nahoru

Charita Billa Gatese

Veronika Bednářová 13. února 2004 • 16:15

BILL GATES (48), apoštol nového věku, stárne. Pryč je jeho ještě dlouho po třicítce mladistvý vzhled. Už dávno nedostává pokuty za rychlou jízdu autem, už mu v noci nestačí jen pár minut spánku na pracovním stole. Když se 27. ledna objevil v Praze, byl dokonce učesaný. Samozřejmě, dýchá za Microsoft, ale do jeho zorného pole se víc a víc vkrádá normální život bez zářící obrazovky.

Svoji aktivní, produktivní kariéru, kdy chce vynalézat pořád rychlejší a hezčí Okna, plánuje už jen na dalších deset dvanáct let. Tak se nechal slyšet v Praze. Žádali jsme ho o rozhovor. Málem to vyšlo. S pomocí PR agentury,po mnoha telefonátech i dopisech byl čas pro Reflex oficiálně zařazen na konec Gatesovy pražské agendy. Dvacetiminutový rozhovor. Předem připravené, ve Wordu (jak jinak) napsané a centrálou Microsoftu v Americe schválené otázky mohl nejslavnější softwarový architekt zodpovědět v autě cestou na letiště.
Hodinu před odjezdem však rozhovor plánovaný cestou od Kongresového paláce

Foto
na Ruzyň nepotvrdil s vysvětlením: "Nedovolal jsem se bohužel během dne do Indie a je nutné, abych ten telefonát vyřídil v autě." Jeho práce s časem je stejně fascinující jako s počítači a penězi.

ČAS DRAŽŠÍ NEŽ PENÍZE

V roce 1998 Gates předal vedení představenstva Microsoftu Stevu Ballmerovi. V roce 2000 ho pak jmenoval i výkonným ředitelem. Sám se tedy může soustředit na vývoj nových produktů a technologií. Jako hlavní softwarový architekt teď pracuje na tom, aby se software od Microsoftu rozšířil i do tablet PC,mobilních telefonů nebo televizních přijímačů. V roce 2005 nebo 2006 má být na trh uvedena nová verze Windows s pracovním názvem Longhorn. Čím je však jejich otec starší, tím déle a bojovněji dává svůj čas charitě. Původně se jí chtěl věnovat až v důchodu, až mu bude šedesát. Pak ale podle detailních analýz, které si nechal zpracovat, zjistil, že AIDS ani malárie nepočkají. Že za patnáct let už bude pozdě. "Ta nemoc postupuje nesmírně rychle - m y ale taky," řekl letos v polovině ledna v OSN v New Yorku novinářům o AIDS.Pronáší plamenné projevy: v Davosu na Světovém ekonomickém fóru, v OSN i jen tak.
"Naše grantová strategie je založena na víře, že smrt dítěte v Africe není méně tragická než smrt dítěte v Americe," řekl, když definoval nadaci Billa a Melindy Gatesových. A tak se dnes stal nejštědřejším dárcem v historii vůbec, když na dobročinné účely věnoval šedesát procent svého osobního jmění a chce postupně
Foto
rozdat až devadesát procent majetku, aby jeho tři děti nežily zatíženy horou financí a mohly si samy v klidu podnikat. V posledních pěti letech zdárně kráčí ve šlépějích amerických průmyslníků-lidumilů, ale už teď je předběhl ve věku i výši grantů. Američtí filantropičtí pionýři devatenáctého i dvacátého století si mysleli, že zbohatli rychle. Netušili ale, co později dokáže syn advokáta a učitelky ze Seattlu: kdyby představoval Bill Gates stát a jeho jmění hrubý domácí produkt, ocitl by se na 56. místě mezi Marokem a Ukrajinou, kdyby se rozhodl vydláždit plochu newyorského Manhattanu pětidolarovými bankovkami, ještě by mu jich šestina zbyla. Je jasné, že rozdat vydělané peníze bude muset tento s lety klidnější génius s rozmyslem.
Megaocelář Andrew Carnegie s heslem "hrdina nemyslí na odměnu" prodal kdysi téměř všechno, zaplatil stavbu celé Carnegie Hall v New Yorku a založil všude po Státech síť veřejných knihoven, jejichž základ funguje dodnes. Filantrop Gatesova formátu ale zdaleka nepomáhá jen své rodné zemi. Moderní dělání dobra je globální a to, na kterou stranu glóbu peníze půjdou, si rozhodne dárce sám.

GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Jak na to, kam namířit proud peněz, přišel Bill Gates? Když se v roce 2001 setkal s Václavem Havlem, řekl, že se mu od té doby,co má děti, výrazně změnil život a že ho teď také zajímá zdraví dětí na celém světě. " Kapitalismus založený na tržním principu funguje dobře v rozvinutém světě, ale záchrana dětí z rozvojových zemí vyžaduje naše lidské hodnoty a náš soucit. Samotný trh nestačí," říká muž, který nemilosrdně rozdrtil všechny profesní konkurenty. Tím, jaký počítačový software vyvinul, udělal ze světa mnohem menší místo k životu a cítí se za to celkem logicky
Foto
odpovědný.V září 2002 mimo jiné řekl před hlavami států v OSN: "Jedno ze dvanácti dětí dnes umírá dřív,než dosáhne pěti let věku, především kvůli nemocem, kterým lze předejít, jako jsou spalničky,malárie, úplavice. (...) Jedenáct miliónů dětí umírá každý rok na choroby,na něž je možné aplikovat účinnou prevenci." Ale protože asi není na zeměkouli nikdo, kdo by Billu Gatesovi nezáviděl, vidí někteří i za jeho cestami do Indie jen vychytralou propagandu Microsoftu, jen další z promyšlených marketingových tahů.
Ano, v dnešní, extrémní konkurenci je filantropie firmy stejně důležitá jako vývoj nových výrobků. Gatesův hlas, jak si mohli všimnout ti, co byli na jeho přednášce na Microsoft Security Summit v Praze i na setkání s organizátory českého projektu Počítače proti bariérám, vyslovoval sumy peněz s kulometnou samozřejmostí spojující slova do jednoho celku: jednamiliardadolarůnapříštích pětlet. To je například částka pro program Microsoft Unlimited Potential (Potenciál bez hranic), který Gates spustil v Praze pro celý region střední a východní Evropy,mimo jiné pro tělesně postižené. Hlavním cílem Gatesovy cesty do Prahy bylo nastartování projektu na podporu vzdělávání Partners in Learning v České republice. Ano, korporátní filantropie Microsoftu (zaměstnává víc než padesát pět tisíc lidí v osmdesáti pěti zemích a regionech) je samozřejmě dokonale promyšlená: spoluvytváří podnikovou identitu, funguje jako PR a celkově prospívá komunikační politice firmy.

FILANTROPIE V EXCELOVÉ TABULCE

Ovšem soukromá dobročinná nadace Billa Gatese a jeho manželky,na Microsoftu
Foto
nezávislá a financovaná z jeho vlastních peněz, se racionalitou i bojovností dramaticky vymyká běžným normám lidumilství. V ní Gates pracuje každý víkend, o ní se radí se ženou na procházkách. Nadace Billa a Melindy Gatesových je unikátní v celosvětovém měřítku: vznikla v roce 2000 sloučením Gatesovy Nadace pro vzdělání s nadací Williama H. Gatese (Billova otce) a spravuje teď dvacet čtyři miliardy dolarů. Pozbývala by smyslu, kdyby se nesnažila využít bezprecedentních možností jednadvacátého století, které staří dobrodinci á la Rockefeller a Carnegie neměli k dispozici a jež si koneckonců Bill Gates sám svou prací spoluobjevil. Američtí odborníci na filantropii se proto shodují, že Gatesova nadace má oproti mnoha jiným organizacím, jež vznikly z ryzího dobra bohatých rodin, jasné cíle, a hlavně prostředky,jak měřit dosahování těchto cílů. Nesmlouvavý podnikatel Gates totiž přesně ví, co, proč a jak chce financovat.
Na globální krize se dívá se stejně chladnou hlavou jako na jakýkoli jiný pracovní problém. Podrobuje šíření choroby AIDS detailnímu výzkum u, do něhož zapojuje vědce i média. Rozhoduje, kam konkrétně jeho peníze půjdou, což m u dramaticky snižuje daňové výhody: americký daňový systém totiž umožňuje lidem, aby použili až padesát procent přiznaných příjmů na charitu, pokud ovšem nespecifikují, k jakému účelu. Gatesovi jsou ale daňové úlevy, jak řekl v prosincovém rozhovoru pro časopis Newsweek, evidentně jedno. Jedním z jeho koníčků je biologie. Loni se zúčastnil Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Setkal se tam s vědci, jako jsou Bruce Alberts, prezident Národní akademie věd, Ilan Chet, prezident izraelského W eizmannova institutu věd, Sir Robert May,prezident Královské společnosti v Londýně, a dalšími. Mluvili o cestách k řešení nejzávažnějších zdravotních problémů světa a je jasné, že je všechny nevyřeší Bill Gates. Angažuje se však nejen penězi, ale i osobně. I jeho oblíbený příměr,který v projevech často používá, se rovná matematické úvaze: "Věřím, že kdybyste vzali svět a náhodně ho promíchali tak, aby bohatí žili hned vedle chudých a třeba lidé ve Spojených státech viděli milióny matek pohřbívajících své kojence, kteří zemřeli na spalničky nebo na zápal plic - hned by trvali na tom, že je nutné jednat.(...) Kdybych viděl, jak děti na pískovišti v mé čtvrti umírají na malárii, udělal bych všechno pro to, abych jim pomohl."
V í, že ani přes Internet není na problémy rozvojových zemí vidět, a tak věci pro názornost počítá: jedno očkování proti spalničkám stojí pro jednoho člověka čtvrťák (tedy dvacet pět centů), preventivní lék proti úplavici třicet tři centy. A tak dále.

PROSTITUTKY A DALŠÍ LUXUS

Gatesovy rodiče patřili k lepší střední vrstvě, takže se na dobročinných akcích v Seattlu samozřejmě podíleli. Debaty na tohle téma patřily k běžné konverzaci u jídelního stolu a byla to hlavně maminka, která se charitě věnovala léta a ráda. Když však Gates přerušil studia na Harvardu a rozhodl se založit Microsoft, být
Foto
nejlepší a zbohatnout, v což vždycky věřil, jeho touha po filantropickém dobru se logicky vytratila. Až když se už jako nejbohatší m už na světě 1. ledna 1994 oženil a šest měsíců nato mu zemřela matka, začal uvažovat, jak by mohl spolupracovat s Williamem Gatesem II., svým otcem. Rodinná nadace se zdála být ideálním řešením. Přestože m u matka zemřela na rakovinu, Bill Gates šedesát procent své nadace nevěnuje na výzkum nemocí "bohatého světa". Poslední dobou pochopil, že jeho heslo "počítač do každé rodiny" je bohužel až druhý krok plánu. Ten první předpokládá, že jeho klienti musejí být zdraví a - cynicky řečeno - živí. V jednom jihoafrickém slumu si pak prý uvědomil, že tam žádný počítač nepomůže.
Od té doby věnoval Africe víc než miliardu dolarů (spolu s ostatními rozvojovými zeměmi se částka blíží třem miliardám) na prevenci a léčení nejrůznějších chorob.Před čtyřmi lety dal sedm set padesát miliónů dolarů na Fond pro vakcíny,před třemi lety sto dvacet šest miliónů na vakcínu proti AIDS,loni dvě stě miliónů dolarů na podporu globálního zdraví, v září roku 2003 oznámil v africkém Mosambiku dar ve výši sto šedesát osm miliónů dolarů na léčbu malárie. V africké Botswaně se Bill Gates, Bono počítačového světa, setkal s místními prostitutkami, aby s nimi prodiskutoval nemoci přenášené sexuálním stykem a možnosti, jak by tomu on, nejbohatší muž světa, mohl zabránit. V březnu 2003 pak poskytl šedesát miliónů dolarů na výzkum snížení rizika nákazy virem HIV u žen. Tento grant získali vědci z Mezinárodního partnerství pro mikrobicidy ve státě Maryland. Peníze použijí na vývoj gelu, který sníží riziko, že se žena nakazí virem HIV. Takový gel bude sloužit k ochraně tehdy,když není k dispozici kondom. Právě testují více než padesát aktivních látek. Gel bude na světě do roku 2010. Gatesovi bude v té době padesát pět, tedy o pět let méně, než když chtěl původně začít s "opravdovou" charitou.

HAPPY FAMILY

Muž, o jehož bohatství existuje speciální webová stránka, na které se například dočtete, že by si mohl nespočetněkrát koupit prezidenta Spojených států i s celou vládou, oslavil 1. ledna 2004 desáté výročí svatby. Během těchto deseti let se mu narodily tři děti: Jennifer Katharine (1996), Rory John (1999) a Phoebe Adelle (2002). Má o jedno dítě víc, než když mluvil s prezidentem Havlem. A ví, že není nesmrtelný,ale jen bohatý.Když se ho nejstarší český odborník na technologie společnosti Microsoft, osmdesátiletý Antonín Zítka, v Praze ptal, co bude dělat, až mu bude osmdesát, Gates odpověděl: " Doufám, že budu zdravý.Asi už nebudu rozumět všemu, co se děje ve světě nové technologie, ale rád si to nechám vysvětlovat od vnuků."

Veronika Bednářová