Aštar Šeran

Češi nemají Star Wars, ale mají svého ing. Bendu a jeho Aštara Šerana, velitele vesmírné flotily, který upřímně miluje český národ a chce mu pomoci Láskou a Evakuací. Český národe, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily ze stanice Share, Vám přeje, abyste se stal vůdčím národem, neboť Vaše vibrace a Vaše duchovní úroveň se nyní nacházejí nejvýše na této planetě Zemi. Ing. Benda jménem českého národa odpovídá: Milý Aštare, vřele Vám děkuji za toto sdělení i poselství českému lidu. Za to Vás opravdu miluji.

17. 2. 2003 - Vrchní soud v Olomouci poslal devatenáctiletého mladíka na 11 a půl roku do vězení za vraždu tety,která jej vychovala. Tvrdil, že je agentem mimozemské civilizace a teta patřila k nepřátelské vesmírné frakci.

6. 3. 2003 - Na Václavském náměstí se upálil devatenáctiletý mladík, který v dopise na rozloučenou píše, že celý svět je ovládán Satanem, a doporučuje věnovat pozornost (mj.) stránkám tzv.Vesmírných lidí.

Foto
AŠTAR NA SCÉNĚ - OČISTNÉ UDÁLOSTI

Upřímně Vás zdravím já, Aštar,velitel Velké vesmírné flotily.Jak jsem Vás již mnohokrát informoval, právě probíhají očistné procesy planety Země. Dvojče WTC v N.Y. bylo jeden z největších hrubovibračních zářičů na planetě Zemi. Nikdo z Vás si nedovede představit, kolik negativních myšlenek a energií vyzářila posádka tohoto ,Titaniku` za 28 let své existence a kolik hoře způsobila jiným lidem a samotné planetě Zemi. // To neznamená, že ti, co fyzicky zlikvidovali toto hrubovibrační centrum, jsou ,svatí` a vedeni Světlem. Platí známé pravidlo - Temnota se sama zničí. Ano,po té akci Temných sil se již nikdo z těch, co porušují Boží řád, nebude cítit bezpečný nikde. Toto Aštarovo poselství o "Očistné události" z 11. 9. 2001 přijal ing. Benda 14. 9. 2001 v České Lípě. Týž ing. Benda píše v dopise prezidentu Havlovi (19. 9. 2001): Vyjadřuji hlubokou soustrast nad neštěstím a zmařenými životy tisíců lidí, kterým posílám lásku a dobro.Máme dostatek informací o těchto událostech, víme, že to je jen začátek toho,co má přijít díky nevědomosti současného lidstva. Proto budou následovat další události, na které nás naši Vesmírní přátelé již dlouho upozorňují.
Ivo A. Benda (původem z České Lípy,povoláním technik) je a není obyčejný člověk - je to kontaktér mimozemských civilizací. Jeho posláním je propagace Vesmírné lásky, produkce aštarovské literatury,distribuce letáků. Pořádá přednášky po celých Čechách; absolvoval jich více než 180 - sám účast odhaduje na 12 000 lidí. Veřejně působí od poloviny devadesátých let, v roce 1998 vydal knihu Rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru.
Foto
Benda je celkem rozumně vypadající pán, který se umí vyjadřovat a věří tomu, o čem mluví. Kromě toho, že objíždí vlast, produkuje vlastní internetové stránky a oslovuje prezidenty,a především čile komunikuje s celým vesmírem, jehož "autorizovaným" představitelem a mluvčím se stal jeho osobní přítel, krásná a zářící bytost jménem Aštar Šeran.
Kdo je Aštar Šeran? Mnozí z vás možná našli ve schránce leták: vlevo obrázek létajícího talíře, vpravo portrét zlatovlasého mladíka, vyhlížejícího jako hybridní klon mladého Jeana Maraise, Ježíše a Spocka ze StarTreku. To je On, velitel Velké vesmírné flotily,který má na starost Zemi, a nás Čechy především.
Ivovi Bendovi, jak uvádí ve své knize, se Aštar Šeran poprvé ozval počátkem devadesátých let. Bylo to ve vlaku Českých drah (jako později tolikrát). Ing. Ivo Benda se vracel z práce. Milý Ivo,upřímně Tě zdravím já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.Vím, že jsi nyní ve vlaku. Tento týden se událo zde, ve vesmíru, mnoho důležitých věcí. Byli zde shromážděni velitelé mnoha flotil, kteří sem přiletěli, abychom si vyměnili informace o sobě, o tobě a této planetě Zemi a byli připraveni na záchranné práce. Benda se záhy dozvěděl, že Aštar Šeran byl osobně účasten i prvního jednání Vesmířanů (Plejáďanů) se zástupci americké vlády na letecké základně Edwards. První nabídka na spolupráci Vesmířanů s lidmi byla učiněna prezidentu Trumanovi již 16. 10. 1949! Byla však odmítnuta. Při první návštěvě v USA nás bylo celkem šest lodí se 16 členy posádky,na návštěvě v SSSR to byly tři lodě s osmi členy posádky.Podobnou nabídku jsme učinili Josifu Stalinovi 13. 11. 1949 na letecké základně Vnukovo u Moskvy. Také Stalin pomoc aštarovců odmítl. Teprve inženýr z České Lípy a o dekádu dříve švýcarský podnikatel E. Meier dokázali Vesmířanům z Plejád popřát sluchu.

Foto
AŠTAROVA VESMÍRNÁ FLOTILA - EVAKUACE

Je 23. 11. 1997, 18.30. Ivo Benda právě sedí ve vlaku Velký Osek-Vlkava. Velitel hvězdné flotily Aštar Šeran vstupuje českém u kontaktérovi do vědomí a hlásí: Milý Ivo, zdravím Tě. Mám pro Tebe další nové zprávy: Dnes se v okolí Země rozmístily základní evakuační lodě, pro případ ohrožení lidstva. Blíží se den katastrofy. Máme připraveno několik set tisíc lodí pro evakuaci asi jedné miliardy lidí. Tyto lodě jsou rozmístěny mezi ,evakuačními sektory`. V této chvíli budujeme ,evakuační koridory`.
10. 8. `99 v osm hodin ráno přijal ing. Benda Aštarovo hlášení, že se blíží evakuace asi 500 tisíc obyvatel z Čech (z celé planety pouhých 30 miliónů). Aštar připomíná, že kolem třetí hodiny ranní viděl světla a slyšel hluk jedné lodi z Kahunovy flotily,která budovala evakuační prostupy mezi Zlínem a Luhačovicemi. V té době bylo na evakuaci připraveno podle Aštarovy důvěrné zprávy tři až pět procent obyvatel českých zemí, půl procenta obyvatel planety - většinou šlo o mladší lidi nebo děti. Benda odpovídá Aštarovi, že jeho lidé se již těší na přesun a snaží se na sobě co nejvíc pracovat.
Evakuační lodě jsou obrovské, jsou to disky o průměru několika kilometrů a mají za úkol shromáždit, ubytovat a uklidnit všech ny vybrané a vyzvednuté lidi. Po určité transformaci a přizpůsobení vyšší frekvenci budou tito pozemšťané přemístěni na planetu Jupiter v 5. dimenzi a tam jim budou přiděleny domy se zahradami. Zde jim budou poskytnuty informace o jejich zahynulých příbuzných tak, aby věděli, že vše probíhá pod vedením Stvořitele a vše je tak, jak má být.
Různé rasy a jazykové skupiny budou fyzicky odděleny,aby nedošlo z důvodu nízkého duchovního stupně k problémům. Až zvládnou rychlokurs kosmického jazyka - Kosan - a naučí se telepatické komunikaci, bude stará jazyková bariéra zbourána. Ve vytváření nových sociálních vztahů jim bude pomáháno ze strany Plejáďanů. Na Jupiteru pobudou, dokud nebude možný návrat na Novou Zemi po "převibrování" ze 3. do 5. dimenze. K tomu by mělo dojít na Zemi přibližně za 50 let, v 5. dimenzi ovšem proběhnou pouze dva roky.
Nová Země dostane nové jméno. Pročištěná Země se bude nazývat Mesiáš Alfa a bude přeřazena do souhvězdí Alfa, jehož obyvatelé se stanou bývalým lidem novými přáteli a pomocníky.Bude to planeta harmonie a míru, její teplota bude konstantní - úrodná půda zajistí bohatou úrodu. Smrt zde ztratí svou hrůzu díky odchodu do nadzemských sfér a možnosti trvalého kontaktu s pozůstalými. Vládcem Nové Země se stane Kristus - viditelný všem obyvatelům.

Foto
VESMÍRNÝ KOMUNISMUS - ŽIVOT PLEJÁĎANŮ

Během přednášek ing. Bendy se lidé z publika často ptají, jací jsou Vesmířané, jak vypadají, jak žijí, jak se baví. Aštarův vzhled je známý. Popis Vesmířanky jménem Renata z evakuační lodi podává kontaktérka Katka: " Vyslali jsme na loď mentální těla a zjistili vzhled Renaty: je velmi štíhlá, až hubená, má tmavší vlasy,vpředu ofinku (pozn. red.: u Vesmířanů velmi oblíbená) ,vysoké čelo,zářivé veselé oči."
Během přednášky o "přátelích z vesmíru" v Sedmihorkách (29. 11. 1997) po přednesu úvodních pozdravů od Plejáďanů informovala kontaktérka Miluška D.celý sál, že tváře všech přítomných vidí na svých obrazovkách (tzv. telestěnách) v přímém přenosu i mnoho Vesmířanů. Mnozí lidé, včetně ing. Bendy, se dojetím rozplakali.
Jednou z Aštarových obsesí je jeho láska k českému. Vesmířané přebírají kvalitní českou hudbu, a to nejen klasickou (Smetana, Dvořák), ale také modernější, naše humorné scénky,literaturu (Babička od B.N.je jimi vysoce ceněna) a naše pohádky,jež dávají svým dětem. Mají rádi české animované večerníčky - nejvíc ten o Krtečkovi. Na otázku, proč si mimozemšťané oblíbili Krtka, Benda odpovídá: " Vesmírní lidé mají rádi řadu našich pohádek, protože se ve velké míře shodují s duchovní hodnotou jejich pohádek. Večerníček o Krtkovi je velmi vydařené duchovní dílo,které velmi jemným způsobem vyzdvihuje dobré vlastnosti lidí." Vesmířané si oblíbili i některé české písně z období socialismu, např.od Karla Gotta. Ivo Benda obdržel od Aštara čtyři kazety,na kterých jsou oblíbené písně celé Aštarovy flotily. "Právě tyto písně mají zde, ve vesmíru, ohlas," říká Aštar. "Je škoda, že jste zavrhli tuto hudbu z tohoto období, ale také tu z bývalého Sovětského svazu. Tuto tvorbu je třeba zachovat. Co se nyní propaguje, to se nám ani trochu nelíbí."
Foto
Kontaktérka Miluška tvrdí, že jejím přátelům z vesmíru se nejvíc líbí deska Boba Frídla Všem starým láskám - hlavně píseň Všichni se sejdeme v létě. " Přesně takto se vyjadřujeme my," odpovídá Milušce Aštar. " Až zanikne toto negativní období, všichni se budete vracet k těmto písničkám. Přidejte se k nám. Zdravíme hlavně Vás, zpěváky z této malé země, hlavně Tebe, Bobe Frídle. Tvá píseň Všichni se sejdeme v létě je výzvou i pro nás ve vesmírném prostoru." Naopak Ameriku Aštar rád nemá. Ivo A. Benda vysvětluje: USA kdysi uzavřely smlouvu s negativními mimozemšťany. Vláda České republiky ani bývalého Československa žádnou takovou smlouvu neuzavřely.A dále jsme zde neměli kapitalismus, takže lidé nemysleli jen na peníze. Současné období kapitalismu v Čechách hodnotí Aštar Šeran jako krok zpátky.Tím ale neříkají, že "socialismus" byl v pořádku.

JEŠTÍRCI - OVLÁDACÍ PROGRAMY TEMNÝCH SIL

V jednom poselství velitel Velké vesmírné flotily říká: Ano, stav společnosti je úpadkový a živený ze všech stran Silami temna. Je to velké loutkové divadlo, kde loutky neznají úmysly a cíle řídících - zasahujících Sil temna. Podle Bendy existují "negativní mimozemšťané", kteří si přejí v maximální míře čerpat energii lidstva a Země. Je jich menšina, ale jsou nebezpeční a pomocí nejrůznějších triků se snaží ovládnout lidskou civilizaci. Benda jim říká "reptilní bytosti" anebo ještírci, jak by je někdo mohl vidět. Mají velmi vysokou, ale negativní vibraci. Neznají lásku; působí na nás svými myšlenkovými impulsy.V současné době jsou podle Aštara Šerana ovládány Silami temna tři ze šesti miliard obyvatel planety Země! " Pokud pochybujete o jejich moci, podívejte se kolem sebe a uvidíte, jak mocní a geniální jsou," říká ing. Benda. Jako příklady uvádí náboženství, materialismus, nadvládu a působení médií. Jako jeden z typických "ještírkovských" produktů uvádí TV NOVA. Benda poznamenává, že Síly temna nepoužívají proti "pozitivním lidem" jen média, ale také Společnost pro studium sekt pana Vojtíška nebo BIS. Ještírci ničí i samotnou organizaci ing. Bendy a způsobují řevnivost mezi českými a švýcarskými aštarovci.

Foto
KONTAKTY A KONTAKTÉŘI

První kontakt s Vesmířany (s Plejáďany z planety Erra) údajně navázal švýcarský UFO-guru "Billy" Meier - původně zedník, truhlář,architekt, zahradník, později psycholog, astronom, meteorolog, biolog, ekolog a podle mnohých i grafoman. V roce 1975 se mu zjevila Plejáďanka Semjase a ustavila ho svým tlumočníkem. Jak vlastně probíhá komunikace mezi Aštarem a lidmi? Jak pracují kontaktéři? Především musí být duchovně očištěni a vyzařovat Lásku. Podle Aštara Šerana komunikuje v českých zemích s Vesmírnými lidmi asi 650 000 lidí. Bendova kniha (které se prý prodaly statisíce výtisků) umožňuje navázat spojení s Vesmířany pouhým čtením, neboť každý čtenář je sledován Vesmírnými lidmi a jsou na něj vysílány energie lásky.Bendovi prý každé dva až tři dny přibývá jedno nové sdělení od velitele kosmické flotily Vesmírných lidí Sil světla.
Benda sám - jak vyplývá z nekončící série jeho "rozhovorů" - komunikuje s velitelem kosmické flotily převážně ve vlacích ČD. Rozhovory probíhaly většinou na tratích mezi Českou Lípou a Mladou Boleslaví. Schůzka začíná běžnou konverzací, následuje několikaminutová meditace. Během několika dalších minut registrují někteří jedinci zvýšenou teplotu v místnosti, příjemné pocity. Pak se dějí úžasné věci, které se těžko popisují. Benda se několikrát pokusil kontaktovat i prezidenta Havla: Chtěl bych se s Vámi, pane prezidente, setkat kvůli projednání možností kontaktu s Vesmírnými lidmi Sil světla, kteří se již 51 let snaží navázat spolupráci s vládami některých zemí. Chtěl bych Vám zprostředkovat OSOBNÍ setkání s těmito Vesmírnými lidmi. // Mohli bychom se setkat (nejlépe mimo Prahu) a zodpovědět Vaše otázky,a to zprostředkováním kontaktu s Aštarem Šeranem, velitelem Velké kosmické flotily.Můžete mne kontaktovat na mobilním telefonu (číslo). Dne 19. 9. 1999 žádá od Havla vystoupení v televizi, pokračování v otevřených diskusích s čelnými představiteli jiných států (rozhovor s Billem Clintonem), zasazení se o realizaci vystoupení velitele vesmírné flotily Aštara Šerana v ČT a pozvání zástupce Galaktické konfederace na oficiální návštěvu České republiky.Zatím byl neúspěšný. Přesto se mu podařilo do "masmediálního prostoru" prodrat. Nejdříve se objevil v pořadu Na vlastní oči, pak byl pozván do pořadu Áčko. Obojí na "ještírkovské" Nově. Při této příležitosti mu sdělil sám Velitel vesmírné flotily: Milý Ivo,to Áčko není nejšťastnější, nicméně my to dovedeme změnit tak, že to bude mít úplně jiný charakter.Čekej, až se Ti ozvou, ostatní už přijde samo. S Bendovým vystoupením byl nakonec spokojen: Milý Ivo.Jsme nadšeni výborným výsledkem vÁčku. (Také Aštar disponuje "koláčem" sledovanosti.) Pořad sledovalo 1 580 000 lidí, většinou mladších, pozitivně přijalo naše informace 43 procent lidí, nerozhodných bylo asi 35 procent, zbytek negativní názor (22 %).Áčko pozorovaly i v e vesmíru milióny bytostí a výsledky jsou dále analyzovány.Podobně jako zde se dělaly analýzy u pořadu Na vlastní oči a u Tvé letákové akce. Ano,byl to souboj Sil světla a Sil temna. Výborně se osvědčila skvělá kondice po Vaší dovolené, bylo to takto koordinováno Stvořitelem naším milovaným. Začíná to u Vás už opravdu bublat. Vystoupení v přímém přenosu na Nově znamenalo dosavadní vrchol Bendovy a Aštarovy misijní a záchranářské kariéry.

CITLIVCI A NECITLIVCI

Zatímco někteří trpí při Bendových přednáškách záchvaty smíchu, nevěří svým uším, očím a ptají se, zda nejde jen o dokonalou mystifikaci, recesi dotaženou do absolutní dokonalosti, za kterou stojí sám "Milý Ivo Aštar Benda", psychiatři považují jeho produkce za bizarní psychotický blud. Benda je prý paranoik trpící halucinacemi. Názory na Bendovo/Aštarovo působení se různí: Je to vlastně sympatický člověk - nebýt lidí jako on, svět by prý byl mnohem nudnější. V čem se jeho produkce liší od toho, co produkuje Lucas či Spielberg a další "mágové" z hollywoodských továren na sny, v čem je poselství o vesmírném souboji Sil světla a Sil temna horší? Čím je jeho nadšení pro vesmírnou etiku očištěnou od Zla výstřednější než učení tolika tradičních náboženských hnutí? Jeho "vesmířanský komunismus" se nám může jevit jen jako jejich technologičtější verze: andělé byli jednoduše nahrazeni létajícími talíři! A tak dále...
Bendova ideologie má blízko k sektářství. Ústředním motivem - a společným jmenovatelem všech sekt - je očekávání (kosmické či planetární) katastrofy a příprava na ni. Podobné sekty těží ze ztráty jistot ve společnosti. K podobné ztrátě jistot se přihlásil i mladík, který se nedávno upálil. V mnoha věcech se shoduje s názory aštarovců. Ing. Benda ve svém tiskovém prohlášení uvádí: Dne 6. 3. 2003 se na Václavském náměstí upálil Z. A. z Humpolce. Díky jeho odvážném u činu se zvýšily denní vstupy na stránkách Vesmírných lidí (dne 6. 3. to bylo 7700 vstupů oproti běžným 400 za den). Lidé mají přístup k našim informacím. Já sám jsem Z. Adamce nikdy neviděl a neznal. S obsahem dopisu zanechaného Z. Adamcem z 90 procent souhlasím, s formou protestu - sebevražda - nikoli. Sebevražda je výrazné porušení vesmírných zákonů lásky.Ale děkuji panu Adamcovi za tento text. Sebeupálený Z. A. nezvládl svůj život - a nepomohl mu ani velitel Aštar Šeran. Jedno z nebezpečí "osvobozujících a lásky plných" sekt spočívá v tom, že v kolektivu stejně smýšlejících nadšenců se snadno zapomíná, že každý si musíme pomoci především sám. Sílu k životu musíme hledat v sobě. Žádná evakuace (do vesmíru) nás nezachrání.