠÍ MARKETINGOVÝ TRIK
V únoru 1997 založil Vorilhon-Rael společnost Clonaid s cílem vytvořit techniku pro klonování lidských bytostí. Společnost nabízí na svých internetových stránkách služby neplodným a homosexuálním párům, uchovávání vzorků buněk lidí pro budoucí sebeklonování za dva tisíce dolarů ročně, lidská vajíčka dle katalogu dárkyň za pět tisíc dolarů plus poplatek za implantaci, klonování domácích zvířátek nebo vytvoření "vašeho vlastního genetického opravného nástroje" (neboli uchování lidských buněk pro případné budoucí pěstování vlastních náhradních orgánů). Ředitelkou společnosti je francouzská chemička a
Foto
biskupka raeliánské církve Brigitte Boisseliová. S ní dle jejích vlastních slov pracuje na projektu klonování člověka několik odborníků na biochemii a medicínu. Počet zaměstnanců není jasný,ale zpočátku šlo pouze o tři lidi, z nichž jen jeden pracoval pro firmu na plný úvazek. Jasné není ani sídlo podniku. Boisseliová prohlásila, že základna Clonaidu není na Bahamách, ale v USA, i když internetové stránky podniku tvrdí, že pokusné aktivity byly v létě 2001 přeneseny ze Spojených států do jiné země. První finanční injekci, zhruba půl miliónu dolarů, získal Clonaid podle The New York Times Magazine od amerického rodičovského páru, kterému zemřel desetiměsíční syn na následky banální operace. Rodiče se proto obrátili na raeliány,aby jim vytvořili repliku jejich zemřelého potomka. Na celé věci je kuriózní to, že jde o zdravý pár kolem třiceti let, který již má dvě děti a může mít přirozenou cestou další vlastní potomky. Rodiče ovšem požadují klonované "dvojče"! Koncem prosince 2002 se firmě údajně podařilo přivést na svět první klonované dítě, pojmenované - jak jinak - Eva, a několik dní poté se měl narodit lesbickému páru další uměle vytvořený potomek. Odborníci z oblasti genetiky a lékařství o tom pochybují. Pravda by se dala odhalit rychlým a jednoduchým testem, ale rodiče prý takový test z obav před odebráním dítěte a v zájmu zachování anonymity odmítají. U jednoho amerického soudu se skutečně již objevil návrh na odebrání dítěte "rodičům" a stanovení opatrovníka, který se opírá o jednoduché argumenty: Klonování savců, počítaje v to i člověka, není totiž vůbec jednoduché a pravděpodobnost narození zdravého tvora je nevelká. I v případě, že dojde k narození živého mláděte, bude tento živočich ve většině případů trpět různými změnami a vrozenými nemocemi. Pokud jsou rodiče tak nezodpovědní, že si zahrávají s možností ublížit svému dítěti ještě před narozením díky "nepřirozenému" způsobu jeho stvoření, mohou se snad potom o ně dobře postarat!? Na to odpovídají raeliáni argumentem, že mají vyvinuté prenatální testy, které snadno zjistí případné deformace, a v takovém případě přikročí k potratu. Boisseliová tvrdí, že Clonaid dosáhl dosud nevídané úspěšnosti, ale i tak je pravděpodobné, že u téměř tří čtvrtin pokusů o oplodnění dojde k samovolnému potratu nebo bude plod poškozen a bude muset dojít k umělému vyvolání potratu.

VĚŘIT NEUVĚŘITELNÉMU
Hlavním problémem celého případu ale je, proč jsou vlastně seriózní novináři a politici ochotni se vážně a rozsáhle zabývat nepravděpodobnou zprávou o vyklonování lidského jedince maličkou firmou řízenou obskurní sektou. Důvodem je, že zpráva skvěle splnila očekávání veřejnosti rozrušené novými objevy v oblasti biologického výzkumu a politici vycítili, že veřejnost znepokojená dlouhým odkládáním vážné debaty o etice nových biotechnologií žádá razantní vyjádření. Média vyvolala již předem dojem, že úspěch "výroby" klonovaného člověka je na dosah, a snaha o vytvoření co nejzábavnějšího, a hlavně aktuálního zpravodajství vedla zase k tomu, že i seriózní tisk komentuje "průlomy" na poli vědy bez předchozího ověřování a pochopení všech nuancí problém u. Není to úplně nový jev.Před více než deseti lety se na první stránky novin dostal objev studené jaderné fúze, k němuž vůbec nedošlo, o pár let později byly oslavovány neexistující "úspěch y" při pokusech s transplantacemi u myší a nedávno došlo k odhalení několika vymyšlených výsledků při zkoumání supravodivosti materiálů. Pozornost zpočátku nevzbudila ani podivná "ideologie" raeliánů. Když vysvětlují všechny zázraky tak "vědecky", proč by vlastně nemohli oni sami dělat "zázraky" prostřednictvím vědy?